Prestiżowa nagroda dla WSiP z rąk Disney Polska!

Z radością przekazujemy Państwu wiadomość, że z rąk The Walt Disney Company Polska otrzymaliśmy bardzo prestiżową nagrodę w kategorii Debiut Roku 2017 za ogromny sukces towarzyszący wprowadzeniu kursu Disney English na rynek Polski.

Nagroda Disney dla WSiP

We WSiP nie boimy się marzyć o rzeczach wielkich. Jedną z nich było wprowadzenie jesienią 2017 roku kursu Disney English do dwóch wiodących sieci szkół językowych, których jesteśmy właścicielem: Empik School i Profi-Lingua. Tym samym przenieśliśmy naukę języka angielskiego w magiczny świat Disneya.

Lekcje języka angielskiego prowadzone metodą Disney English to propozycja nauki języka przez zabawę i wprowadzenie dzieci w świat ukochanych bohaterów filmów i kreskówek. Nieodłącznym elementem wszystkich zajęć są angażujące zadania na tablicy interaktywnej, piosenki, filmy i gry językowe. Formuła lekcji ułożona jest w taki sposób, aby stworzyć przyjazną i bliską dziecku atmosferę, która sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia Total Immersion, czyli całkowitego zanurzenia w języku oraz wywoływania pozytywnych emocji, także dzięki wyjątkowemu otoczeniu, w jakim odbywają się lekcje.

Lekcje Disney english

Debiut Roku 2017, to nagroda, która zobowiązuje. Obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy!
W tym roku pojawią się dwa kolejne poziomy kursu, co oznacza, że już od września metodą Disney English będą mogły uczyć się dzieci od 4 do 8 roku życia.

Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i serdecznie zapraszamy do szkół Empik School i Profi-Lingua w całej Polsce!

Więcej na disneyenglishkursy.pl

Zawiadomienie o planie połączenia spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Polskie Szkoły Językowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068 („Spółka”), zawiadamia o przyjęciu w dniu 30 listopada 2017 roku planu połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Polskie Szkoły Językowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673474, jako spółką przejmowaną.

Plan Połączenia Spółek zamieszczony został poniżej.
 
↓ Pobierz plan połączenia (PDF, 985 KB)
 
 

Twój Vincent – pokazy dla nauczycieli


WSiP, Nowe Horyzonty oraz Next Film zapraszają na przedpremierowe pokazy filmu „Twój Vincent”
– niezwykłego dzieła 115 malarzy, którzy na potrzeby filmu namalowali 65 tysięcy obrazów. Ten pierwszy w historii „namalowany” film animowany trafi do kin 6 października, ale już we wrześniu nauczyciele będą mogli wziąć udział w przedpremierowych, bezpłatnych pokazach.

Na wszystkich gości tych pokazów czekać będzie specjalne wydanie magazynu filmowego Stop-Klatka, w którym znajdą się scenariusze lekcji dla szkół wszystkich typów, ciekawe materiały o filmie i twórcach, pomocne w prowadzeniu zajęć z uczniami.

 
 

Zapraszamy do rejestracji:

Miasto Kino Data pokazu Rejestracja
Wrocław Kino Nowe Horyzonty 20.06 16:30  Zgłoś udział
Łódź Kino Charlie 20.09 18:00  Zgłoś udział
Warszawa Kino Muranów 20.09 16:00  Zgłoś udział
Białystok Kino Forum 20.09 16:00  Zgłoś udział
Opole Kino Studio 20.09 18:00  Zgłoś udział
Katowice Kino Światowid 20.09 15:00  Zgłoś udział
Olsztyn Kino Awangarda 20.09 16:00  Zgłoś udział
Poznań Kino Muza 22.09 15:30  Zgłoś udział
Szczecin Kino Pionier 21.09 16:00  Zgłoś udział
Gdańsk Klub Żak 20.09 15:30  Zgłoś udział

 
 

Twój Vincent

reżyseria Dorota Kobiela, Hugh Welchman
 
Film pojawi się w repertuarze kin 6 października.
Istnieje możliwość organizacji pokazów specjalnych dla grup szkolnych. W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt z kinem w Państwa mieście.

W razie trudności z organizacją seansów pomogą Państwu przedstawiciele NEXT FILM:
– Bartłomiej Bilski: bartek.bilski@next-lm.pl
– Cezary Kruszewski: cezary.kruszewski@nextflm.pl
– Kamila Ostrowska: kamila.ostrowska@next-lm.pl

WSiP współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne współpracują z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca odbywa się w ramach Systemu Certup w związku z przygotowywaniem się WSiP do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej kwalifikacje rynkowe zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o planie połączenia PROFI-LINGUA Nowa sp. z o.o. oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068 („Spółka Przejmująca”) przekazuje w załączeniu plan połączenia Spółki Przejmującej oraz jej jednoosobowej spółki zależnej Szkoła Języków Obcych R. Jeżak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (przy czym Uchwałą nr 2 podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki w dniu 14 lipca 2017 roku zmieniono nazwę na  PROFI-LINGUA NOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684141 („Spółka Przejmowana”).

