Pomoc WSiP dla Ukrainy / Допомога WSiP для України

KOMUNIKAT #4

WSiP angażuje się w szereg inicjatyw mających na celu niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Jednym z naszych projektów są organizowane przez szkoły ProfiLingua kursy języka polskiego dla Ukraińców.

Dzięki zaangażowaniu pracowników WSiP i ProfiLingua oraz 60 wolontariuszy, udało się utworzyć 49 grup, w których podstaw naszego języka bezpłatnie będzie uczyć się niemal 500 osób. Obecnie działa już 17 pierwszych grup, w ramach których uczymy niemal 200 osób!

Wszyscy wolontariusze mieli możliwość wzięcia udziału w webinarze poświęconym sposobom nauki języka polskiego. Dodatkowo materiał z tego wydarzenia został udostępniony w formie nagrania, dzięki czemu możliwe będzie wracanie do niego w dowolnym czasie.

Olbrzymie zainteresowanie naszą inicjatywą potwierdza jak istotne jest wspieranie uchodźców z Ukrainy także na polu związanym z edukacją. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały swój czas, wiedzę oraz umiejętności w ten bardzo pożyteczny projekt. Szczególnie warto podkreślić rolę nauczycieli-wolontariuszy, dzięki którym ukraińskie dzieci i dorośli już wkrótce w łatwiejszy sposób będą mogły komunikować się w języku polskim.

W tym momencie miejsca na bezpłatnych kursach języka polskiego zostały wyczerpane, a informację o ich ewentualnej dostępności w przyszłości będziemy publikować w naszych mediach społecznościowych. W stałej ofercie szkół ProfiLingua znajdują się natomiast komercyjne kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.

 

KOMUNIKAT #3

Szanowni Państwo,

wojna spowodowała, że już przeszło 1,5 miliona osób musiało opuścić Ukrainę i szukać schronienia w sąsiednich krajach. Wśród uchodźców istotną grupę stanowią matki z dziećmi, ale rosyjska agresja w równym stopniu wpłynęła także na życie sierot z domów dziecka. Dlatego WSiP wspiera Uzdrowisko Ustroń – miejsce, gdzie schronienie znalazła przeszło setka dzieci i ich opiekunów z sierocińców działających wcześniej w okolicy Kijowa.

Tworzenie bezpiecznej przystani w Ustroniu, także dla dzieci z niepełnosprawnościami, to projekt realizowany we współpracy Omenaa Foundation, WSiP, ProfiLingua oraz American Heart of Poland i firmy InPost. O tej bardzo cennej inicjatywie można przeczytać m.in. na poniższych stronach:

Zakwaterowane w Ustroniu ukraińskie dzieci (w wieku 3-6 lat) otrzymają od WSiP materiały edukacyjne, zaś wolontariusze – przewodniki metodyczne, które stanowią zbiór zabaw, gier i pomysłów na ciekawe zajęcia edukacyjne. Wszelkie formy aktywności mają stanowić wsparcie dzieci w procesie aklimatyzacji w nowym miejscu, ale są także próbą uwolnienia ich od tego, co przeżywały w ostatnich dniach. Materiały edukacyjne WSiP są już gotowe do przekazania do Ustronia.

W związku z inicjatywą stworzenia miejsc nauki i zabawy w szkołach językowych, materiały zostaną dostarczone także do naszych placówek ProfiLingua. Projekt stworzenia świetlic dla ukraińskich dzieci jest obecnie realizowany przez dyrektorów regionalnych i dyrektorów szkół ProfiLingua, w miarę zapotrzebowania w danym mieście. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie dzieciom spokojnej zabawy z rówieśnikami lub z rodzicami, w przyjaznym miejscu i z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów edukacyjnych. Szczegóły będą komunikowane na FB naszych szkół.

Grupa dzieci, która już napłynęła do Polski z terenów ogarniętej wojną Ukrainy, jest bardzo duża. Wiele dzieci zostało ulokowanych w polskich placówkach szkolnych, co oznacza, że nauczyciele zostali postawieni przed nowymi wyzwaniami. Dlatego Zespół ORKE zorganizował dla nauczycieli oraz dyrektorów bezpłatne webinary dotyczące pracy z uczniami w tej trudnej rzeczywistości:

 • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o zagrożeniu wojennym?
 • Uczyć w dialogu. Jak pracować w klasie/ grupie wielokulturowej, by skutecznie wspierać w rozwoju.

