Aktywne rozkłady materiału do edukacji wczesnoszkolnej

2013-08-31

Dzięki współpracy pomiędzy WSiP a firmą Librus już pod koniec wakacji na stronie www.dziennik.librus.pl znajdą się aktywne rozkłady materiału nauczania dla klas 1-2 do cykli: Tropiciele oraz Nasze „Razem w szkole”! To pierwsze naprawdę aktywne rozkłady materiału do edukacji wczesnoszkolnej.

Aktywny Rozkład Materiału Nauczania (ARMN) ułatwia wykorzystanie przez nauczyciela materiałów multimedialnych dzięki bezpośredniemu dostępowi z interfejsu lekcyjnego e-Dziennika. Oprócz ćwiczeń, scenariuszy oraz różnorodnych materiałów multimedialnych rozkłady materiału nauczania będą zawierać dodatkowo uszczegółowione tematy dnia, przypisanie do poszczególnych rodzajów edukacji oraz treści związane z osobnymi godzinami realizowanymi w ramach bloku. Aktywny rozkład przygotowany przez WSiP jest najbogatszą tego typu ofertą na rynku.

Nauczyciel znajdzie Aktywny Rozkład Materiału Nauczania w wynikach wyszukiwania Elektronicznej Biblioteki Rozkładów Materiałów Nauczania, tak samo jak zwykły rozkład. ARMN będzie dodatkowo oznaczony kolorową ikoną, a w szczegółach jego opisu zostanie zamieszczona informacja na temat liczby dostępnych materiałów multimedialnych i pomocniczych.

 

Dostęp do zasobów w Aktywnym Rozkładzie Materiału Nauczania (ARMN) jest bezpłatny. Nie można
ich jednak kopiować, rozpowszechniać poza e-Dziennikiem ani udostępniać uczniom (chyba, że zostały w taki sposób oznaczone). Materiały te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez nauczyciela.

Wielu nauczycieli korzysta w e-Dzienniku Librus z pasywnych Rozkładów Materiału Nauczania. Są one przypisane do konkretnych lekcji, dlatego nie powinno się dokonywać zmiany rozkładu podczas roku szkolnego.
Dzięki udostępnieniu rozkładu WSiP w e-Dzienniku wszyscy nauczyciele mogą poznać zalecany rozkład materiału, przejrzeć temat po temacie, zasób po zasobie i zrozumieć, jak wielką pomocą może być aktywny rozkład w codziennej pracy dydaktycznej. W tym lub kolejnym roku szkolnym.

Praca z ARMN w 3 krokach – łatwa i skuteczna

  1. Rozpoczynając lekcję w interfejsie lekcyjnym e-Dziennika Librus, nauczyciel wybiera temat lekcji.
  2. Po zatwierdzeniu tematu pojawi się okienko interfejsu lekcyjnego, w którym dodatkowo wyświetli się sekcja
    z linkami do bezpłatnych e-zasobów WSiP.
  3. Podczas prowadzenia lekcji możliwe jest korzystanie z zasobów przez zwykłe kliknięcie linku. Po prostu będą działać!

logo_lib

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij