Pomoc WSiP dla Ukrainy / Допомога WSiP для України

KOMUNIKAT #4

WSiP angażuje się w szereg inicjatyw mających na celu niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Jednym z naszych projektów są organizowane przez szkoły ProfiLingua kursy języka polskiego dla Ukraińców.

Dzięki zaangażowaniu pracowników WSiP i ProfiLingua oraz 60 wolontariuszy, udało się utworzyć 49 grup, w których podstaw naszego języka bezpłatnie będzie uczyć się niemal 500 osób. Obecnie działa już 17 pierwszych grup, w ramach których uczymy niemal 200 osób!

Wszyscy wolontariusze mieli możliwość wzięcia udziału w webinarze poświęconym sposobom nauki języka polskiego. Dodatkowo materiał z tego wydarzenia został udostępniony w formie nagrania, dzięki czemu możliwe będzie wracanie do niego w dowolnym czasie.

Olbrzymie zainteresowanie naszą inicjatywą potwierdza jak istotne jest wspieranie uchodźców z Ukrainy także na polu związanym z edukacją. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały swój czas, wiedzę oraz umiejętności w ten bardzo pożyteczny projekt. Szczególnie warto podkreślić rolę nauczycieli-wolontariuszy, dzięki którym ukraińskie dzieci i dorośli już wkrótce w łatwiejszy sposób będą mogły komunikować się w języku polskim.

W tym momencie miejsca na bezpłatnych kursach języka polskiego zostały wyczerpane, a informację o ich ewentualnej dostępności w przyszłości będziemy publikować w naszych mediach społecznościowych. W stałej ofercie szkół ProfiLingua znajdują się natomiast komercyjne kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.

 

KOMUNIKAT #3

Szanowni Państwo,

wojna spowodowała, że już przeszło 1,5 miliona osób musiało opuścić Ukrainę i szukać schronienia w sąsiednich krajach. Wśród uchodźców istotną grupę stanowią matki z dziećmi, ale rosyjska agresja w równym stopniu wpłynęła także na życie sierot z domów dziecka. Dlatego WSiP wspiera Uzdrowisko Ustroń – miejsce, gdzie schronienie znalazła przeszło setka dzieci i ich opiekunów z sierocińców działających wcześniej w okolicy Kijowa.

Tworzenie bezpiecznej przystani w Ustroniu, także dla dzieci z niepełnosprawnościami, to projekt realizowany we współpracy Omenaa Foundation, WSiP, ProfiLingua oraz American Heart of Poland i firmy InPost. O tej bardzo cennej inicjatywie można przeczytać m.in. na poniższych stronach:

Zakwaterowane w Ustroniu ukraińskie dzieci (w wieku 3-6 lat) otrzymają od WSiP materiały edukacyjne, zaś wolontariusze – przewodniki metodyczne, które stanowią zbiór zabaw, gier i pomysłów na ciekawe zajęcia edukacyjne. Wszelkie formy aktywności mają stanowić wsparcie dzieci w procesie aklimatyzacji w nowym miejscu, ale są także próbą uwolnienia ich od tego, co przeżywały w ostatnich dniach. Materiały edukacyjne WSiP są już gotowe do przekazania do Ustronia.

W związku z inicjatywą stworzenia miejsc nauki i zabawy w szkołach językowych, materiały zostaną dostarczone także do naszych placówek ProfiLingua. Projekt stworzenia świetlic dla ukraińskich dzieci jest obecnie realizowany przez dyrektorów regionalnych i dyrektorów szkół ProfiLingua, w miarę zapotrzebowania w danym mieście. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie dzieciom spokojnej zabawy z rówieśnikami lub z rodzicami, w przyjaznym miejscu i z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów edukacyjnych. Szczegóły będą komunikowane na FB naszych szkół.

Grupa dzieci, która już napłynęła do Polski z terenów ogarniętej wojną Ukrainy, jest bardzo duża. Wiele dzieci zostało ulokowanych w polskich placówkach szkolnych, co oznacza, że nauczyciele zostali postawieni przed nowymi wyzwaniami. Dlatego Zespół ORKE zorganizował dla nauczycieli oraz dyrektorów bezpłatne webinary dotyczące pracy z uczniami w tej trudnej rzeczywistości:

 • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o zagrożeniu wojennym?
 • Uczyć w dialogu. Jak pracować w klasie/ grupie wielokulturowej, by skutecznie wspierać w rozwoju.

Webinary cieszą się ogromną popularnością – w sumie otrzymaliśmy ponad 700 zapisów. Premiera webinarów odbędzie się już 9 marca.

Dodatkowo, na blogu WSiP (https://www.wsip.pl/blog/) zarówno nauczyciele, rodzice, jak i opiekunowie, mogą zapoznać się z artykułami, które podnoszą tematykę trudnych rozmów z dziećmi o zagrożeniu wojennym. Piszemy także o tym, jak ułatwić asymilację przyjezdnych w polskiej szkole czy przedszkolu.