Webinary cieszą się ogromną popularnością – w sumie otrzymaliśmy ponad 700 zapisów. Premiera webinarów odbędzie się już 9 marca.

Dodatkowo, na blogu WSiP (https://www.wsip.pl/blog/) zarówno nauczyciele, rodzice, jak i opiekunowie, mogą zapoznać się z artykułami, które podnoszą tematykę trudnych rozmów z dziećmi o zagrożeniu wojennym. Piszemy także o tym, jak ułatwić asymilację przyjezdnych w polskiej szkole czy przedszkolu.

Pozdrawiamy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSiP

 

Пані та панове,

Війна вже призвела до того, що понад 1,5 мільйона людей покинути Україну  і шукають притулку в сусідніх країнах. Матері з дітьми становлять важливу групу серед біженців, але російська агресія також вплинула і на життя дітей-сиріт із дитячих будинків. Тому WSiP підтримує  санаторій Ustroń – місце, де знайшли притулок понад сотню дітей та їхніх опікунів із дитячих будинків, які раніше функціонували в околицях Києва.

Створення безпечної гавані в Устроні, також для дітей з обмеженими можливостями, є проектом, реалізованим у співпраці з Omenaa Foundation, WSiP, ProfiLingua, American Heart of Poland та InPost. Ви можете прочитати про цю дуже цінну ініціативу, серед інших на наступних сторінках:
• Діти з українського дитячого будинку тепер у безпеці. Вони провели тиху ніч в Устроні | Устронь Наше місто
• Сілезьке воєводство:  санаторій Ustroń привітав дітей із дитячих будинків Київської області – Parlamentarny.pl (wnp.pl)

Українські діти (3-6 років), які проживають в Устроні, отримають навчальні матеріали від WSiP, а волонтери – методичні посібники, які представляють собою збірку ігор, ігор та ідей для цікавих навчальних занять. Усі форми діяльності – це підтримка дітей у процесі акліматизації на новому місці, а також спроба звільнити їх від того, що вони пережили в останні дні. Навчальні матеріали WSiP тепер готові до доставки в Устронь.

У зв’язку з ініціативою створення місць для навчання та розваг у мовних школах, матеріали також будуть доставлені до наших закладів ProfiLingua. Проект створення дитячих садків для українських дітей наразі реалізується регіональними директорами та директорами шкіл ProfiLingua, як того вимагається в даному місті. Метою цієї ініціативи є надати дітям можливість спокійно грати зі своїми однолітками чи батьками, у дружньому місці та з використанням професійних навчальних матеріалів. Подробиці будуть повідомлені на ФБ наших шкіл.

Група дітей, які вже прибули до Польщі з зруйнованої війною України, дуже велика. Багато дітей влаштували до польських шкіл, а це означає, що вчителі зіткнулися з новими викликами. Тому команда ORKE організувала безкоштовні вебінари для вчителів та директорів щодо роботи з учнями у цій непростій реальності:
Як розмовляти з дітьми та молоддю про загрозу війни?
• Навчайте в діалозі.
Як працювати в класі/мультикультурній групі, щоб ефективно підтримувати розвиток.

Вебінари дуже популярні – загалом ми отримали понад 700 підписок. Прем’єра вебінарів відбудеться 9 березня.
Крім того, на блозі WSiP (https://www.wsip.pl/blog/) вчителі, батьки та опікуни можуть прочитати статті, які піднімають тему непростих розмов з дітьми про загрозу війни. Також пишемо про те, як полегшити асиміляцію відвідувачів польської школи чи садочка.

з найкращими побажаннями
Наглядова рада, Правління та співробітники WSiP

———————————

KOMUNIKAT #2

Szanowni Państwo, 

w związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie chcemy wesprzeć wszystkich obywateli tego kraju, którzy znaleźli bezpieczne schronienie w Polsce i zadbać o to, by rozwijali swoje umiejętności komunikowania się w języku polskim w codziennych sytuacjach. W tym celu w wybranych placówkach ProfiLingua, rozpoczynamy stacjonarne i intensywne kursy języka polskiego. 

Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w szkołach językowych ProfilIngua 

Kurs będzie obejmował 30 godzin intensywnej nauki, podczas których nauczymy, jak radzić sobie językowo w różnych codziennych sytuacjach podczas pierwszych dni w Polsce, na przykład: jak podawać dane osobowe, kupować bilety na różne środki transportu, pytać o drogę lub zamówić taksówkę, wymienić pieniądze i zrobić podstawowe zakupy czy porozumieć się z lekarzem i kupić lekarstwa w aptece.