 1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
 2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej:
 • na podstawie art. 515 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej,
 • na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. połączenie zostanie dokonane przy zastosowaniu przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę połączenia tj. do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 k.s.h., Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 §1 pkt 2-4 k.s.h., zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać sprawozdań, o których mowa w art. 501 k.s.h., Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta.
 1. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą szczególne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 1 pkt 5 k.s.h.
 2. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

 

↓ Pobierz plan połączenia (PDF, 3 MB)

PRZYSZŁE PROJEKTY UE WSiP/ORKE

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna unieważnią zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017 r wraz z późniejszymi zmianami opublikowanymi w dniu 14.06.2017 r. na wybór:

1. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) w zakresie wspomagania szkół w:

  a. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
  b. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
  c. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
  d. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
  e. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
  f. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
  g. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
  h. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
  i. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
  j. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

2. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć e-learningowych w zakresie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) wspomagania szkół w:

  a. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
  b. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
  c. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
  d. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
  e. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
  f. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
  g. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
  h. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
  i. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
  j. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

UWAGA!
 ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH Z DNIA 12.06.2017
Ogłoszenie autorzy programów stacjonarnych zmiany w zakresie pkt. 1.3, 1.4, 3, 4, 5
Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny zmiany w zakresie pkt 3 – wycena usługi
Załącznik nr 2 – Wymagania dla autorów i autorek zmiany w zakresie pkt 2 oraz 3
Ogłoszenie autorzy programów e-learningowych zmiany w zakresie pkt. 1.3, 1.4, 3, 4, 5
Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny zmiany w zakresie pkt 3 – wycena usługi

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna jako podmiot prowadzący Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w związku z planowaną realizacją nowego projektu poszukują:

1. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) w zakresie wspomagania szkół w:

 1. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
 2. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
 3. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
 4. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
 5. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
 6. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
 7. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
 8. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
 9. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
 10. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Do pobrania:

2. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć e-learningowych w zakresie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) wspomagania szkół w:

 1. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
 2. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
 3. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
 4. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
 5. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
 6. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
 7. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
 8. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
 9. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
 10. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Do pobrania:

Termin składania ofert: 21.06.2017 do końca dnia do godziny 23:59.

Kontakt:
Ewa Wysłuch-Kwaśny
tel. 603309849, e-mail: Ewa_Wysluch-Kwasny@wsip.pl

Sieć szkół językowych Empik School zmienia właściciela

Właściciel Grupy edukacyjno-wydawniczej, do której należą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP), dokonał zakupu jednej z największych i najdłużej działających na polskim rynku szkoły nauczania języków obcych – Empik School. Dzięki tej transakcji WSiP, który posiada już w swoim portfolio oferującą kursy językowe sieć Profi-Lingua, wzmacnia swoją pozycję w tym obszarze rynku. Jest to kolejny etap w dywersyfikowaniu oferty firmy i budowaniu roli WSiP jako dostawcy kompleksowych rozwiązań i usług edukacyjnych, działającego we wszystkich obszarach nauki szkolnej i pozaszkolnej.

Empik School i Profi-Lingua to szkoły, które od dawna funkcjonują na rynku i wypracowały swoje własne metody nauczania, wprowadzając różnorodne formy prowadzenia zajęć i kierując ofertę do różnych grup klientów. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że na polskim rynku kursów językowych, który wciąż jest bardzo rozdrobniony, jest miejsce na obie sieci. Planujemy je dalej rozwijać, równocześnie zachowując odrębność każdej z nich – mówi prezes WSiP-u Jerzy Garlicki.

Empik School jest jedną z największych i najdłużej działających sieci szkół językowych w Polsce, posiada obecnie 29 szkół stacjonarnych, w których rocznie uczy się około 20 tysięcy osób. W ofercie Empik School znajdują się kursy najpopularniejszych języków europejskich i orientalnych, zapewniające swobodny dostęp do nowoczesnych technologii, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i materiały dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorską metodę nauczania języka – The Insell Method.

Dotychczasowy właściciel Empik School – firma Learning Systems Poland (LSP) skoncentruje się na działalności sieci szkół języka angielskiego Speak Up i na szkoleniach językowych dla biznesu. Oddajemy renomowane szkoły Empik School, z wypracowanym przez lata wizerunkiem świetnego ośrodka edukacyjnego – mówi Bogusława Matuszewska, prezes LSP – Teraz więcej czasu poświęcimy rozwojowi międzynarodowej sieci szkół Speak Up, i umacnianiu pozycji lidera rynku nauczania języków obcych dla firm.

Rynek kursów językowych, którego szacunkowa wartość to około 2 miliardów złotych, jest obszarem rosnącym i perspektywicznym, m.in. dzięki rosnącej potrzebie swobodnego korzystania z nowych mediów i Internetu, trendowi lifelong learning czyli ciągłego uzupełniania kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stale zmieniającym się rynku pracy, czy wreszcie dynamicznemu wzrostowi usług outsourcingowych światowych firm zlokalizowanych w Polsce.