Pozdrawiamy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSiP

 

Пані та панове,

Війна вже призвела до того, що понад 1,5 мільйона людей покинути Україну  і шукають притулку в сусідніх країнах. Матері з дітьми становлять важливу групу серед біженців, але російська агресія також вплинула і на життя дітей-сиріт із дитячих будинків. Тому WSiP підтримує  санаторій Ustroń – місце, де знайшли притулок понад сотню дітей та їхніх опікунів із дитячих будинків, які раніше функціонували в околицях Києва.

Створення безпечної гавані в Устроні, також для дітей з обмеженими можливостями, є проектом, реалізованим у співпраці з Omenaa Foundation, WSiP, ProfiLingua, American Heart of Poland та InPost. Ви можете прочитати про цю дуже цінну ініціативу, серед інших на наступних сторінках:
• Діти з українського дитячого будинку тепер у безпеці. Вони провели тиху ніч в Устроні | Устронь Наше місто
• Сілезьке воєводство:  санаторій Ustroń привітав дітей із дитячих будинків Київської області – Parlamentarny.pl (wnp.pl)

Українські діти (3-6 років), які проживають в Устроні, отримають навчальні матеріали від WSiP, а волонтери – методичні посібники, які представляють собою збірку ігор, ігор та ідей для цікавих навчальних занять. Усі форми діяльності – це підтримка дітей у процесі акліматизації на новому місці, а також спроба звільнити їх від того, що вони пережили в останні дні. Навчальні матеріали WSiP тепер готові до доставки в Устронь.

У зв’язку з ініціативою створення місць для навчання та розваг у мовних школах, матеріали також будуть доставлені до наших закладів ProfiLingua. Проект створення дитячих садків для українських дітей наразі реалізується регіональними директорами та директорами шкіл ProfiLingua, як того вимагається в даному місті. Метою цієї ініціативи є надати дітям можливість спокійно грати зі своїми однолітками чи батьками, у дружньому місці та з використанням професійних навчальних матеріалів. Подробиці будуть повідомлені на ФБ наших шкіл.

Група дітей, які вже прибули до Польщі з зруйнованої війною України, дуже велика. Багато дітей влаштували до польських шкіл, а це означає, що вчителі зіткнулися з новими викликами. Тому команда ORKE організувала безкоштовні вебінари для вчителів та директорів щодо роботи з учнями у цій непростій реальності:
Як розмовляти з дітьми та молоддю про загрозу війни?
• Навчайте в діалозі.
Як працювати в класі/мультикультурній групі, щоб ефективно підтримувати розвиток.

Вебінари дуже популярні – загалом ми отримали понад 700 підписок. Прем’єра вебінарів відбудеться 9 березня.
Крім того, на блозі WSiP (https://www.wsip.pl/blog/) вчителі, батьки та опікуни можуть прочитати статті, які піднімають тему непростих розмов з дітьми про загрозу війни. Також пишемо про те, як полегшити асиміляцію відвідувачів польської школи чи садочка.

з найкращими побажаннями
Наглядова рада, Правління та співробітники WSiP

———————————

KOMUNIKAT #2

Szanowni Państwo, 

w związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie chcemy wesprzeć wszystkich obywateli tego kraju, którzy znaleźli bezpieczne schronienie w Polsce i zadbać o to, by rozwijali swoje umiejętności komunikowania się w języku polskim w codziennych sytuacjach. W tym celu w wybranych placówkach ProfiLingua, rozpoczynamy stacjonarne i intensywne kursy języka polskiego. 

Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w szkołach językowych ProfilIngua 

Kurs będzie obejmował 30 godzin intensywnej nauki, podczas których nauczymy, jak radzić sobie językowo w różnych codziennych sytuacjach podczas pierwszych dni w Polsce, na przykład: jak podawać dane osobowe, kupować bilety na różne środki transportu, pytać o drogę lub zamówić taksówkę, wymienić pieniądze i zrobić podstawowe zakupy czy porozumieć się z lekarzem i kupić lekarstwa w aptece.

Lektorzy-wolontariusze poszukiwani 

Zajęcia będą prowadzić nasi lektorzy, ale dodatkowo poszukujemy wolontariuszy: lektorów nauczających języka polskiego jako obcego oraz lektorów języków obcych, którzy takie zajęcia chcieliby poprowadzić. Prosimy o zgłaszanie się: akademialektora@profilingua.pl. Zgłoszenia będą przekazywane do konkretnych placówek ProfiLingua, w których odbywać się będą kursy.