Lektorzy-wolontariusze poszukiwani 

Zajęcia będą prowadzić nasi lektorzy, ale dodatkowo poszukujemy wolontariuszy: lektorów nauczających języka polskiego jako obcego oraz lektorów języków obcych, którzy takie zajęcia chcieliby poprowadzić. Prosimy o zgłaszanie się: akademialektora@profilingua.pl. Zgłoszenia będą przekazywane do konkretnych placówek ProfiLingua, w których odbywać się będą kursy.

Wsparcie metodyczne dla lektora-wolontariusza

Wszystkim chętnym lektorom-wolontariuszom zaoferujemy wsparcie metodyczne obejmujące webinar wprowadzający w program przygotowanego kursu języka polskiego. Webinar metodyczny dla zebranej grupy wolontariuszy poprowadzi na zoomie Małgorzata Szlenk, Dyrektor Metodyczny ProfiLingua. Termin zakomunikujemy bezpośrednio wolontariuszom, który się do nas zgłoszą.

Dodatkowo lektorzy-wolontariusze otrzymają dostęp do pakietu wyjątkowych szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów nauczania języków obcych. Akademia Profili Linga dla lektorów-wolontariuszy to pięć intensywnych webinarów, podczas których:

 • Opowiemy Wam o najważniejszych zasadach pracy lektora w ProfiLingua: o jakich standardach pracy lektora trzeba pamiętać, czym jest metoda Profi i jak wdrażać ją na zajęciach oraz jak planować zajęcia
 • Przypomnimy zróżnicowane techniki nauczania i sposoby na to, by podnieść atrakcyjność Waszych zajęć.
 • Omówimy jak zaplanować pracę w kontekście całego kursu
 • Omówimy różne sposoby przekazywania informacji zwrotnej, które sprawią, że Wasze zajęcia będą w większym stopniu odpowiadać na faktyczne potrzeby kursantów.

Gdzie szukać informacji? Facebook i infolinia

Terminy kursów w poszczególnych placówkach ProfiLingua będą komunikowane poprzez strony na Facebooku tych placówek. Dodatkowo uruchomiliśmy infolinię w języku polskim i ukraińskim. Numer infolinii to +48 22 364 56 49. Pod tym numerem można uzyskać informacje zarówno na temat kursów, jak i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące pracy wolontariusza.

Pozdrawiamy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSiP S.A.

Пані та панове,
у зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні ми хочемо підтримати всіх громадян цієї країни, які знайшли безпечний притулок у Польщі, та забезпечити, щоб вони розвивали свої навички спілкування польською мовою у повсякденних ситуаціях. З цією метою ми розпочинаємо повні та інтенсивні курси польської мови в окремих закладах ProfiLingua.

Вивчення польської мови для біженців з України в мовних школах ProfiLingua
Курс включатиме 30 годин інтенсивного навчання, під час яких ми навчимо мовно справлятися з різними повсякденними ситуаціями в перші дні перебування в Польщі, наприклад: як надавати особисті дані, купити квитки на різні види транспорту, запитати дорогу або замовити таксі, поміняти гроші і зробити базові покупки, або проконсультуватися з лікарем і купити ліки в аптеці.

Потрібні вчителіволонтери
Заняття проводитимуть наші викладачі, але ми також шукаємо зовнішніх волонтерів: вчителів польської мови як іноземної та всіх викладачів іноземної мови, які б хотіли проводити такі заняття. Будь ласка, зв’яжіться з нами: akademialektor@profilingua.pl. Заявки будуть направлені до окремих закладів ProfiLingua, де проходитимуть курси.

Методична підтримка вчителя-волонтера
Ми запропонуємо методичну підтримку всім бажаючим волонтерам, включаючи вебінар, що вводить курс польської мови до програми. Методичний вебінар для зібраної групи волонтерів проведе Малгожата Шленк, методологічний директор ProfiLingua. Ми повідомимо дату безпосередньо волонтерам, які прийдуть до нас.

