PRZYSZŁE PROJEKTY UE WSiP/ORKE

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna unieważnią zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017 r wraz z późniejszymi zmianami opublikowanymi w dniu 14.06.2017 r. na wybór:

1. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) w zakresie wspomagania szkół w:

a. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
b. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
c. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
d. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
e. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
f. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
g. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
h. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
i. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
j. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

2. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć e-learningowych w zakresie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) wspomagania szkół w:

a. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
b. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
c. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
d. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
e. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
f. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
g. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
h. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
i. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
j. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

UWAGA!
 ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH Z DNIA 12.06.2017
Ogłoszenie autorzy programów stacjonarnych zmiany w zakresie pkt. 1.3, 1.4, 3, 4, 5
Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny zmiany w zakresie pkt 3 – wycena usługi
Załącznik nr 2 – Wymagania dla autorów i autorek zmiany w zakresie pkt 2 oraz 3
Ogłoszenie autorzy programów e-learningowych zmiany w zakresie pkt. 1.3, 1.4, 3, 4, 5
Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny zmiany w zakresie pkt 3 – wycena usługi

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna jako podmiot prowadzący Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w związku z planowaną realizacją nowego projektu poszukują:

1. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) w zakresie wspomagania szkół w:

 1. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
 2. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
 3. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
 4. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
 5. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
 6. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
 7. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
 8. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
 9. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
 10. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Do pobrania:

2. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć e-learningowych w zakresie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) wspomagania szkół w:

 1. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
 2. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
 3. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
 4. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
 5. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
 6. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
 7. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
 8. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
 9. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
 10. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Do pobrania:

Termin składania ofert: 21.06.2017 do końca dnia do godziny 23:59.

Tydzień edukacji: WSiP z „Gazetą Wyborczą”

W dniach 16–19 listopada wraz z „Gazetą Wyborczą” będzie można kupić pomoce edukacyjne WSiP dla gimnazjalistów przygotowujących się do egzaminu. WSiP zaoferuje czytelnikom „Gazety Wyborczej” próbne arkusze egzaminacyjne i płyty z testami do dwóch części egzaminu gimnazjalnego: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

zdasz-to-gazeta_1aa

 

Arkusze egzaminacyjne oraz interaktywne testy powstały specjalnie na potrzeby  Tygodnia edukacji. Zostały przygotowane zgodnie ze standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez ekspertów WSiP oraz autorów serii publikacji ZDASZ.TO. Forma zadań oraz konstrukcja arkuszy w pełni odpowiadają formie zadań i arkuszy pojawiających się na egzaminach gimnazjalnych. Dzięki temu uczeń może oswoić się wcześniej z arkuszami egzaminacyjnymi, poznać konstrukcję zadań, typ poleceń i odpowiedzi. Arkusze WSiP  gwarantują właściwy poziom zgodny z podstawą programową, a tym samym są najodpowiedniejszym instrumentem zapewniającym solidne przygotowanie do prawdziwego egzaminu.

W drugiej części Tygodnia edukacji do „Gazety Wyborczej” będą dołączone płyty z interaktywnymi  testami, które dają dodatkową możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Po zakończeniu testów system sprawdza odpowiedzi, dzięki czemu uczeń dostaje natychmiastową informację o poprawności wykonania zadań i wie, co jeszcze powinien poćwiczyć.

W ramach tygodnia edukacji wraz z „Gazetą Wyborczą” będzie można kupić:

16.11 – próbne arkusze do części matematyczno-przyrodniczej,

17.11 – próbne arkusze do części humanistycznej,

18.11 – płytę z interaktywnymi testami do części humanistycznej egzaminu,

19.11 – płytę z interaktywnymi testami  do części matematyczno-przyrodniczej.

Wszystkie materiały wykorzystane w Tygodniu edukacji zostały opracowane przez autorów publikacji ZDASZ.TO  oraz serwisu edukacyjnego ZDASZ.TO  zawierającego repetytoria i kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i matury. Serwis oferuje w jednym miejscu obszerny zbiór materiałów niezbędnych do powtórek przed egzaminami. Polecamy także książkowe repetytoria z serii ZDASZ.TO

 

button2

 

 

Webinarium „Poznaj WSiPnet” za nami!