Wsparcie metodyczne dla lektora-wolontariusza

Wszystkim chętnym lektorom-wolontariuszom zaoferujemy wsparcie metodyczne obejmujące webinar wprowadzający w program przygotowanego kursu języka polskiego. Webinar metodyczny dla zebranej grupy wolontariuszy poprowadzi na zoomie Małgorzata Szlenk, Dyrektor Metodyczny ProfiLingua. Termin zakomunikujemy bezpośrednio wolontariuszom, który się do nas zgłoszą.

Dodatkowo lektorzy-wolontariusze otrzymają dostęp do pakietu wyjątkowych szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów nauczania języków obcych. Akademia Profili Linga dla lektorów-wolontariuszy to pięć intensywnych webinarów, podczas których:

 • Opowiemy Wam o najważniejszych zasadach pracy lektora w ProfiLingua: o jakich standardach pracy lektora trzeba pamiętać, czym jest metoda Profi i jak wdrażać ją na zajęciach oraz jak planować zajęcia
 • Przypomnimy zróżnicowane techniki nauczania i sposoby na to, by podnieść atrakcyjność Waszych zajęć.
 • Omówimy jak zaplanować pracę w kontekście całego kursu
 • Omówimy różne sposoby przekazywania informacji zwrotnej, które sprawią, że Wasze zajęcia będą w większym stopniu odpowiadać na faktyczne potrzeby kursantów.

Gdzie szukać informacji? Facebook i infolinia

Terminy kursów w poszczególnych placówkach ProfiLingua będą komunikowane poprzez strony na Facebooku tych placówek. Dodatkowo uruchomiliśmy infolinię w języku polskim i ukraińskim. Numer infolinii to +48 22 364 56 49. Pod tym numerem można uzyskać informacje zarówno na temat kursów, jak i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące pracy wolontariusza.

Pozdrawiamy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSiP S.A.

Пані та панове,
у зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні ми хочемо підтримати всіх громадян цієї країни, які знайшли безпечний притулок у Польщі, та забезпечити, щоб вони розвивали свої навички спілкування польською мовою у повсякденних ситуаціях. З цією метою ми розпочинаємо повні та інтенсивні курси польської мови в окремих закладах ProfiLingua.

Вивчення польської мови для біженців з України в мовних школах ProfiLingua
Курс включатиме 30 годин інтенсивного навчання, під час яких ми навчимо мовно справлятися з різними повсякденними ситуаціями в перші дні перебування в Польщі, наприклад: як надавати особисті дані, купити квитки на різні види транспорту, запитати дорогу або замовити таксі, поміняти гроші і зробити базові покупки, або проконсультуватися з лікарем і купити ліки в аптеці.

Потрібні вчителіволонтери
Заняття проводитимуть наші викладачі, але ми також шукаємо зовнішніх волонтерів: вчителів польської мови як іноземної та всіх викладачів іноземної мови, які б хотіли проводити такі заняття. Будь ласка, зв’яжіться з нами: akademialektor@profilingua.pl. Заявки будуть направлені до окремих закладів ProfiLingua, де проходитимуть курси.

Методична підтримка вчителя-волонтера
Ми запропонуємо методичну підтримку всім бажаючим волонтерам, включаючи вебінар, що вводить курс польської мови до програми. Методичний вебінар для зібраної групи волонтерів проведе Малгожата Шленк, методологічний директор ProfiLingua. Ми повідомимо дату безпосередньо волонтерам, які прийдуть до нас.

Крім того, викладачі-волонтери отримають доступ до пакету ексклюзивних навчальних курсів, які проводять наші експерти з викладання іноземних мов. Академія «ProfiLingua» для викладачів-волонтерів складається з п’яти інтенсивних вебінарів, під час яких:
Ми розповімо вам про найважливіші принципи роботи вчителя в «ProfiLingua»: які стандарти роботи викладача потрібно пам’ятати, що таке метод «Profi» і як реалізувати це на уроці та як спланувати заняття.
Ми нагадаємо вам про різні методи навчання та способи підвищення привабливості ваших занять.
Ми обговоримо, як спланувати роботу в контексті всього курсу.
Ми обговоримо різні способи надання зворотного зв’язку, які зроблять ваші заняття більш чуйними до реальних потреб учнів.

Де знайти інформацію?
FB та гаряча лінія
Дати курсів в окремих закладах ProfiLingua будуть повідомлені на сторінках у FB цих закладів. Крім того, ми запустили гарячу лінію польською та українською мовами. Телефон довіри 48 22 364 56 49. За цим номером можна отримати інформацію про курси та отримати відповіді на запитання про волонтерську роботу.

З найкращими побажаннями Наглядова рада, Правління та співробітники WSiP S.A.