Крім того, викладачі-волонтери отримають доступ до пакету ексклюзивних навчальних курсів, які проводять наші експерти з викладання іноземних мов. Академія «ProfiLingua» для викладачів-волонтерів складається з п’яти інтенсивних вебінарів, під час яких:
Ми розповімо вам про найважливіші принципи роботи вчителя в «ProfiLingua»: які стандарти роботи викладача потрібно пам’ятати, що таке метод «Profi» і як реалізувати це на уроці та як спланувати заняття.
Ми нагадаємо вам про різні методи навчання та способи підвищення привабливості ваших занять.
Ми обговоримо, як спланувати роботу в контексті всього курсу.
Ми обговоримо різні способи надання зворотного зв’язку, які зроблять ваші заняття більш чуйними до реальних потреб учнів.

Де знайти інформацію?
FB та гаряча лінія
Дати курсів в окремих закладах ProfiLingua будуть повідомлені на сторінках у FB цих закладів. Крім того, ми запустили гарячу лінію польською та українською мовами. Телефон довіри 48 22 364 56 49. За цим номером можна отримати інформацію про курси та отримати відповіді на запитання про волонтерську роботу.

З найкращими побажаннями Наглядова рада, Правління та співробітники WSiP S.A.

———————————

Komunikat #1

Szanowni Państwo,

Jesteśmy głęboko wstrząśnięci agresją Rosji na wolną, demokratyczną Ukrainę. W tych trudnych chwilach solidaryzujemy się ze wszystkimi naszymi ukraińskimi koleżankami i kolegami – pracownikami i współpracownikami naszej firmy oraz z ich rodzinami i bliskimi, a także z całym społeczeństwem ukraińskim. Włączamy się w pomoc obywatelom Ukrainy szukającym schronienia przed wojną w Polsce:

 • WSiP dostarczy nieodpłatnie książki i materiały edukacyjne ze swoich zasobów dla dzieci ukraińskich w Polsce,
 • uruchamiamy nieodpłatne kursy języka polskiego dla Ukraińców w ramach dostępnych zasobów w naszej sieci szkół językowych Profi-Lingua oraz szkolenia dla wolontariuszy chcących włączyć się w nauczanie języka polskiego,
 • w naszym warszawskim lokalu mieszkalnym zamieszkają potrzebujący uchodźcy z Ukrainy. Pomożemy również w znalezieniu schronienia, wyżywienia i transportu do miejsca zakwaterowania,
 • zapewniamy doradztwo prawne naszym ukraińskim pracownikom i ich rodzinom oraz wsparcie w procesie legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Nieustannie pracujemy nad kolejnymi działaniami pomocowymi. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSiP SA

 

Ми глибоко вражені агресією Росії проти вільної, демократичної України. У ці важкі хвилини ми висловлюємо солідарність з усіма нашими українськими колегами – співробітниками та однодумцями нашої компанії, з їхніми родинами та близькими, а також з усім українським суспільством. Ми приєднуємося до допомоги громадянам України, які шукають притулку в Польщі під час війни.

 • WSiP надаватиме безкоштовні книги та навчальні матеріали зі своїх ресурсів для українських дітей у Польщі,
 • ми запускаємо безкоштовні курси польської мови для українців у рамках наявних ресурсів у нашій мережі мовних шкіл Profi-Lingua та тренінги для волонтерів, які хочуть долучитися до викладання польської мови,
 • нашу варшавську квартиру заселять нужденні біженці з України. Також допоможемо знайти притулок, привезти та транспортувати до місця інтродукції,
 • ми надаємо юридичні консультації нашим українським працівникам та їхнім родинам, а також підтримуємо в процесі легалізації їх перебування та роботи в Польщі.

Ми постійно працюємо та шукаємо нові способи для надання допомоги.
Наглядова рада, Правління та співробітники WSiP SA

REFORMA OŚWIATY 2019. Ogólnopolskie konferencje WSiP dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z cyklu Edukacja dla Mądrości!

W październiku 2018 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zorganizowały cykl ogólnopolskich konferencji, w których udział wzięło kilka tysięcy nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Celem konferencji było przybliżenie nauczycielom nadchodzących zmian w oświacie i prezentacja najnowszej oferty WSiP dla liceów i techników.