W tym roku szkolnym zainicjowaliśmy specjalny cykl szkoleń online dla nauczycieli rozpoczynających pracę z serwisem WSiPnet.pl.

Uczestnicy dwóch szkoleń na temat platformy edukacyjnej WSiPnet dowiedzieli się, jak stworzyć swoje konto i rozpocząć pracę w serwisie, jak zakładać wirtualne klasy, pracować z e-podręcznikami, zadawać prace domowe i komunikować się z uczniami, korzystając z narzędzi serwisu. Ponadto dzięki Webinarium nauczyciele matematyki, fizyki i chemii poznali nowy serwis klasówki.pl, w którym w 3 minuty można stworzyć sprawdzian dla klasy.

Webinarium „Poznaj WSiPnet” obejrzało ponad 30 tysięcy osób. Uczestnikom dziękujemy za czynny udział w czacie, za wypełnienie ankiety oraz za wszystkie przesłane do nas pytania i opinie. Miło nam, że zarówno samo szkolenie, jak i jego forma przypadły Państwu do gustu.

Tych z Państwa, którym nie udało się uczestniczyć w szkoleniu online na temat WSiPnetu, zapraszamy na stronę https://www.wsipnet.pl/poznaj-wsipnet gdzie można obejrzeć retransmisję obu szkoleń. Zapraszamy!

 

Opinie uczestników szkolenia:

Elżbieta: „Do zobaczenia na następnym szkoleniu! Dziękuję”

Marek: „Więcej takich szkoleń!”

Barbara: „Bardzo dobre szkolenie :)”

Jacek: „Bardzo ciekawa forma spotkań. Proszę o więcej na różne tematy związane z nauczaniem. Ciekawe spotkanie.”

Małgorzata: „Taka forma poszerzania swojej wiedzy bardzo mi odpowiada.”

Joanna: „Bardzo ciekawe szkolenie.”

 

Pełna aula maturzystów w czasie III Dnia Planowania Kariery

We wrześniu spotkaliśmy się w auli głównej Akademii Leona Koźmińskiego z tegorocznymi maturzystami i ich nauczycielami. Spotkanie zorganizowane we współpracy renomowanej akademii biznesu i Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych zgromadziło w siedzibie uczelni blisko 300 uczestników, a przed ekranami komputerów – ponad 6 000 internautów w szkołach w całej Polsce!

O tym jak dobrze zdać maturę i dostać się na wymarzone studia mówili zaproszeni przez ALK i WSiP prelegenci: wykładowcy akademiccy, eksperciegzaminatorzy oraz gość specjalny – pisarz Eustachy Rylski. Nauczycieli i maturzystów powitał rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold Bielecki, a całe spotkanie prowadził Jarosław Matuszewski – rzecznik prasowy WSiP.

Uczniowie przekonali się, że dzięki przemyślanym strategiom rozwiązywania zadań i wsparciu repetytorium ZDASZ.TO maturę z matematyki naprawdę można zdać na 100%. Mieli także okazję obejrzeć imponujący kampus ALK, poznać wykładowców i przekonać się, że swoją karierę warto zaczynać w murach nowoczesnej uczelni, gdzie zdobywa się wiedzę teoretyczną i – przy mentorskim wsparciu – planuje pierwsze kroki w biznesie.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji ze spotkania

 

Pełna retransmisja na stronie wsip.pl/e-konferencje.

 

Nauczyciel Roku 2015 i 70 lat WSiP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, z okazji przypadającego w tym roku 70-lecia założenia WSiP, zostały partnerem Konkursu Nauczyciel Roku 2015, organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Co roku, 13. października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, na Zamku Królewskim poznajemy zwycięzców – Nauczycieli Roku. WSiP przyłącza się do konkursu, żeby najlepszym nauczycielom po prostu podziękować za to, co robią, Nie tylko w 2015 roku, ale za to, co robią od lat. Bo żeby zostać Nauczycielem Roku, trzeba być dobrym nauczycielem przez wiele lat.

