Nowa matura - Chemia

Wpisywanie wyników Próbnej Nowej Matury z WSiP

Dziękujemy za udział w programie Próbna Nowa Matura z WSiP. Zapraszamy do pobrania przygotowanego specjalnie dla Państwa arkusza do wpisywania wyników.

Arkusz do wpisywania wyników

Aby proces obliczania wyników przebiegał sprawnie, przygotowaliśmy nowe proste narzędzie (arkusz Excel) do wpisywania rezultatów egzaminu. Prosimy o uzupełnienie pliku i przesłanie go na adres e-mail probnanowamatura@wsip.com.pl Prosimy również o zachowanie tego pliku dla siebie, gdyż będzie potrzebny do porównania wyników. Raport, który opublikujemy, pozwoli na przejrzyste zanalizowanie rezultatów Państwa uczniów (zarówno z poszczególnych klas jak i ogółem), którzy pisali Próbną Nową Maturę z WSiP.

Na przesłane pliki czekamy do 28 listopada, a już 10 grudnia będzie można sprawdzić i porównać wyniki swoich uczniów w zestawieniu z innymi maturzystami w kraju. Pokaże to, jak Państwa podopieczni wypadli na tle rówieśników z innych szkół i pomoże jeszcze lepiej przygotować ich do właściwego egzaminu.

Czekamy na pliki z wynikami Państwa uczniów.

HARMONOGRAM:
Do 17 października – rejestracja uczestników.
Od 20 października – publikacja plików z arkuszami maturalnymi (pliki będą zakodowane, kody dostępu udostępnione tylko nauczycielom i dyrektorom).

22 – 31 października – dni Próbnej Nowej Matury z WSiP.
13 – 28 listopada – wpisywanie wyników.
10 grudnia – raport z analizy wyników.

 

Harmonogram wydarzeń