We wrześniu 2019 roku w szkołach średnich zacznie obowiązywać reforma, w wyniku której 3-letnie licea zostaną przekształcone w licea 4-letnie, a 4-letnie technika w technika 5-letnie. Reforma oznacza również nowe podstawy programowe, a także nowe ramowe plany nauczania. Jest to bez wątpienia bardzo duża zmiana, zarówno dla nauczycieli, jak i dyrektorów. Wszyscy muszą się do niej jak najlepiej przygotować.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne postanowiły w tym pomóc organizując w całej Polsce konferencje dotyczące reformy oświaty. – Jako wydawnictwo z najdłuższą tradycją edukacyjną w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za przekazywanie nauczycielom profesjonalnej i jak najszerszej wiedzy dotyczącej zmian w oświacie i edukacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie organizowane przez nas konferencje były na najwyższym poziomie merytorycznym, dlatego zaprosiliśmy do współpracy najlepszych ekspertów. A także naszego partnera – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawcę publikacji z serii Edukacja dla Mądrości – stąd nazwa całego cyklu naszych konferencji. To my – wydawcy i nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za edukację – mówiła Małgorzata Simonides, Dyrektor Marketingu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.  Konferencje Edukacja dla Mądrości odbyły się w siedmiu największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu oraz Łodzi.

 

Zmiany ogólne

 

Pierwszą część konferencji otwierała prelekcja Nowa podstawa programowa i nowe ramowe plany nauczania w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020, stanowiąca podstawę dalszych wykładów. Prelekcję wygłosiła Izabela Suckiel – ekspertka oświatowa, edukatorka, która od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym kadry pedagogicznej. – Tak naprawdę mamy do czynienia nie tylko z reformą programową, ale również, a może przede wszystkim, z reformą strukturalną – zmieniają się bowiem szkoły – powiedziała na wstępie swojego wykładu Izabela Suckiel podkreślając przy tym ogrom zmian czekających szkoły ponadpodstawowe. Podczas panelu zostały przedstawione najważniejsze informacje na temat reformy, m.in. dokonano porównania obecnej podstawy programowej (obowiązującej od 2012 roku) z nową, która będzie obowiązywała od roku 2019. Zaprezentowano również kierunki zmian podstawy programowej, takie jak: spiralny układ treści nauczania, wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły oraz zwiększony nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych. Omówiona została także struktura nowej podstawy programowej, cele kształcenia oraz ramowe plany nauczania. Podczas pierwszej części WSiP zaprezentował nowy program dla nauczycieli pod nazwą Szkoła Pełna Perspektyw, którego celem jest wsparcie nauczycieli w codziennej pracy i we wdrożeniu zmian związanych z reformą. Członkiem programu może zostać każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, uczący takich przedmiotów, jak: język polski, historia, chemia, fizyka, język niemiecki, język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa lub informatyka.

Zmiany przedmiotowe

W drugiej części konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach podzielonych na bloki przedmiotowe: z języka polskiego, historii, chemii, fizyki, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego. Wykłady prowadzili specjaliści przedmiotowi oraz autorzy podręczników z nowej oferty WSiP. Podczas prelekcji omówiono zmiany w podstawie programowej do poszczególnych przedmiotów – przy czym wskazywano różnice między obowiązującą dotychczas a nową podstawą oraz szczegółowe cele kształcenia w różnych przedmiotach. Podczas tej części przedstawiono nową ofertę edukacyjną Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, zaprezentowano nowe podręczniki i dostosowany do nich nowy rozkład materiału.

W konferencjach WSiP udział wzięło łącznie kilka tysięcy nauczycieli liceów i techników, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w wykładach i aktywnie brali udział w dyskusjach dotyczących zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Komiksowy hołd na 100-lecie odzyskania niepodległości!

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, WSiP wraz z wybitnymi rysownikami, scenarzystami i historykami stworzyli niepowtarzalne dzieło: 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości.

Przy tworzeniu Antologii pracowali kultowi twórcy komiksów. Wśród rysowników znajdują się takie osobowości, jak: Bogusław Polch, Zbigniew Kasprzak, Andrzej O. Nowakowski, Marek Szyszko, czy Papcio Chmiel. Autorami artykułów publicystycznych o tematyce rozpiętej między historią, sztuką i edukacją, są m.in. prof. Jerzy Kochanowski, prof. Jerzy Bralczyk czy Maciej Parowski.

Na 232 stronach antologii za pomocą siedemnastu komiksów historycznych przedstawiono kluczowe wydarzenia dla odzyskania i utrzymania przez Polskę niepodległości. Każdy komiks poprzedzony jest notkami biograficznymi oraz wstępem historycznym przybliżającym kontekst przedstawianych wydarzeń.

Poznaj wyjątkową publikację WSiP 100 na 100. Antologię komiksu na stulecie odzyskania niepodległości, zobacz fragment komiksu i pobierz specjalnie przygotowane scenariusze lekcji do języka polskiego, historii i WOSu.

