Komunikat

Szanowni Państwo,

bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest dla nas priorytetem. Dlatego w związku z rozwijającą się dynamicznie sytuacją, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju oraz rekomendacją rządu dla firm do przejścia w tryb pracy zdalnej, informujemy, że od 16 marca 2020 do odwołania nasze biuro jest zamkniętePracownicy WSiP pracują zdalnie i pozostają do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z osobami, z którymi Państwo na co dzień współpracują lub za pośrednictwem maila: wsip@wsip.com.pl
O ponownym otwarciu biura poinformujemy Państwa niezwłocznie. Mamy nadzieję, że powyższe działania zostaną przez Państwa przyjęte ze zrozumieniem.
Zarząd WSiP

„Dołącz do Paczki Puszatka”!

9 stycznia 2020 r. w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Mikołaja Kopernika  odbyła się inauguracja wspólnej inicjatywy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Naczelnej Izby Lekarskiej „Dołącz do Paczki Puszatka”. Jej celem jest wyposażenie oddziałów pediatrycznych w Polsce, które zgłoszą taką potrzebę, w najwyższej jakości materiały edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Akcja ma niezwykły walor edukacyjny i psychologiczny. Ma na celu nie tylko umilić czas przebywającym w placówkach medycznych najmłodszym pacjentom i ich opiekunom, ale także pozwolić im chociażby na moment oderwać się od choroby i zmartwień z niej wynikających. Przekazane materiały mają być istotną pomocą w nauce przez zabawę i harmonijnym budowaniu gotowości szkolnej, a także przyczynić się do wsparcia procesu powrotu małych pacjentów do zdrowia.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Prezes WSiP, Jerzy Garlicki, oraz Prezes NRL, profesor Andrzej Matyja, omówili inicjatywę oraz oficjalnie przekazali materiały dyrektor szpitala, Izabeli Marcewicz-Jendrysik, i jej małym pacjentom.

Zainteresowane przyłączeniem się do akcji szpitale mogą zgłaszać się do WSiP do 19 stycznia na adres e-mail paczkapuszatka@wsip.com.pl

 Od lewej: Małgorzata Simonides – Dyrektor Marketingu WSiP, Jerzy Garlicki – Prezes WSiP, prof. Andrzej Matyja – Prezes NIL oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik – Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci


REFORMA OŚWIATY 2019. Ogólnopolskie konferencje WSiP dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z cyklu Edukacja dla Mądrości!

W październiku 2018 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zorganizowały cykl ogólnopolskich konferencji, w których udział wzięło kilka tysięcy nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Celem konferencji było przybliżenie nauczycielom nadchodzących zmian w oświacie i prezentacja najnowszej oferty WSiP dla liceów i techników.

We wrześniu 2019 roku w szkołach średnich zacznie obowiązywać reforma, w wyniku której 3-letnie licea zostaną przekształcone w licea 4-letnie, a 4-letnie technika w technika 5-letnie. Reforma oznacza również nowe podstawy programowe, a także nowe ramowe plany nauczania. Jest to bez wątpienia bardzo duża zmiana, zarówno dla nauczycieli, jak i dyrektorów. Wszyscy muszą się do niej jak najlepiej przygotować.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne postanowiły w tym pomóc organizując w całej Polsce konferencje dotyczące reformy oświaty. – Jako wydawnictwo z najdłuższą tradycją edukacyjną w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za przekazywanie nauczycielom profesjonalnej i jak najszerszej wiedzy dotyczącej zmian w oświacie i edukacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie organizowane przez nas konferencje były na najwyższym poziomie merytorycznym, dlatego zaprosiliśmy do współpracy najlepszych ekspertów. A także naszego partnera – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawcę publikacji z serii Edukacja dla Mądrości – stąd nazwa całego cyklu naszych konferencji. To my – wydawcy i nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za edukację – mówiła Małgorzata Simonides, Dyrektor Marketingu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.  Konferencje Edukacja dla Mądrości odbyły się w siedmiu największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu oraz Łodzi.

 

Zmiany ogólne

 

