Wybierz segment

i

 

Wybierz branżę dla szkolnictwa zawodowego

 

Dla ucznia

- publikacje papierowe w szkole i po szkole!

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne posiadają w swojej ofercie bogaty wybór cykli podręczników szkolnych w formie papierowej dla przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym do liceum ogólnokształcącego oraz technikum. WSiP oferuje podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów tj: język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, chemia, biologia, fizyka, przyroda, geografia, język angielski, język rosyjski, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka oraz plastyka. WSiP oferuje również podręczniki do szkolnictwa zawodowego dla następujących branż: elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, gastronomicznej, ekonomicznej, budowlanej, fryzjersko - kosmetycznej, turystyczno - hotelarskiej, mechanicznej i samochodowej, a ponadto bogatą ofertę podręczników zawodowych wydawnictwa REA. Oferta szkolnictwa zawodowego obejmuje zawody tj. technik informatyk i teleinformatyk, technik elektryk i elektryk, technik logistyk, technik ekonomista, mechanik, ślusarz, technik usług fryzjerskich i fryzjer, cukiernik, kelner, kucharz i wiele innych. W ofercie posiadamy również repetytoria i arkusze, przygotowujące uczniów do egzaminów takich jak sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny oraz matura. WSiP dba też o każdego nauczyciela, który naucza z podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zapewniając mu wsparcie w procesie nauczania oferując oprawę metodyczną, na którą składają się gotowe scenariusze lekcji, karty pracy i inne potrzebne na lekcji materiały edukacyjne. Zachęcamy do wyboru podręczników, ćwiczeń, repetytoriów i arkuszy wydanych przez WSiP.