Dowiedz się więcej »

Kup online »

Central Group kupuje WSiP – dostawcę materiałów dydaktycznych

BUDAPESZT/WARSZAWA, 7 sierpnia 2018 – wiodąca węgierska grupa inwestycyjna Central Group, ogłosiła decyzję o nabyciu od funduszu Advent International, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (WSiP) – jednego z największych i najbardziej nowoczesnych polskich dostawców usług edukacyjnych. Przejęcie to stanowi ważną część strategii inwestycyjnej Central Group w Europie Środkowo-Wschodniej.

WSiP znany jest z dostarczania wysokiej jakości usług i rozwiązań dla polskiego systemu edukacji, w oparciu o swoje ponad 70-letnie doświadczenie na rynku. Advent nabył WSiP w lutym 2010 r., a dzięki jego wsparciu wydawnictwo przeszło gruntowną transformację biznesową. W efekcie rozszerzenia, w ostatnich latach, swojej oferty o działalność szkoleniową, materiały do samodzielnego uczenia się, produkty cyfrowe oraz materiały dla nauczycieli firma przekształciła się z wydawcy podręczników w wiodącego dostawcę kompleksowych rozwiązań edukacyjnych. Obecnie WSiP oferuje pełen wachlarz kompleksowych rozwiązań i usług we wszystkich obszarach edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz jest obecny na wszystkich poziomach systemu edukacji ucznia od 3 do 18 roku życia, jak również w szkolnictwie zawodowym.

Rzecznik Advent International komentuje: „Odkąd Advent przejął WSiP, firma przeszła gruntowną transformację. Zapewnienie kompleksowej oferty produktów, powstałej dzięki rozwojowi organicznemu i akwizycjom, sprawiło, że WSiP stał się jednym z wiodących na polskim rynku dostawców zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Pod naszym patronatem liczba zarejestrowanych użytkowników online wzrosła o 700%, z czego jesteśmy niezwykle dumni. WSiP-owi i Central Group życzymy w przyszłości samych sukcesów”.

Central Group to inwestor strategiczny z siedzibą na Węgrzech, posiadający doświadczenie w inwestowaniu w wiele branż, takich jak media, wydawnictwa książkowe, edukacja, innowacje w służbie zdrowia, przemysł wytwórczy, lotnictwo, a także zarządzania nieruchomościami. Niezwykle ważnym dla WSiP jest fakt, że Central Group jest obecnie właścicielem wiodącego na Węgrzech wydawcy czasopism online i drukowanych, trafiających do niemalże ⅔ mieszkańców tego kraju. Mediowe portfolio grupy obejmuje najpopularniejsze na Węgrzech czasopisma lifestyle’owe i edukacyjne, a także cały wachlarz oferty cyfrowej. Central Group zainwestowała również na rynku wydawnictw książkowych i wydaje obecnie na Węgrzech 600 tytułów, pośród których widnieją takie klasyki jak m.in. Harry Potter, serie kryminałów skandynawskich czy książki dla dzieci. W 2018 roku Central Group zredefiniowała, a następnie rozszerzyła swój łańcuch wartości, inwestując w jedną z największych i najbardziej innowacyjnych drukarni na Węgrzech. W oparciu o pozyskane doświadczenie Central Group połączy swe siły z WSiP, by utrzymać obecny, skuteczny model biznesowy i tworzyć nową wartość na polskim rynku wydawniczym i mediowym.

Zoltán Varga, założyciel Central Group mówi: „Central Group jest głęboko zaangażowana w rozwój regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem zaszczycony możliwością inwestowania na polskim rynku edukacyjnym. Central Group dysponuje bogatym doświadczeniem w mediach oraz w branżach wydawnictw książkowych, drukarskiej i edukacyjnej, dlatego też jesteśmy niezwykle dumni z rozpoczęcia współpracy z zarządem WSiP oraz z całą firmą. Jestem przekonany, że możemy się wiele od siebie nauczyć”.

Transakcja jest uzależniona od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

O CENTRAL GROUP

Central Group jest czołowym węgierskim inwestorem strategicznym. Posiada aktywa w branży medialnej, wydawnictw książkowych, edukacji, innowacjach w służbie zdrowia, przemyśle wytwórczym, lotnictwie, faktoringu, a także zarządzaniu nieruchomościami. Łączna wartość portfela inwestycyjnego grupy przekracza 250 milionów euro.