Pierwszą część konferencji otwierała prelekcja Nowa podstawa programowa i nowe ramowe plany nauczania w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020, stanowiąca podstawę dalszych wykładów. Prelekcję wygłosiła Izabela Suckiel – ekspertka oświatowa, edukatorka, która od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym kadry pedagogicznej. – Tak naprawdę mamy do czynienia nie tylko z reformą programową, ale również, a może przede wszystkim, z reformą strukturalną – zmieniają się bowiem szkoły – powiedziała na wstępie swojego wykładu Izabela Suckiel podkreślając przy tym ogrom zmian czekających szkoły ponadpodstawowe. Podczas panelu zostały przedstawione najważniejsze informacje na temat reformy, m.in. dokonano porównania obecnej podstawy programowej (obowiązującej od 2012 roku) z nową, która będzie obowiązywała od roku 2019. Zaprezentowano również kierunki zmian podstawy programowej, takie jak: spiralny układ treści nauczania, wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły oraz zwiększony nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych. Omówiona została także struktura nowej podstawy programowej, cele kształcenia oraz ramowe plany nauczania. Podczas pierwszej części WSiP zaprezentował nowy program dla nauczycieli pod nazwą Szkoła Pełna Perspektyw, którego celem jest wsparcie nauczycieli w codziennej pracy i we wdrożeniu zmian związanych z reformą. Członkiem programu może zostać każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, uczący takich przedmiotów, jak: język polski, historia, chemia, fizyka, język niemiecki, język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa lub informatyka.

Zmiany przedmiotowe

W drugiej części konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach podzielonych na bloki przedmiotowe: z języka polskiego, historii, chemii, fizyki, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego. Wykłady prowadzili specjaliści przedmiotowi oraz autorzy podręczników z nowej oferty WSiP. Podczas prelekcji omówiono zmiany w podstawie programowej do poszczególnych przedmiotów – przy czym wskazywano różnice między obowiązującą dotychczas a nową podstawą oraz szczegółowe cele kształcenia w różnych przedmiotach. Podczas tej części przedstawiono nową ofertę edukacyjną Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, zaprezentowano nowe podręczniki i dostosowany do nich nowy rozkład materiału.

W konferencjach WSiP udział wzięło łącznie kilka tysięcy nauczycieli liceów i techników, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w wykładach i aktywnie brali udział w dyskusjach dotyczących zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Komiksowy hołd na 100-lecie odzyskania niepodległości!

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, WSiP wraz z wybitnymi rysownikami, scenarzystami i historykami stworzyli niepowtarzalne dzieło: 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości.

Przy tworzeniu Antologii pracowali kultowi twórcy komiksów. Wśród rysowników znajdują się takie osobowości, jak: Bogusław Polch, Zbigniew Kasprzak, Andrzej O. Nowakowski, Marek Szyszko, czy Papcio Chmiel. Autorami artykułów publicystycznych o tematyce rozpiętej między historią, sztuką i edukacją, są m.in. prof. Jerzy Kochanowski, prof. Jerzy Bralczyk czy Maciej Parowski.

Na 232 stronach antologii za pomocą siedemnastu komiksów historycznych przedstawiono kluczowe wydarzenia dla odzyskania i utrzymania przez Polskę niepodległości. Każdy komiks poprzedzony jest notkami biograficznymi oraz wstępem historycznym przybliżającym kontekst przedstawianych wydarzeń.

Poznaj wyjątkową publikację WSiP 100 na 100. Antologię komiksu na stulecie odzyskania niepodległości, zobacz fragment komiksu i pobierz specjalnie przygotowane scenariusze lekcji do języka polskiego, historii i WOSu.

Dowiedz się więcej »

Kup online »

Central Group kupuje WSiP – dostawcę materiałów dydaktycznych

BUDAPESZT/WARSZAWA, 7 sierpnia 2018 – wiodąca węgierska grupa inwestycyjna Central Group, ogłosiła decyzję o nabyciu od funduszu Advent International, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (WSiP) – jednego z największych i najbardziej nowoczesnych polskich dostawców usług edukacyjnych. Przejęcie to stanowi ważną część strategii inwestycyjnej Central Group w Europie Środkowo-Wschodniej.

WSiP znany jest z dostarczania wysokiej jakości usług i rozwiązań dla polskiego systemu edukacji, w oparciu o swoje ponad 70-letnie doświadczenie na rynku. Advent nabył WSiP w lutym 2010 r., a dzięki jego wsparciu wydawnictwo przeszło gruntowną transformację biznesową. W efekcie rozszerzenia, w ostatnich latach, swojej oferty o działalność szkoleniową, materiały do samodzielnego uczenia się, produkty cyfrowe oraz materiały dla nauczycieli firma przekształciła się z wydawcy podręczników w wiodącego dostawcę kompleksowych rozwiązań edukacyjnych. Obecnie WSiP oferuje pełen wachlarz kompleksowych rozwiązań i usług we wszystkich obszarach edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz jest obecny na wszystkich poziomach systemu edukacji ucznia od 3 do 18 roku życia, jak również w szkolnictwie zawodowym.

Rzecznik Advent International komentuje: „Odkąd Advent przejął WSiP, firma przeszła gruntowną transformację. Zapewnienie kompleksowej oferty produktów, powstałej dzięki rozwojowi organicznemu i akwizycjom, sprawiło, że WSiP stał się jednym z wiodących na polskim rynku dostawców zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Pod naszym patronatem liczba zarejestrowanych użytkowników online wzrosła o 700%, z czego jesteśmy niezwykle dumni. WSiP-owi i Central Group życzymy w przyszłości samych sukcesów”.

