Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Infolinia: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych)

Adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
E-mail: wsip@wsip.com.pl

 

Telefony: (+48) 22 576 25 00

Rzecznik prasowy WSiP
Jarosław Matuszewski
jaroslaw_matuszewski@wsip.com.pl
Tel. (+48) 695 850 106

Informacje prawne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000332148, NIP 5272605292, kapitał zakładowy 550.400 zł.

siedziba