———————————

Komunikat #1

Szanowni Państwo,

Jesteśmy głęboko wstrząśnięci agresją Rosji na wolną, demokratyczną Ukrainę. W tych trudnych chwilach solidaryzujemy się ze wszystkimi naszymi ukraińskimi koleżankami i kolegami – pracownikami i współpracownikami naszej firmy oraz z ich rodzinami i bliskimi, a także z całym społeczeństwem ukraińskim. Włączamy się w pomoc obywatelom Ukrainy szukającym schronienia przed wojną w Polsce:

 • WSiP dostarczy nieodpłatnie książki i materiały edukacyjne ze swoich zasobów dla dzieci ukraińskich w Polsce,
 • uruchamiamy nieodpłatne kursy języka polskiego dla Ukraińców w ramach dostępnych zasobów w naszej sieci szkół językowych Profi-Lingua oraz szkolenia dla wolontariuszy chcących włączyć się w nauczanie języka polskiego,
 • w naszym warszawskim lokalu mieszkalnym zamieszkają potrzebujący uchodźcy z Ukrainy. Pomożemy również w znalezieniu schronienia, wyżywienia i transportu do miejsca zakwaterowania,
 • zapewniamy doradztwo prawne naszym ukraińskim pracownikom i ich rodzinom oraz wsparcie w procesie legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Nieustannie pracujemy nad kolejnymi działaniami pomocowymi. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSiP SA

 

Ми глибоко вражені агресією Росії проти вільної, демократичної України. У ці важкі хвилини ми висловлюємо солідарність з усіма нашими українськими колегами – співробітниками та однодумцями нашої компанії, з їхніми родинами та близькими, а також з усім українським суспільством. Ми приєднуємося до допомоги громадянам України, які шукають притулку в Польщі під час війни.

 • WSiP надаватиме безкоштовні книги та навчальні матеріали зі своїх ресурсів для українських дітей у Польщі,
 • ми запускаємо безкоштовні курси польської мови для українців у рамках наявних ресурсів у нашій мережі мовних шкіл Profi-Lingua та тренінги для волонтерів, які хочуть долучитися до викладання польської мови,
 • нашу варшавську квартиру заселять нужденні біженці з України. Також допоможемо знайти притулок, привезти та транспортувати до місця інтродукції,
 • ми надаємо юридичні консультації нашим українським працівникам та їхнім родинам, а також підтримуємо в процесі легалізації їх перебування та роботи в Польщі.

Ми постійно працюємо та шукаємо нові способи для надання допомоги.
Наглядова рада, Правління та співробітники WSiP SA

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Egzamin ósmoklasisty to ważny etap w edukacji, ponieważ podsumowuje 8 lat nauki, a jego wynik może mieć decydujący wpływ przy rekrutacji do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Niestety często wiąże się ze stresem, który może mieć negatywny wpływ na osiągane przez uczniów punkty. Aby zminimalizować lęk i towarzyszące mu obawy, warto z wyprzedzeniem zapoznać ich z formułą i zasadami obowiązującymi na państwowym egzaminie. Doskonałym sposobem jest przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty. 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP – 23-25 listopada

W dniach 23-25 listopada weź udział w jesiennej edycji Próbnego egzaminu ósmoklasisty z WSiP! Udostępnimy arkusze z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka niemieckiego,
 • języka rosyjskiego.

Już 19 listopada zaloguj się do serwisu Diagnoza z plusem, pobierz arkusze i przeprowadź Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP!

Przejdź do platformy Diagnoza z plusem

Arkusze egzaminacyjne są przygotowane przez doświadczonych ekspertów, dostosowane do nowej podstawy programowej oraz zgodne z wymaganiami CKE.
Dzięki raportom z wynikami można określić obszary wymagające poprawy oraz zaplanować efektywne powtórki.

 

Nasze arkusze dostępne są w 2 wersjach:

 1. Cyfrowej – z aktywnymi polami do wpisywania wyników – do przeprowadzenia egzaminu w formie online
 2. Papierowej – do wydruku – do przeprowadzenia próbnego egzaminu w szkole

Dowiedz się więcej

Jak się uczyć?

Radek Kotarski, dziennikarz, popularyzator nauki i autor bestsellerowej książki „Włam się do mózgu” dzieli się z uczniami sprawdzonymi naukowo metodami i sposobami na skuteczne zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy.

Zobacz film promocyjny

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do grup Nauczyciele klas 4-8 WSiPEgzamin ósmoklasisty WSiP.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Trwa Próbna Matura z WSiP!

3 listopada ruszyła kolejna edycja Próbnej Matury z WSiP dla uczniów klas 3 kontynuujących naukę po gimnazjum.
Próbna Matura to doskonała okazja, aby sprawdzić umiejętności i wiedzę uczniów, które już opanowali, a które wymagają powtórzenia. Również dla uczniów jest to okazja, aby zapoznać się z oficjalną formułą egzaminu maturalnego. W serwisie Diagnoza z plusem dostępne są arkusze maturalne, zasady oceniania oraz nagrania do języków obcych, przygotowane przez doświadczonych egzaminatorów zgodnie z obowiązująca podstawą programową i wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Zapoznaj się z harmonogramem Próbnej Matury z WSiP:

 • Od 3 listopada 2021 roku pobierz arkusze i zasady oceniania z serwisu Diagnoza z plusem.
 • Przeprowadź Próbną Maturę z WSiP w swoich klasach do 23 listopada 2021 roku.
 • Wprowadź wyniki uczniów w serwisie Diagnoza z plusem do 7 grudnia 2021 roku.
 • Pobierz i analizuj raporty wyników dla poszczególnych uczniów i klas.