Od 2016 roku Central Group jest inwestorem strategicznym polskiego operatora MVNO (wirtualny operator sieci komórkowej) pod nazwą Premium Mobile, we współpracy z podmiotami kontrolowanymi przez Zygmunta Solorza. Innowacyjna, strategia rynkowa market challengera Premium Mobile, sprawiła, że firma stała się najszybciej rozwijającym się operatorem na polskim rynku w latach 2017 i 2018. Na rodzimym rynku Central Group jest właścicielem wiodącego na Węgrzech wydawcy czasopism online i drukowanych, docierających do niemalże ⅔ mieszkańców tego kraju. Mediowe portfolio grupy obejmuje najpopularniejsze na Węgrzech czasopisma lifestyle’owe i edukacyjne, a także cały wachlarz oferty cyfrowej. Central Group zainwestowała również na rynku wydawnictw książkowych, wydając obecnie na Węgrzech 600 tytułów, pośród których widnieją takie klasyki jak m.in. Harry Potter, serie kryminałów skandynawskich czy książki dla dzieci. W 2018 roku Central Group zredefiniowała, a następnie rozszerzyła swój łańcuch wartości, inwestując w jedną z największych i najbardziej innowacyjnych drukarni na Węgrzech.

WSiP z międzynarodowym certyfikatem ISO 9001:2015!

W lipcu 2018 roku  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, po przejściu niezależnego, zewnętrznego audytu, otrzymały certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

Jest to potwierdzenie pełnego dopasowania do  wymagań, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Przyznany certyfikat obejmuje zarówno prowadzoną przez WSiP działalność wydawniczą, jak i szkoleniową realizowaną przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz sieci szkół językowych Profi-LinguaEmpik School we wszystkich lokalizacjach na terenie Polski.

Certyfikat jest potwierdzeniem, że w swojej codziennej pracy WSiP koncentruje się na zapewnieniu, aby oferowane przez nas usługi szkoleniowe oraz produkty wydawnicze spełniały potrzeby i oczekiwania klientów. Dbamy o budowanie trwałych relacji z rynkiem edukacyjnym, nieustająco dążymy do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, aby oferta WSiP była przyjazna i pełna dla każdego użytkownika i uczącego się. Nasze cele strategiczne realizujemy poprzez dążenie do zbudowania sprawnej i skutecznej organizacji wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz pracowników.

Prestiżowa nagroda dla WSiP z rąk Disney Polska!

Z radością przekazujemy Państwu wiadomość, że z rąk The Walt Disney Company Polska otrzymaliśmy bardzo prestiżową nagrodę w kategorii Debiut Roku 2017 za ogromny sukces towarzyszący wprowadzeniu kursu Disney English na rynek Polski.

Nagroda Disney dla WSiP

We WSiP nie boimy się marzyć o rzeczach wielkich. Jedną z nich było wprowadzenie jesienią 2017 roku kursu Disney English do dwóch wiodących sieci szkół językowych, których jesteśmy właścicielem: Empik School i Profi-Lingua. Tym samym przenieśliśmy naukę języka angielskiego w magiczny świat Disneya.

Lekcje języka angielskiego prowadzone metodą Disney English to propozycja nauki języka przez zabawę i wprowadzenie dzieci w świat ukochanych bohaterów filmów i kreskówek. Nieodłącznym elementem wszystkich zajęć są angażujące zadania na tablicy interaktywnej, piosenki, filmy i gry językowe. Formuła lekcji ułożona jest w taki sposób, aby stworzyć przyjazną i bliską dziecku atmosferę, która sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia Total Immersion, czyli całkowitego zanurzenia w języku oraz wywoływania pozytywnych emocji, także dzięki wyjątkowemu otoczeniu, w jakim odbywają się lekcje.

Lekcje Disney english

Debiut Roku 2017, to nagroda, która zobowiązuje. Obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy!
W tym roku pojawią się dwa kolejne poziomy kursu, co oznacza, że już od września metodą Disney English będą mogły uczyć się dzieci od 4 do 8 roku życia.

Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i serdecznie zapraszamy do szkół Empik School i Profi-Lingua w całej Polsce!

Więcej na disneyenglishkursy.pl

Zawiadomienie o planie połączenia spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Polskie Szkoły Językowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068 („Spółka”), zawiadamia o przyjęciu w dniu 30 listopada 2017 roku planu połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Polskie Szkoły Językowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673474, jako spółką przejmowaną.

Plan Połączenia Spółek zamieszczony został poniżej.
 
