Mechanik pojazdów samochodowych

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Zakres:

 • kwalifikacja M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

Publikacja do nauki:

 • metod diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • sposobów weryfikacji pomiarów,
 • zasad doboru narzędzi i sprzętu diagnostycznego,
 • sposobów naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (metody i zakres napraw, montaż i konserwacja podzespołów, testy po naprawie).

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.

Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Zakres:

 • Kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

Podręcznik do nauki:

 • metod diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • sposobów weryfikacji pomiarów,
 • zasad doboru narzędzi i sprzętu diagnostycznego,
 • sposobów naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (metody i zakres napraw, montaż i konserwacja podzespołów, testy po naprawie).

Materiał ćwiczeniowy do egzaminu potwierdzającego kwalifikację:

 • testy z kluczem odpowiedzi

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Sławomir Kudzia

Zakres:

 • kwalifikacja M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

Publikacja do nauki:

 • przygotowania się do części pisemnej egzaminu zawodowego,
 • sprawdzenia swoich umiejętności przed częścią praktyczną egzaminu zawodowego,
 • zapoznania się z nowymi przepisami i wymaganiami egzaminacyjnymi.

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdow samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński

Zakres:

 • 1 część kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

Podręcznik do nauki:

 • metod diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • sposobów weryfikacji pomiarów,
 • zasad doboru narzędzi i sprzętu diagnostycznego.

Naprawa pojazdow samochodowych

Naprawa pojazdów samochodowych

Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • 2 część kwalifikacji M.18 (Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych)

Podręcznik do nauki:

 • sposobów naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (metody i zakres napraw, montaż i konserwacja podzespołów, testy po naprawie).

Efekty kształcenia wspólne dla branży mechanicznej
i samochodowej

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Podręcznik do nauki:

 • oceny działania zespołów i podzespołów pojazdów,
 • naprawy mechanizmów układów jezdnego, nośnego, hamulcowego, napędowego i kierowniczego.

Silniki pojazdow samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Podręcznik do nauki:

 • systemów działania różnych rodzajów silników spalinowych
 • budowy silnika oraz jego części,
 • charakterystyki silników spalinowych,
 • działania napędów alternatywnych.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży samochodowej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością,
 • organizacji procesu obsługowo-naprawczego,
 • organizacji biura obsługi klienta,
 • przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń samochodowych,
 • obrotu pojazdami samochodowymi,
 • zakresu badań, rodzajów i działalności stacji kontroli pojazdów.
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

Podręcznik do nauki:

 • uwarunkowań prawnych z zakresu BHP,
 • zagrożeń zawodowych,
 • zasad ergonomii,
 • zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Język obcy zawodowy

Język angielski w branży mechanicznej i samochodowej

Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Język:

 • zawodowy angielski

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki w branży mechanicznej i samochodowej

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

 • zawodowy niemiecki

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Skonsultuj się

Masz pytania? Nasz konsultant jest do Twojej dyspozycji.

801 220 555

Kup teraz

Od zakupu w naszym sklepie
internetowym dzieli Cię jeden krok.