Tak samo jest z nami – WSiP od 70 lat stara się tworzyć jak najlepsze materiały edukacyjne dla uczniów. W ten sposób chcemy pomóc im w edukacji, dzięki której mają szansę spełnić swoje marzenia.
Ale to nauczyciele naprawdę dodają im skrzydeł! Zapraszamy do obejrzenia filmu o marzeniach uczniów.

 

Weryfikacja uprawnień do korzystania z serwisów

Zgodnie z regulaminami Klubu Nauczyciela Uczę.pl i Klasówki.pl w dniu 1 października 2015 roku nastąpi weryfikacja uprawnień do korzystania z tych serwisów w obecnym roku szkolnym. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad korzystania z serwisów WSiP, przejdź do strony: http://www.wsip.pl/wsparcie/konto/.

Dostęp do serwisów jest udzielany na dany rok szkolny. Nadanie dostępów nauczycielom, którzy nie są zarejestrowani, wymaga rejestracji i weryfikacji zgodnie z zasadami regulaminów. Przedłużenie dostępów nauczycielom już zarejestrowanym lub zaktualizowanie informacji o nauczanych przedmiotach, wymaga ponownej weryfikacji – zgodnie z zasadami regulaminów. W przypadku konieczności przesłania nowych danych, prosimy odesłać skan oświadczenia na adres newsletter@wsip.com.pl lub skontaktować się z infolinią (801 220 555, 22 36 83 801).

Jeśli Twój zespół przedmiotowy wybrał podręczniki WSiP, to koniecznie poproś dyrektora placówki o udostępnienie kodu szkoły (dotyczy szkół podstawowych klasy 4-6 i gimnazjum), który został wysłany na adres e-mail podany w zamówieniu dotacyjnym. Jeśli uczysz w szkole podstawowej w klasach 4-6 lub w gimnazjum, to w trakcie rejestracji wpisz kod szkoły w odpowiednie pole – zaoszczędzisz czas i zyskasz natychmiastowy dostęp do zasobów. Jeżeli nie masz kodu szkoły, wypełnij formularz rejestracyjny i dalej postępuj zgodnie z zasadami procesu rejestracji. Uprzejmie informujemy, że zasoby Klubu Nauczyciela Uczę.pl są związane z publikacjami WSiP. Materiały umieszczone w serwisach Klub Nauczyciela Uczę.pl i Klasówki.pl są udostępniane podmiotom korzystającym z publikacji WSiP w ramach usług posprzedażowych.

Ułatwienia dla nauczycieli matematyki, fizyki i chemii

Od dziś nauczyciele trzech przedmiotów mogą skorzystać z generatora zadań klasówki.pl i w kilka minut przygotować sprawdzian. Do wyboru jest blisko 20 tysięcy zadań, stworzonych przez doświadczonych pedagogów i metodyków. W gronie naszych ekspertów są m.in. egzaminatorzy OKE i CKE.

Nauczyciel, którzy skorzysta z serwisu klasówki.pl, za pomocą paru kliknięć stworzy zestaw zadań, a w razie potrzeby idealnie dopasuje go do swoich potrzeb: przeprowadzi selekcję, zmieni kolejność zadań, wybierze określone typy poleceń. Bezpłatne wygenerowanie gotowego sprawdzianu i wydruk zajmą tylko chwilę! Do każdego sprawdzianu dołączamy arkusz zawierający punktację, szacunkowy czas, jaki uczeń poświęci na każde zadanie, oraz klucz odpowiedzi.

 

Generator jest narzędziem bardzo uniwersalnym. Pozwala tworzyć zarówno prace klasowe z bieżących tematów, jak i przekrojowe testy z całego roku szkolnego. Wszystkie zadania są zgodne z aktualną podstawą programową.

Od września  generator sprawdzianów klasówki.pl jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy korzystają z podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Wystarczy się zarejestrować!
Wybór WSiP to gwarancja pracy z materiałami najwyższej jakości i dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań. Zaufało nam już wielu nauczycieli.  Matematycy w ostatnim roku utworzyli za pomocą generatora niemal 70 tysięcy sprawdzianów!

Zapraszamy na klasówki.pl

 

 

Do przedszkola pełną parą!

