Reforma bez tajemnic

 

Prawo oświatowe wprowadza nowy ustrój szkolny. W praktyce oznacza to powstanie struktury szkolnictwa, w której wydłużono okres nauki w szkołach podstawowych, liceach i technikach. Nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania już są w fazie konsultacji społecznych.
Reforma obejmuje także szkolnictwo zawodowe. W miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, powołano szkołę branżową I stopnia, a dla jej absolwentów – szkołę branżową II stopnia.
 
Uzupełnieniem Prawa oświatowego będą jeszcze dwie odrębne ustawy – dotyczące finansowania oświaty oraz sposobu oceniania osiągnięć uczniów.

 • Kluczowe zmiany w roku 2017

  Start reformy dla nowej szkoły podstawowej ośmioklasowej:

  • wprowadzenie nowych podstaw programowych w klasach 1,4,7
  • przygotowanie nowej sieci szkół w Polsce do 31 marca
  • zmiana systemu dotacyjnego w związku z nowymi podstawami programowymi
  • brak sprawdzianu szóstoklasisty

  Start reformy szkół zawodowych – rozpoczęcie funkcjonowania szkół branżowych I stopnia z dniem 1 września.
  Początek wygaszania gimnazjów – brak rekrutacji do klas 1