Wyrusz z klasą na edukacyjną wyprawę
pełną dobrej zabawy!

Razem będziemy zdobywać nowe umiejętności,
trenować przed najważniejszymi sprawdzianami i odnosić szkolne sukcesy.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają nauczycieli szkół podstawowych do udziału
w bezpłatnym programie EKSTRAKLASA. Pomagamy przygotować dzieci do diagnozy gotowości szkolnej,
badania OBUT i testów kompetencji trzecioklasisty oraz sprawdzianu szóstoklasisty.
Dostarczamy gotowe karty pracy dla każdego ucznia i materiały dla nauczyciela.

Zaczynamy trenować przed wiosenną
diagnozą gotowości szkolnej!

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Przygotowujemy dzieci do dobrego startu w pierwszej klasie, nowym i ważnym
etapie w ich życiu.

 • Twoi uczniowie będą ćwiczyć umiejętności niezbędne w dalszej edukacji.
  Przygotujesz ich do nauki pisania i czytania, nauczysz logicznego myślenia,
  wzmocnisz ich wiarę w siebie.
 • Oswoisz dzieci z rolą ucznia pierwszej klasy, przygotujesz na nowe sytuacje.
 • Otrzymasz materiały edukacyjne na cały rok szkolny.

Co możesz pobrać już teraz?

Pakiet „Wyprawa do szkoły”, czyli:

 • analizę wyników diagnozy dojrzałości szkolnej;
 • informacje o cechach rozwojowych dzieci przed startem szkolnym;
 • zabawy ruchowe i karty ćwiczeń dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

Co otrzymasz po wysłaniu zgłoszenia?

Pakiet adaptacyjny, czyli:

 • opowiadanie o pierwszym spotkaniu dziecka z nowym wychowawcą i nowymi
  kolegami w pierwszej klasie;
 • scenariusz zajęć adaptacyjnych;
 • karty zabaw dla dzieci (do kserowania);
 • certyfikat Ekstranauczyciela i dyplom dla Ekstrauczniów.

Jak dołączyć do programu?

Wypełnij formularz zgłoszenia i prześlij go do nas do 31 stycznia 2014 r.

Trzecia klasa wypływa na szerokie wody

Jaki poziom wiedzy reprezentują trzecioklasiści w Państwa szkole? Sprawdźmy to – by poznać dzieci i lepiej rozwijać ich potencjał!

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają szkoły do udziału w Programie Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Program WSiP jest:

 • bezpłatny,
 • ogólnopolski,
 • opracowany przez ekspertów (autorów badań PIRLS i OBUT).

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

To niepowtarzalna okazja, by:

 • w profesjonalny sposób zmierzyć osiągnięcia poszczególnych uczniów i całych klas, a także porównać je z wynikami ogólnopolskimi;
 • uzyskać wiedzę o mocnych i słabych stronach uczniów, która pomoże nauczycielom klas IV dobrze zaplanować pracę;
 • skorzystać ze wskazówek dydaktycznych dotyczących kształcenia uczniów klas I–III oraz IV;

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z szans, jakie stwarza program. Raport końcowy będzie cennym źródłem informacji dla dyrektorów szkół, a nauczycielom pomoże doskonalić metody pracy z najmłodszymi uczniami.

Jak wygląda badanie?

Badanie obejmuje dwa moduły sprawdzające umiejętności: językowe i matematyczne. Można skorzystać z obu lub wybrać jeden z nich.

 • Badanie umiejętności językowych składa się z komponentów – CZYTANIE i PISANIE. CZYTANIE obejmie dwa rodzaje tekstów: literacki i informacyjny, a diagnoza dotyczy umiejętności:
  1) wydobywania z tekstu informacji,
  2) łączenia informacji w procesie prostego wnioskowania,
  3) interpretowania fragmentów i całości tekstu.

  W części PISANIE diagnoza obejmuje:
  1) uzupełnianie tekstu na podstawie kryterium znaczeniowego, gramatycznego i stylistycznego,
  2) tworzenie spójnego tekstu na podany temat.
 • Badanie umiejętności matematycznych dotyczy:
  1) sprawności rachunkowej,
  2) czytania tekstów,
  3) rozwiązywania typowych i nietypowych zadań z treścią.

