Diagnoza na szóstkę!

 

Przedstawiamy narzędzie, które pozwoli ci odkrywać
i rozwijać potencjał twoich uczniów.

 
 
 
 
 
 

Czym jest diagnoza przedszkolna?

Diagnoza umiejętności dziecka, które w danym roku ma rozpocząć naukę w szkole jest obowiązkiem nauczycieli przedszkolnych.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN proces diagnostyczny w ostatnim roku przedszkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej rozpisany jest na dwa etapy:

  • Diagnoza jesienna

    jej celem jest opracowanie indywidualnego programu, realizowanego w trakcie zajęć przedszkolnych, umożliwiającego dobre przygotowanie dziecka do nauki w szkole

  • Diagnoza wiosenna

    Służy przygotowaniu rzetelnej informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, o jego mocnych i słabych stronach oraz rekomendacji podjęcia właściwych działań wspierających rozwój dziecka.