Doświadczenia ostatnich lat udowodniły, że preferowany model nauczania języków oparty jest o tzw. blended learning approach pozwalający na łączenie rozwiązań cyfrowych z zajęciami prowadzonymi przez lektorów. Bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz interakcja z grupą są szczególnie ważne dla osób podnoszących swoje umiejętności językowe. A to właśnie oferują szkoły Profi-Lingua oraz Empik School, które mamy obecnie w portfolio – mówi Katarzyna Barczyńska, Dyrektor Pionu Rynku Otwartego we WSiP-ie.

Kontakt:
Jarosław Matuszewski
rzecznik prasowy WSiP
telefon komórkowy: 695 850 106
e-mail: Jaroslaw_Matuszewski@wsip.com.pl
www.wsip.pl

Pełna oferta do języków obcych na rok 2017/2018 już dostępna we WSiP!

jezyki-aktualnosc-srodek
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wraz z wieloma wydawcami podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych do języków obcych przygotowały ofertę dla każdej z klas objętych dotacją celową MEN. Oferta obejmuje publikacje zgodne z dotychczasową podstawą  programową (kontynuacja dotacji z 2015 roku), jak również materiały przygotowywane do nowej szkoły podstawowej, czyli podręczniki do nowych klas I, IV i VII.

W ofercie WSiP znajdują się publikacje następujących wydawnictw: Pearson, Oxford University Press, Macmillan, Hueber, Nowela, Wydawnictwo Szkolne PWN, LektorKlett, Express Publishing, Hachette do języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego francuskiego. Do wyboru 48 tytułów do nowej podstawy programowej oraz 115 tytułów do dotychczasowej podstawy programowej.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wymienionych wydawców są dostępne dla szkół składających bezpośrednio zamówienia we WSiP. Zamówienia mogą być składane u konsultantów edukacyjnych WSiP, przez infolinię WSiP (telefon: 801 220 555 – koszt wg taryfy operatora) lub na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl

Wierzymy, że oferta 2017 do języków obcych ułatwi szkołom składanie zamówień i ograniczy  formalności związane z realizacją dotacji.

Zapraszamy do składania zamówień i do kontaktów z naszymi konsultantami.

WSiP i Pearson razem!

pearson_news_srodek

Z przyjemnością informujemy o kontynuacji współpracy z grupą Pearson – największym międzynarodowym dostawcą rozwiązań edukacyjnych z zakresu nauczania języków obcych. Od roku szkolnego 2017/2018 podręczniki Pearsona do języka angielskiego dla klas 1., 4. i 7. nowej szkoły podstawowej wejdą w skład oferty Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Wydawnictwo Pearson jest liderem wśród dostawców nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań edukacyjnych dla szkół i instytucji. Podręczniki do nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej zostały przygotowane we współpracy z firmą Disney Channel, a dla klas 4-8 z użyciem oryginalnych materiałów telewizji BBC.

Nawiązanie partnerskiej współpracy między wydawcami jest efektem obopólnych dążeń do podnoszenia jakości kształcenia językowego w polskich szkołach i zapewnienia uczniom i nauczycielom dostępu do najbardziej efektywnych i sprawdzonych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Obecnie oferta językowa WSiP do języka angielskiego obejmuje podręczniki i materiały ćwiczeniowe, a także materiały metodyczne dla klas 1., 4. i 7. zreformowanej, ośmioletniej szkoły podstawowej. Publikacje te będą dostępne w ofercie objętej dotacją celową dla szkół, a także w sklepie internetowym WSiP. Konsultanci edukacyjni oraz telecentrum WSiP udzielą wszelkich informacji na temat publikacji do języka angielskiego oraz możliwości ich zamówienia we WSiP.

ORKE placówką akredytowaną!

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych otrzymał akredytację od Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Jest to oficjalne potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych przez ORKE działań oraz świadczy o zaangażowaniu ośrodka w rozwój osób i instytucji, które z nim współpracują.

Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z dnia 6 lutego 2017 roku, ORKE otrzymało tytuł akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli. Akredytacja została przyznana w drodze kilkumiesięcznego postępowania badawczego, prowadzonego przez zespół akredytacyjny, w którego skład wchodzili eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwoju kompetencji kadry pedagogicznej.

Udzielając akredytacji eksperci potwierdzili, że ORKE spełnia następujące wymagania: zapewnia wysoką jakość kształcenia, dysponuje wykwalifikowaną kadrą, opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, realizuje wspomaganie szkół i placówek, prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz posiada bazę dydaktyczną.

Akredytacja, to najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać placówka doskonalenia nauczycieli. Dzięki temu tytułowi ORKE znalazło się w prestiżowym gronie dostawców najwyższej klasy usług szkoleniowych na rynku oświaty.

Decyzja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dostępna na: www.orke.pl/o-nas/wazne-dokumenty/