Central Group to inwestor strategiczny z siedzibą na Węgrzech, posiadający doświadczenie w inwestowaniu w wiele branż, takich jak media, wydawnictwa książkowe, edukacja, innowacje w służbie zdrowia, przemysł wytwórczy, lotnictwo, a także zarządzania nieruchomościami. Niezwykle ważnym dla WSiP jest fakt, że Central Group jest obecnie właścicielem wiodącego na Węgrzech wydawcy czasopism online i drukowanych, trafiających do niemalże ⅔ mieszkańców tego kraju. Mediowe portfolio grupy obejmuje najpopularniejsze na Węgrzech czasopisma lifestyle’owe i edukacyjne, a także cały wachlarz oferty cyfrowej. Central Group zainwestowała również na rynku wydawnictw książkowych i wydaje obecnie na Węgrzech 600 tytułów, pośród których widnieją takie klasyki jak m.in. Harry Potter, serie kryminałów skandynawskich czy książki dla dzieci. W 2018 roku Central Group zredefiniowała, a następnie rozszerzyła swój łańcuch wartości, inwestując w jedną z największych i najbardziej innowacyjnych drukarni na Węgrzech. W oparciu o pozyskane doświadczenie Central Group połączy swe siły z WSiP, by utrzymać obecny, skuteczny model biznesowy i tworzyć nową wartość na polskim rynku wydawniczym i mediowym.

Zoltán Varga, założyciel Central Group mówi: „Central Group jest głęboko zaangażowana w rozwój regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem zaszczycony możliwością inwestowania na polskim rynku edukacyjnym. Central Group dysponuje bogatym doświadczeniem w mediach oraz w branżach wydawnictw książkowych, drukarskiej i edukacyjnej, dlatego też jesteśmy niezwykle dumni z rozpoczęcia współpracy z zarządem WSiP oraz z całą firmą. Jestem przekonany, że możemy się wiele od siebie nauczyć”.

Transakcja jest uzależniona od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

O CENTRAL GROUP

Central Group jest czołowym węgierskim inwestorem strategicznym. Posiada aktywa w branży medialnej, wydawnictw książkowych, edukacji, innowacjach w służbie zdrowia, przemyśle wytwórczym, lotnictwie, faktoringu, a także zarządzaniu nieruchomościami. Łączna wartość portfela inwestycyjnego grupy przekracza 250 milionów euro.

Od 2016 roku Central Group jest inwestorem strategicznym polskiego operatora MVNO (wirtualny operator sieci komórkowej) pod nazwą Premium Mobile, we współpracy z podmiotami kontrolowanymi przez Zygmunta Solorza. Innowacyjna, strategia rynkowa market challengera Premium Mobile, sprawiła, że firma stała się najszybciej rozwijającym się operatorem na polskim rynku w latach 2017 i 2018. Na rodzimym rynku Central Group jest właścicielem wiodącego na Węgrzech wydawcy czasopism online i drukowanych, docierających do niemalże ⅔ mieszkańców tego kraju. Mediowe portfolio grupy obejmuje najpopularniejsze na Węgrzech czasopisma lifestyle’owe i edukacyjne, a także cały wachlarz oferty cyfrowej. Central Group zainwestowała również na rynku wydawnictw książkowych, wydając obecnie na Węgrzech 600 tytułów, pośród których widnieją takie klasyki jak m.in. Harry Potter, serie kryminałów skandynawskich czy książki dla dzieci. W 2018 roku Central Group zredefiniowała, a następnie rozszerzyła swój łańcuch wartości, inwestując w jedną z największych i najbardziej innowacyjnych drukarni na Węgrzech.

WSiP z międzynarodowym certyfikatem ISO 9001:2015!

W lipcu 2018 roku  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, po przejściu niezależnego, zewnętrznego audytu, otrzymały certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

Jest to potwierdzenie pełnego dopasowania do  wymagań, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Przyznany certyfikat obejmuje zarówno prowadzoną przez WSiP działalność wydawniczą, jak i szkoleniową realizowaną przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz sieci szkół językowych Profi-LinguaEmpik School we wszystkich lokalizacjach na terenie Polski.

Certyfikat jest potwierdzeniem, że w swojej codziennej pracy WSiP koncentruje się na zapewnieniu, aby oferowane przez nas usługi szkoleniowe oraz produkty wydawnicze spełniały potrzeby i oczekiwania klientów. Dbamy o budowanie trwałych relacji z rynkiem edukacyjnym, nieustająco dążymy do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, aby oferta WSiP była przyjazna i pełna dla każdego użytkownika i uczącego się. Nasze cele strategiczne realizujemy poprzez dążenie do zbudowania sprawnej i skutecznej organizacji wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz pracowników.