↓ Pobierz plan połączenia (PDF, 985 KB)
 
 

WSiP współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne współpracują z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca odbywa się w ramach Systemu Certup w związku z przygotowywaniem się WSiP do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej kwalifikacje rynkowe zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o planie połączenia PROFI-LINGUA Nowa sp. z o.o. oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068 („Spółka Przejmująca”) przekazuje w załączeniu plan połączenia Spółki Przejmującej oraz jej jednoosobowej spółki zależnej Szkoła Języków Obcych R. Jeżak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (przy czym Uchwałą nr 2 podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki w dniu 14 lipca 2017 roku zmieniono nazwę na  PROFI-LINGUA NOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684141 („Spółka Przejmowana”).

 1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
 2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej:
 • na podstawie art. 515 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej,
 • na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. połączenie zostanie dokonane przy zastosowaniu przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę połączenia tj. do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 k.s.h., Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 §1 pkt 2-4 k.s.h., zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać sprawozdań, o których mowa w art. 501 k.s.h., Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta.
 1. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą szczególne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 1 pkt 5 k.s.h.
 2. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

 

↓ Pobierz plan połączenia (PDF, 3 MB)

Sieć szkół językowych Empik School zmienia właściciela

Właściciel Grupy edukacyjno-wydawniczej, do której należą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP), dokonał zakupu jednej z największych i najdłużej działających na polskim rynku szkoły nauczania języków obcych – Empik School. Dzięki tej transakcji WSiP, który posiada już w swoim portfolio oferującą kursy językowe sieć Profi-Lingua, wzmacnia swoją pozycję w tym obszarze rynku. Jest to kolejny etap w dywersyfikowaniu oferty firmy i budowaniu roli WSiP jako dostawcy kompleksowych rozwiązań i usług edukacyjnych, działającego we wszystkich obszarach nauki szkolnej i pozaszkolnej.

Empik School i Profi-Lingua to szkoły, które od dawna funkcjonują na rynku i wypracowały swoje własne metody nauczania, wprowadzając różnorodne formy prowadzenia zajęć i kierując ofertę do różnych grup klientów. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że na polskim rynku kursów językowych, który wciąż jest bardzo rozdrobniony, jest miejsce na obie sieci. Planujemy je dalej rozwijać, równocześnie zachowując odrębność każdej z nich – mówi prezes WSiP-u Jerzy Garlicki.

Empik School jest jedną z największych i najdłużej działających sieci szkół językowych w Polsce, posiada obecnie 29 szkół stacjonarnych, w których rocznie uczy się około 20 tysięcy osób. W ofercie Empik School znajdują się kursy najpopularniejszych języków europejskich i orientalnych, zapewniające swobodny dostęp do nowoczesnych technologii, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i materiały dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorską metodę nauczania języka – The Insell Method.

Dotychczasowy właściciel Empik School – firma Learning Systems Poland (LSP) skoncentruje się na działalności sieci szkół języka angielskiego Speak Up i na szkoleniach językowych dla biznesu. Oddajemy renomowane szkoły Empik School, z wypracowanym przez lata wizerunkiem świetnego ośrodka edukacyjnego – mówi Bogusława Matuszewska, prezes LSP – Teraz więcej czasu poświęcimy rozwojowi międzynarodowej sieci szkół Speak Up, i umacnianiu pozycji lidera rynku nauczania języków obcych dla firm.

Rynek kursów językowych, którego szacunkowa wartość to około 2 miliardów złotych, jest obszarem rosnącym i perspektywicznym, m.in. dzięki rosnącej potrzebie swobodnego korzystania z nowych mediów i Internetu, trendowi lifelong learning czyli ciągłego uzupełniania kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stale zmieniającym się rynku pracy, czy wreszcie dynamicznemu wzrostowi usług outsourcingowych światowych firm zlokalizowanych w Polsce.

Doświadczenia ostatnich lat udowodniły, że preferowany model nauczania języków oparty jest o tzw. blended learning approach pozwalający na łączenie rozwiązań cyfrowych z zajęciami prowadzonymi przez lektorów. Bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz interakcja z grupą są szczególnie ważne dla osób podnoszących swoje umiejętności językowe. A to właśnie oferują szkoły Profi-Lingua oraz Empik School, które mamy obecnie w portfolio – mówi Katarzyna Barczyńska, Dyrektor Pionu Rynku Otwartego we WSiP-ie.