Jeśli masz problem z wyświetleniem newslettera, kliknij tutaj  
 
 
 
...

 

Wiadomość
dla nauczycieli klas pierwszych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

 

Czy znasz rozporządzenie MEN o pomocy
psychologiczno-pedagogicznej?

Czy masz już materiały, które pozwolą zorganizować taką pomoc w klasie?

Wszystkich nauczycieli, którzy szukają dobrych materiałów, zapraszamy do nowego serwisu www.ppp.wsip.pl

W serwisie PPP polecamy:

  • porady związane z realizacją rozporządzenia,
  • wzory potrzebnych dokumentów,
  • materiały do pracy z uczniami,
  • polecane publikacje dla nauczycieli,
  • ofertę szkoleń.

 


PPP

Zobacz

 
                     

Powyższa wiadomość została wysłana przez system prenumeraty elektronicznej serwisu www.wsip.pl
Szanujemy Państwa prywatność. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera,
prosimy o odesłanie tego e-maila i wpisanie w temacie REZYGNUJĘ.

Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie email są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, [WSiP]. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach wysyłki Newsletter’a. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Copyright © by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 96, 00-807
Warszawa. Wpis do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000332148, NIP nr 527 260 52 92, wysokość kapitału zakładowego 498.000.00 zł,
wysokość kapitału wpłaconego 498.000.00zł
tel.: (022) 576 25 00 (01), bezpłatna infolinia: 800 220 555
www.wsip.pl, wsip@wsip.com.pl