Dla autorów

Zapraszamy do współpracy Autorów dzieł edukacyjnych na poziomie szkolnym. Jesteśmy największym Wydawcą przygotowującym podręczniki, zeszyty ćwiczeń, programy multimedialne oraz inne materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli dla wszystkich typów szkół i do wszystkich przedmiotów. Współpracującym z nami Autorom zapewniamy:

 • profesjonalną pomoc i życzliwość;
 • opracowanie dzieła na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i edytorskim;
 • zdobywanie nowych doświadczeń i prestiż w środowisku;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • prężnie i efektownie przeprowadzaną promocję dzieła na terenie całego kraju;
 • sprzedaż za pomocą doskonale rozwiniętej sieci dystrybucji.
Dla autorów
Dla autorów

Cechy dobrego podręcznika

Każdy podręcznik powinien spełniać następujące warunki:

 • być zgodny z aktualną podstawą programową;
 • mieć jasny i sugestywny tytuł;
 • obejmować tematykę spełniającą oczekiwania odbiorców;
 • mieć przemyślaną kompozycję (strukturę) opartą na autorskim programie nauczania;
 • być napisany językiem prostym, dostosowanym do możliwości percepcyjnych odbiorców;
 • być wydany w czasie umożliwiającym promocję i wprowadzenie na rynek przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Nowi autorzy

Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia autorskiego, ale:

 • jesteś świadomy własnej wartości i swoich możliwości
  cechuje Cię upór, konsekwencja, pracowitość i obowiązkowość;
 • masz doświadczenie lub wyczucie pedagogiczne i znasz realia współczesnej szkoły;
 • jesteś aktywnym i twórczym nauczycielem;
 • poznałeś dobrze naszą ofertę z interesującej Cię dziedziny:
  • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe;
  • szkoła podstawowa klasy 4-6;
  • gimnazjum;
  • szkolnictwo ponadgimnazjalne;
  • wydawnictwa zawodowe;
  • pedagogika i psychologia;
  • szkolnictwo specjalne;
  • wydawnictwa dla mniejszości narodowych;
  • multimedia
 • masz dobry pomysł i chciałbyś na jego podstawie napisać książkę.

Skontaktuj się z nami i przedstaw swój pomysł!

Dla autorów
Dla autorów

Konspekt

Konspekt autorski powinien zawierać następujące elementy:

 • proponowany tytuł książki;
 • nazwisko i imię autora;
 • spis treści książki;
 • informacje o proponowanej objętości *, liczbie i rodzaju ilustracji, terminie złożenia maszynopisu książki;
 • krótka notatka uzasadniająca celowość wydania publikacji, określająca krąg odbiorców, zauważone potrzeby rynku, istniejące publikacje konkurencyjne;
 • fragment książki – rozdział **, dział na podstawie którego Wydawnictwa wystawią opinię o proponowanej publikacji.

Na podstawie konspektu Wydawnictwo przedstawi autorowi decyzję o współpracy oraz opinię zawierającą ocenę:

 • merytoryczną;
 • zakresu tematycznego;
 • kompozycji dzieła;
 • poprawności użytej terminologii;
 • doboru tytułu i ewentualnych podtytułów.

* Objętość dzieła określamy w arkuszach wydawniczych (a.w.)
1a.w. = 40 tys. znaków tekstu (w tym spacje)
1a.w. = 3000 cm ilustracji, co stanowi około 50 rysunków

** Materiał tekstowy powinien być przekazany w formie elektronicznej, a także w postaci wydruku. Edytor tekstu – Word, czcionka – Times New Roman CE o wielkości 14, format pliku – rtf. lub doc.