Prestiżowa nagroda dla WSiP z rąk Disney Polska!

Z radością przekazujemy Państwu wiadomość, że z rąk The Walt Disney Company Polska otrzymaliśmy bardzo prestiżową nagrodę w kategorii Debiut Roku 2017 za ogromny sukces towarzyszący wprowadzeniu kursu Disney English na rynek Polski.

Nagroda Disney dla WSiP

We WSiP nie boimy się marzyć o rzeczach wielkich. Jedną z nich było wprowadzenie jesienią 2017 roku kursu Disney English do dwóch wiodących sieci szkół językowych, których jesteśmy właścicielem: Empik School i Profi-Lingua. Tym samym przenieśliśmy naukę języka angielskiego w magiczny świat Disneya.

Lekcje języka angielskiego prowadzone metodą Disney English to propozycja nauki języka przez zabawę i wprowadzenie dzieci w świat ukochanych bohaterów filmów i kreskówek. Nieodłącznym elementem wszystkich zajęć są angażujące zadania na tablicy interaktywnej, piosenki, filmy i gry językowe. Formuła lekcji ułożona jest w taki sposób, aby stworzyć przyjazną i bliską dziecku atmosferę, która sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia Total Immersion, czyli całkowitego zanurzenia w języku oraz wywoływania pozytywnych emocji, także dzięki wyjątkowemu otoczeniu, w jakim odbywają się lekcje.

Lekcje Disney english

Debiut Roku 2017, to nagroda, która zobowiązuje. Obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy!
W tym roku pojawią się dwa kolejne poziomy kursu, co oznacza, że już od września metodą Disney English będą mogły uczyć się dzieci od 4 do 8 roku życia.

Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i serdecznie zapraszamy do szkół Empik School i Profi-Lingua w całej Polsce!

Więcej na disneyenglishkursy.pl

Zawiadomienie o planie połączenia spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Polskie Szkoły Językowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068 („Spółka”), zawiadamia o przyjęciu w dniu 30 listopada 2017 roku planu połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Polskie Szkoły Językowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673474, jako spółką przejmowaną.

Plan Połączenia Spółek zamieszczony został poniżej.
 
↓ Pobierz plan połączenia (PDF, 985 KB)
 
 

Twój Vincent – pokazy dla nauczycieli


WSiP, Nowe Horyzonty oraz Next Film zapraszają na przedpremierowe pokazy filmu „Twój Vincent”
– niezwykłego dzieła 115 malarzy, którzy na potrzeby filmu namalowali 65 tysięcy obrazów. Ten pierwszy w historii „namalowany” film animowany trafi do kin 6 października, ale już we wrześniu nauczyciele będą mogli wziąć udział w przedpremierowych, bezpłatnych pokazach.

Na wszystkich gości tych pokazów czekać będzie specjalne wydanie magazynu filmowego Stop-Klatka, w którym znajdą się scenariusze lekcji dla szkół wszystkich typów, ciekawe materiały o filmie i twórcach, pomocne w prowadzeniu zajęć z uczniami.

 
 

Zapraszamy do rejestracji:

Miasto Kino Data pokazu Rejestracja
Wrocław Kino Nowe Horyzonty 20.06 16:30  Zgłoś udział
Łódź Kino Charlie 20.09 18:00  Zgłoś udział
Warszawa Kino Muranów 20.09 16:00  Zgłoś udział
Białystok Kino Forum 20.09 16:00  Zgłoś udział
Opole Kino Studio 20.09 18:00  Zgłoś udział
Katowice Kino Światowid 20.09 15:00  Zgłoś udział
Olsztyn Kino Awangarda 20.09 16:00  Zgłoś udział
Poznań Kino Muza 22.09 15:30  Zgłoś udział
Szczecin Kino Pionier 21.09 16:00  Zgłoś udział
Gdańsk Klub Żak 20.09 15:30  Zgłoś udział

 
 

Twój Vincent

reżyseria Dorota Kobiela, Hugh Welchman
 
Film pojawi się w repertuarze kin 6 października.
Istnieje możliwość organizacji pokazów specjalnych dla grup szkolnych. W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt z kinem w Państwa mieście.

W razie trudności z organizacją seansów pomogą Państwu przedstawiciele NEXT FILM:
– Bartłomiej Bilski: bartek.bilski@next-lm.pl
– Cezary Kruszewski: cezary.kruszewski@nextflm.pl
– Kamila Ostrowska: kamila.ostrowska@next-lm.pl

WSiP współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne współpracują z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca odbywa się w ramach Systemu Certup w związku z przygotowywaniem się WSiP do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej kwalifikacje rynkowe zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.