 

Próbna Matura z WSiP dostępna jest w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Fizyka
 • Język rosyjski
 • Historia
 • Język niemiecki
 • Chemia
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia

Po przeprowadzeniu Próbnej Matury z WSiP, zachęcamy do wprowadzenia wyników uczniów w serwisie Diagnoza z plusem, dzięki temu automatyczne otrzymasz raport dla każdego ucznia oraz dla klasy.

Zaloguj się do serwisu w taki sam sposób jak do Klubu Nauczyciela Uczę.pl. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta – zarejestruj się.

Przejdź do serwisu Diagnoza z Plusem >>

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do grupy Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z WSiP na Facebooku.

próbna matura wsip

Wybrane produkty dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 w niższych cenach!

Wielkimi krokami zbliża się grudzień, a wraz z nim uwielbiane przez dzieci mikołajki i święta Bożego Narodzenia. Warto już teraz zastanowić się nad prezentami, które będą dla dzieci wartościową pomocą w poznawaniu świata i rozwijaniu nowych umiejętności. Poznaj pomysły na prezenty od WSiP!

Już dziś zamów wybrane produkty dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 w specjalnych, niższych cenach. Wysokość rabatu jest uzależniona od daty zakupów, dlatego warto się śpieszyć!

Oferta do wychowania przedszkolnego

Oferta do edukacji wczesnoszkolnej

Kalendarz promocji:

 • 4 listopada-18 listopada – rabat 30%
 • 19 listopada-3 grudnia – rabat 20%
 • 4 grudnia-17 grudnia – rabat 10%

Sprawdź już teraz wszystkie pomysły na prezenty od WSiP! >>

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – pomysły na prezenty

 

Domek z bajki

Doskonałe wsparcie rozwoju wyobraźni, mowy i logicznego myślenia

 • 20 utworów klasyki literatury dziecięcej, w tym Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Ludwika Jerzego Kerna, Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej i Aleksandra Fredry,
 • 136 pełnostronicowych ilustracji w formacie A4, składających się w historyjki obrazkowe do każdego utworu,
 • teksty utworów w wersji drukowanej oraz audio (w formie kodów QR) w interpretacji Danuty Stenki, Krzysztofa Tyńca, Cezarego Żaka oraz… dzieci!,
 • kody QR z dźwiękami i odgłosami nawiązującymi do treści utworów,
 • propozycja pytań i zagadnień do omówienia z dziećmi.

Obejrzyj film i poznaj Domek z bajki

Posłuchaj piosenki Domek z bajki 

 

Gra Tropiciele na start!

Dwustronna, wielkoformatowa (140 x 100 cm) gra planszowa oraz kratownica do zabaw w kodowanie.

Piękne ilustracje, odgłosy i filmy o zwierzętach pod kodami QR, wyjątkowo trwałe elementy (kolorowe figury geometryczne, obrazki, pionki, kostka do gry) i mnóstwo opisów atrakcyjnych zabaw w instrukcji.

GRA PLANSZOWA Tropiciele na start

 • rozwijaj wiedzę przyrodniczą – zachęć dzieci do rozpoznawania zwierząt, naśladowania ich ruchów i odgłosów,
 • kształtuj umiejętności matematyczne, w tym rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby,
 • wspieraj rozwój umiejętności społecznych: współpracy, nauki czekania na swoją kolej, a także radzenia sobie z wygraną i przegraną.

KODOWANIE Tropiciele na start

 • układaj rytmy, odtwarzaj wzory, baw się osią symetrii. Wykorzystaj wielkoformatową kratownicę 10 x 10 pól, a także kolorowe figury geometryczne, strzałki, obrazki.

Obejrzyj film i poznaj grę Tropiciele na start!

 

Megaplansze 3D

Wyjątkowo duże – aż 140 x 100 cm!
Wyjątkowo trwałe – wykonane z papieru syntetycznego o dużej wytrzymałości!
Wyjątkowo ciekawe – mnóstwo szczegółów do znalezienia!

6 tematów przedstawionych na 3 dwustronnych planszach to godziny wspaniałej zabawy! Każda plansza to ilustracja przedstawiona w rzucie izometrycznym, który odwzorowuje przestrzeń na płaszczyźnie.