Każda z wymienionych części badania zajmie uczniom 40 minut.
Badanie można przeprowadzić w dogodnym dla szkoły czasie,
w terminie od 26 maja do 5 czerwca 2014,
bez zakłócania codziennego rytmu lekcji.

Jakie raporty otrzyma szkoła?

Szkoły biorące udział w badaniu otrzymają wyniki klasowe, raport szkolny i ogólnopolski oraz wskazówki dotyczące kształcenia kompetencji uczniów klas I–III oraz klas IV.

To nie wszystko…

Nauczycielom, udostępnimy do pobrania:

 • 2 scenariusze spotkań z rodzicami: informacyjnego przed badaniem oraz podsumowującego wyniki badania,
 • certyfikaty dla nauczyciela i ucznia,
 • materiał do rozmów z nauczycielami klasy IV.

Gwarancja jakości badania

Wszystkie materiały przygotowane do Programu Badania Umiejętności Trzecioklasistów zyskały pozytywne recenzje naukowców – specjalistów w dziedzinie diagnozowania osiągnięć uczniów na I etapie edukacyjnym.

Jak wziąć udział w programie?

Wystarczy:
1) zgłosić szkołę,
2) pobrać pliki z wybranymi testami,
3) wprowadzić wyniki uczniów do systemu.



Czas zgłoszenia do programu: od 15 kwietnia do 5 czerwca 2014!
Zapraszamy!


Harmonogram:

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU: 15 kwietnia – 5 czerwca 2014 r.
POBIERANIE MATERIAŁÓW DO BADANIA: 22 maja – 5 czerwca 2014 r.
BADANIE DIAGNOSTYCZNE: 26 maja – 6 czerwca 2014 r.
WPROWADZANIE WYNIKÓW: 26 maja – 15 czerwca 2014 r.
POBIERANIE RAPORTÓW: 16 czerwca – 30 czerwca 2014 r.
PUBLIKACJA RAPORTU OGÓLNOPOLSKIEGO: 16 sierpnia 2014 r.
PUBLIKACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH do kształcenia kompetencji uczniów klas I–III oraz klas IV 5 września 2014 r.



W razie pytań prosimy o kontakt z Infolinią (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych).

Zapytaj eksperta

Imię i nazwisko
Adres email
Treść pytania
Dziękujemy za wysłanie pytania.

Trenujemy umiejętności z języka polskiego
i matematyki przed sprawdzianem szóstoklasisty.

Drodzy Nauczyciele,

Informujemy, że upłynął termin zgłoszeń do konkursu Ekstraklasa.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom i życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych. Chętnych do korzystania z kart pracy, zapraszamy do pobierania materiałów zamieszczanych regularnie na stronie internetowej.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Przygotowujemy dzieci do sprawdzianu, który jest pierwszym poważnym wyzwaniem w ich życiu. Chcesz, by Twoi uczniowie dobrze na nim wypadli? Trenuj z nami.

 • Wyposażymy Cię w znakomite narzędzia – poradnik i karty pracy dla uczniów.
 • Pomożemy oswoić uczniów z formułą sprawdzianu.
 • Damy szansę na wygranie wspaniałych nagród!

Co możesz pobrać już teraz?

Pakiet startowy, czyli:

 • analizę wyników sprawdzianu szóstoklasisty;
 • karty pracy z zadaniami nawiązującymi do formy sprawdzianu.

Co otrzymasz po odesłaniu zgłoszenia?

 • Karty dla klasy 5 przygotowujące do nowego sprawdzianu szóstoklasisty w 2015 r.
 • Karty dla klasy 6 przygotowujące do obecnego sprawdzianu.

Ekstraklasa to także konkurs!

Do zdobycia wspaniałe nagrody, m.in. wyposażenie dydaktyczne i multimedialne pracowni przedmiotowej.

Koniec przyjmowania zgłoszeń do konkursu Ekstraklasa.