Nowy rok 2015/2016 rozpoczynamy pełną parą. Na ten rok szkolny mamy dwa świetnie wyposażone cykle edukacyjne: „Przygoda z uśmiechem” i „Tropiciele”, dla każdego przedszkolaka.

Przygoda z uśmiechem wprowadza dzieci w świat sztuki, umożliwiając przedszkolakom tworzenie i spontaniczne wyrażanie swojej osobowości – także w mieszanej grupie wiekowej. To cykl z bogatymi pomocami do wszystkich obszarów edukacji przedszkolnej i niebanalne pomysły na zajęcia – scenariusze przedstawień na ważne uroczystości a także układy choreograficzne. Od tego roku, także dla 3- i 4-latków.

Wciąż są z nami Tropiciele – przygotowani dla wszystkich grup wiekowych. W cyklu tym zwracamy szczególną uwagę na to, co sprawia przedszkolakom największe trudności, m.in. na myślenie przyczynowo-skutkowe, przewidywanie konsekwencji różnorodnych działań, pomiar długości, następstwa czasowe. Z Tropicielami odkrywamy świat, badamy i eksperymentujemy – dzięki temu dzieci samodzielnie sprawdzają, jak działają różne mechanizmy.

W naszej ofercie także – Angielski dla starszaków, który jest odpowiedzią na nową podstawę programową w zakresie  przygotowania przedszkolaków do posługiwania się językiem obcym. Angielski dla starszaków to 24 karty pracy, piosenki, wierszyki, rymowanki, 80 scenariuszy zajęć, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, a także  uroczy miś Eddie, który towarzyszy codziennym zabawom.

Zobacz całą ofertę do Wychowania przedszkolnego »

WSiP wspiera uczniów w akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”

Już po raz czwarty wzięliśmy udział w akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Przekazane bezpłatnie podręczniki od WSiP i innych partnerów akcji trafiły do wyprawek tysięcy uczniów w całej Polsce.

– To dla nas duża radość, że wspólnie z Caritas możemy kolejny raz wspomóc potrzebujące rodziny przed nowym rokiem szkolnym. Dobre, profesjonalne podręczniki to najważniejszy element wyprawki szkolnej i szansa na dobrą edukację dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu materialnego – mówi Jarosław Matuszewski – rzecznik WSiP, przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.

W tegorocznej akcji Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przekazały  dzieciom ponad 3 tysiące podręczników. W czterech edycjach akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” ofiarowaliśmy łącznie ponad 20  tysięcy podręczników i materiałów edukacyjnych.

– Pozytywny wpływ edukacji na los dzieci, które doświadczają ubóstwa jest nie do przecenienia. Z każdą skończoną klasą i szkołą mają one większe szanse na godne życie w przyszłości. Można sobie wyobrazić, jak realnie i konkretnie wydawcy edukacyjni przez udział w akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” wpływają na los bardzo wielu dzieci. Jesteśmy za to niezwykle wdzięczni – powiedział dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz.

Uroczyste wręczenie „Tornistrów Pełnych Uśmiechu” 8 tysiącom dzieci odbyło się 30 sierpnia w Przemyślu, w trakcie finału tegorocznej akcji.

WSIP aktywnie angażuje się w liczne projekty społeczne jako odpowiedzialny pracodawca, członek społeczności oraz partner edukacyjny. Wspieramy m.in. rządową inicjatywę Karta Dużej Rodziny.

Doradzamy zawodowo pod patronatem MEN

Minister Edukacji Narodowej objął patronatem akcję „Mosty do kariery”, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych należący do WSiP-u.„Mosty do kariery” to ogólnopolska akcja informacyjna wspierająca doradztwo zawodowe w szkołach, prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Naszym celem jest poprawa świadomości uczniów myślących o swojej przyszłości. Świadome i dobre decyzje uczniów związane z wyborem ich ścieżki edukacyjno-zawodowej stanowią klucz do połączenia środowiska edukacyjnego i rynku pracy. W ramach planowanych działań, szkoły otrzymają  materiały informacyjne, zachęcające do korzystania z doradztwa zawodowego.

„Mosty do kariery” to nasz kolejny projekt, który realizujemy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od kwietnia realizujemy także akcję „Dyrektorzy-Zawodowcy!”

 

plakat_Mosty