 • Zaproś dzieci na wycieczkę – pokaż im plansze Wieś i Miasto.
 • Realizuj zadana z zakresu preorientacji zawodowej – wykorzystaj plansze Zawody 1 i Zawody 2. Zajrzyj do miejsc, w których ludzie wykonują swoją pracę.
 • Odkrywaj nadmorskie tereny oraz ukryte skarby głębin na planszy Nad wodą i pod wodą.
 • Pokaż dzieciom egzotyczne rośliny i zwierzęta na planszy Świat.
 • Skanuj kody QR, zachęć dzieci do poznawania 160 dźwięków, odgłosów, informacji i ciekawostek!

Obejrzyj film i poznaj Megaplansze 3D

 

Kodowanie na start

Dwie wyjątkowe publikacje: Kodowanie na start! dla młodszych przedszkolakówKodowanie na start! dla starszych przedszkolaków:

 • pomysł na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu i w domu,
 • rozbudzanie ciekawości i zaangażowania,
 • motywacja do rozwiązywania łamigłówek,
 • wprowadzenie do nauki programowania komputerowego.

Publikacje zawierają perforowane nalepki, a wybrane karty są wzbogacone materiałem dźwiękowym do uruchomienia za pomocą kodu QR, smartfona i dowolnej przeznaczonej do tego aplikacji.

Kodowanie na start! dla starszych przedszkolaków to dodatkowo odkrywanie znaków, wskazówek i odpowiedzi dzięki czerwonej folii, zabawy z animacją obrazków za pomocą folii w paski, a także zabawy z obrazkami w trzech wymiarach oglądanymi przez okulary 3D dołączonymi do książki.

Konstrukcja książki Kodowanie na start! dla starszych przedszkolaków nawiązuje do gry komputerowej, w której dziecko przechodzi przez kolejne etapy, zdobywając za to odznaki – nalepki do umieszczenia na dyplomie dołączonym do publikacji.

Rozpocznij zabawę z kodowaniem!

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – pomysły na prezenty

 

Paka szkolnego bystrzaka

Trzy wyjątkowe zestawy dla uczniów klas 1-3, a w nich kompozycja różnorodnych pomocy edukacyjnych w formie atrakcyjnych gier i zabaw. Będą one pomocne w doskonaleniu umiejętności z 4 kluczowych edukacji:

 • polonistycznej,
 • matematycznej,
 • przyrodniczej,
 • społecznej.

Atrakcyjne rozwiązania poligraficzne, m.in.: plansze z otwieranymi okienkami do nauki tabliczki mnożenia, loteryjki, kolorowe nalepki wielokrotnego użytku, układanki czy plansze z mapami, będą doskonałą alternatywą dla tradycyjnych ćwiczeń wspomagających naukę. Pomoce utrwalają i poszerzają wiedzę z różnych dziedzin, rozwijają wyobraźnię i spostrzegawczość, a także uczą myślenia przyczynowo-skutkowego.

Pod kodami QR, zamieszczonymi na materiałach, znajdują się nagrania lektora, np.: dodatkowe polecenia do gier planszowych, poprawne rozwiązania zadań, ciekawostki przyrodnicze, informacje o porach roku i krajobrazach Polski oraz teksty polskich legend i baśni w formie prozy rymowanej.

Paka szkolnego bystrzaka to pomoc, która sprawdzi się idealnie na lekcji, na zajęciach wyrównanych oraz w domu. Materiały są przeznaczone  zarówno do samodzielnej pracy, jak i w grupach dwu-, trzy- oraz czteroosobowych.

Obejrzyj film i sprawdź, co kryje Paka szkolnego bystrzaka!

 

Niezbędnik ucznia

Kompozycja różnorodnych pomocy edukacyjnych, które wspierają naukę czytania, liczenia i pisania, rozwijają zainteresowania i umiejętności uczniów oraz umożliwiają aktywny udział w zajęciach. Elementy zawarte w Niezbędniku to świetny sposób na rozwijanie dziecięcej motoryki małej.

W zestawie znajdują się m.in.:

 • modele termometru, zegara i budowy wyrazów,
 • liczby w kolorach,
 • figury geometryczne,
 • kartoniki z banknotami i monetami,
 • lizaki ortograficzne i matematyczne,
 • historyjki obrazkowe.

Całość zapakowana jest w wygodne pudełko i wyposażona w instrukcję opisującą sposoby wykorzystania danej pomocy.

Dzięki temu produktowi edukacyjnemu nauka ma szansę stać się bardziej atrakcyjna i ciekawa, a co najważniejsze – produkt może posłużyć na kilka lat nauki w klasach 1-3.

Zobacz w sklepie

 

Planszówki dla mądrej główki

Zestaw 6 gier planszowych do klas 1-3, które służą do utrwalania wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej.

Gry w zestawie:

Polonistyczne  – Miejskie uliczki dla uczniów klasy 1, oraz Biblioteka zagadek dla uczniów klasy 2 i 3.

