Jeżeli newsletter się nie wyświetla, kliknij tutaj
 
WSiP logo

Zaproszenie
dla nauczycieli języka niemieckiego

Zaproszenie na konferencję
Mówimy językiem nowoczesności!

 

data:

21 lutego 2013 r. (czwartek),
w godzinach 13.00-16.30

 
 

miejsce:

Hotel Mercure Opole
ul. Krakowska 57-59
Opole

 
 

program:

13.00-14.00    Od papirusa do WSiPnetu – przygotowanie do egzaminu w dobie Internetu. (gimnazjum)

14.00-14.15    przerwa kawowa

14.15-15.15    Nauczać nowocześnie i efektownie... czyli jak?
(szkoła ponadgimnazjalna)

15.30–16.30    Portale społecznościowe jako narzędzie edukacyjne.
(szkoły wyższe/językowe)

Prowadząca: Anna Potapowicz

 
 

materiały dla uczestników:

   pakiet konferencyjny
   certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu
   podręczniki: Graffiti 1, Motive 1, studio d A1
   upominek w postaci długopisu ze     wskaźnikiem laserowym

 
 

Prosimy o potwierdzenie obecności

tel. 801 220 555 (wybierz 7), faks 801 220 555 (wybierz 9) w dni robocze w godz. 8.00-16.00 lub e-mail: potwierdzenia@wsip.com.pl do dnia 20.02.2013 r.
Prosimy podać imię i nazwisko, przedmiot, cykl, poziom nauczania, miasto, datę. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Powyższa wiadomość została wysłana przez system prenumeraty elektronicznej serwisu www.wsip.pl
Szanujemy Państwa prywatność. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera,
prosimy o odesłanie tego e-maila i wpisanie w temacie: REZYGNUJĘ.
Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie email są Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, [WSiP]. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.,
nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach wysyłki Newsletter’a. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Copyright © by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Wpis do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000332148,
NIP nr 527 260 52 92, wysokość kapitału zakładowego 498.000.00 zł,
wysokość kapitału wpłaconego 498.000.00zł. Tel.: 22 576 25 00 (01), Infolinia: 801 220 555