PrzyrodniczeTajemnice lasu dla uczniów klasy 1 i 2,  oraz Leśne ścieżki dla uczniów klasy 3.

MatematycznePlac zabaw dla uczniów klasy 1, oraz Park aktywności dla uczniów klasy 2 i 3.

Dzięki planszówkom, dzieci mogą w atrakcyjny sposób powtórzyć i ugruntować szkolną wiedzę, rozwijając jednocześnie umiejętności społeczne – ucząc się współpracy, przestrzegania zasad, właściwego reagowania na sukces i porażkę oraz poszanowania przeciwnika.

Zróżnicowany poziom gier pozwala na wykorzystanie materiału do pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych, w dowolnym momencie zajęć i według uznania nauczyciela, np. podczas zajęć powtórzeniowych.

Będą również cenną formą zabawy i nauki w domu.

Zobacz w sklepie

Sprawdź już teraz wszystkie pomysły na prezenty od WSiP!

pomysły na prezenty dla uczniów

Stwórz innowacyjne lekcje z planszami interaktywnymi WSiP!

Plansze interaktywne część 2 do liceum i technikum to idealne narzędzie zarówno do wprowadzenia nowego materiału, jak i powtórzenia omówionych zagadnień w atrakcyjnej formie. Część 2. przeznaczona jest na 2 lata nauki. Rozbudowany zestaw narzędzi plansz interaktywnych pozwala na pełne wykorzystanie możliwości programu, zarówno na tablicy interaktywnej, jak i przy użyciu rzutnika multimedialnego.

W swojej ofercie posiadamy plansze z języka polskiego, fizyki, chemii, historii i języka niemieckiego, które dostępne są w Klubie Nauczyciela uczę.pl dla nauczycieli korzystających z podręczników WSiP lub STENTOR.

 

Plansze interaktywne z języka polskiego

W planszach z języka polskiego znajduje się:

 • 30 tematów na ponad 100 planszach.
 • zagadnienia od Młodej Polski do czasów współczesnych, a także dotyczące tworzenia i odbioru wypowiedzi.
 • teksty, galerie zdjęć, mapy, nagrania, ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu.

Pobierz

 

Plansze interaktywne z fizyki

W planszach z fizyki znajduje się:

 • 15 tematów na ponad 100 planszach.
 • filmy z doświadczeniami, opisy doświadczeń, galerie zdjęć pokazujące zastosowanie fizyki w życiu codziennym.
 • zadania interaktywne na końcu każdego tematu, umożliwiające sprawdzenie wiedzy uczniów.

Pobierz

 

Plansze interaktywne z chemii

W planszach z chemii znajduje się:

 • 15 tematów na ponad 100 planszach.
 • galerie zdjęć i filmy z doświadczeniami, pozwalające zaciekawić uczniów danym tematem
 • interaktywne rysunki przedstawiające zależności chemiczne z komentarzem lektora.

Pobierz

 

Plansze interaktywne z historii

W planszach z historii znajduje się:

 • 20 tematów na ponad 100 planszach.
 • interaktywne mapy, zdjęcia panoramiczne.
 • interesujące filmy przedstawiające wybrane zagadnienia historyczne od czasów rewolucji przemysłowej do upadku komunizmu w Europie.

Pobierz

 

Plansze interaktywne z języka niemieckiego

W planszach z języka niemieckiego znajduje się:

 • 20 tematów na ponad 100 planszach.
 • zadania na rozumienie, tworzenie wypowiedzi pisemnej i ustnej, reagowanie, przetwarzanie.
 • galerie zdjęć, animacje, nagrane wypowiedzi z zadaniami.

Pobierz

Plansze dostępne również w sklepie internetowym WSiP

plansze interaktywne

Sposoby na skuteczną naukę do egzaminu ósmoklasisty!

Już teraz zacznij pracę z nowymi materiałami WSiP do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki: repetytoriami, arkuszami i platformą Zdasz.to.

Poznaj sprawdzone metody na skuteczne przyswajanie wiedzy, rekomendowane przez Radka Kotarskiego – dziennikarza, popularyzatora nauki i autora bestsellerowej książki „Włam się do mózgu”.

Zobacz film promocyjny

 

Kompleksowa oferta

Repetytoria ósmoklasisty do języka polskiego oraz matematyki zapewnią gruntowne omówienie wszystkich tematów i zagadnień wymaganych na  egzaminie ósmoklasisty.

W czytelny i przystępny sposób pomogą usystematyzować wiedzę i zaplanować powtórki. Wnikliwa selekcja treści teoretycznych, obudowana elementami zwiększającymi komfort użytkowania, to przepis na łatwą i skuteczną naukę.

Zobacz fragmenty publikacji:

Repetytorium ósmoklasisty do języka polskiego

Repetytorium ósmoklasisty do matematyki

Arkusze z odpowiedziami zawierają po 10 arkuszy egzaminacyjnych, w sumie po ok. 200 zadań do języka polskiego i matematyki. Zapewniają przygotowanie, sprawdzenie i ocenę umiejętności wymaganych przez standardy CKE.

Niezwykle cenne dodatki EXTRA to: Formy wypowiedzi (język polski) oraz Strategie rozwiązywania zadań (matematyka). Schematy oceniania oraz diagram podsumowujący wyniki umożliwiają samoocenę zdobytej wiedzy.

Zobacz fragmenty publikacji:

Arkusze do języka polskiego

Arkusze do matematyki

 

Platforma Zdasz.to i akcja First Minute

Doskonałym uzupełnieniem wydań papierowych jest platforma Zdasz.to. Można z niej korzystać za pomocą smartfonu, tabletu, czy komputera.

Na II stronie okładki papierowego Repetytorium ósmoklasisty do języka polskiego i matematyki, uczeń znajdzie zdrapkę z unikalnym kodem – kod umożliwia dostęp do podstawowej wersji platformy, na której zamieszczono: test diagnostyczny, słownik najważniejszych pojęć, filmy i animacje, quizy sprawdzające wiedzę, kalendarz, moduł do tworzenia własnych notatek oraz wyszukiwarkę pojęć.

Uczniowie posiadający papierową wersję Repetytorium ósmoklasisty, chcący poszerzać swoją wiedzę z danego przedmiotu wykorzystaniem platformy Zdasz.to, mogą zakupić e-sklepie WSiP dodatkowy kod dostępu do e-zadań egzaminacyjnych. Stanowią one namiastkę egzaminu próbnego.

Młodzież preferująca naukę tylko w formie online, może zakupić kod dostępu do multimediów i e-zadań egzaminacyjnych z danego przedmiotu.

PROMOCJA FIRST MINUTE! Tylko do 31 października cena zakupu kodów do platformy Zdasz.to już od 5,94 zł!

 

Próbny egzamin ósmoklasisty ze WSiP

W dniach 23-25 listopada weź udział w jesiennej edycji Próbnego egzaminu ósmoklasisty ze WSiP! Udostępnimy arkusze z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego oraz rosyjskiego.

zdasz to

Nowości na półce publikacji uzupełniających do edukacji wczesnoszkolnej!

Poznaj Pakę szkolnego bystrzaka – wyjątkowy zestaw różnorodnych pomocy edukacyjnych w formie atrakcyjnych gier i zabaw, doskonalących umiejętności z zakresu 4 kluczowych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Paka szkolnego bystrzaka jest dla każdego ucznia, utrwala i poszerza wiedzę zdobytą w szkole, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość i uczy myślenia przyczynowo-skutkowego. Nie ważne, z jakich materiałów dziecko korzysta na co dzień. Z powodzeniem może być wykorzystana w dowolnym momencie lekcji, na zajęciach dodatkowych, a także podczas pracy i zabawy w domu – samodzielnie, w parach lub grupach, z ewentualną pomocą osoby dorosłej. To także doskonały materiał, który sprawdzi się jako pomoc w wyrównywaniu wszelkich deficytów powstałych w wyniku nauki na odległość.

Trzy zestawy zawierają po kilkanaście pomocy. Zestawy zostały dostosowane  do wieku i poziomu umiejętności dzieci w klasach 1., 2. oraz 3. W zestawach można znaleźć:

 • edukacyjne gry planszowe,
 • plansze do programowania,
 • plansze z mapami,
 • loteryjki,
 • układanki,
 • domino zegarowe,
 • gry memory,
 • humorystyczne teksty,
 • kolorowe nalepki.

Wiele wariantów jednej gry daje mnóstwo możliwości i nie pozwoli dzieciom się nudzić. Ponadto, pomoce zostały wzbogacone licznymi kodami QR. Kryją się pod nimi dodatkowe nagrania i materiały multimedialne, takie jak opisy i ciekawostki przyrodnicze, rymowane teksty polskich baśni i legend, polecenia i wskazówki do ćwiczeń, zagadki czy poprawne odpowiedzi do zadań.

 

Nowoczesne opracowanie graficzne

Nowoczesne opracowanie graficzne to kolejny z atutów tego produktu. Całość daje komfort użytkowania, a zastosowane ciekawe rozwiązania poligraficzne czynią Pakę szkolnego bystrzaka atrakcyjną rozrywką dla najmłodszych, przy zachowaniu wysokich walorów edukacyjnych i dydaktycznych.

W opakowaniu znajduje się także czytelna instrukcja, która zawiera szczegółowe opisy i warianty wszystkich gier, co bez wątpienia ułatwi korzystanie z poszczególnych komponentów oraz pokaże, jak wiele możliwości daje nauka i zabawa z wykorzystaniem Paki szkolnego bystrzaka.

PRZEKONAJ SIĘ, JAK NIEWIELE POTRZEBA, BY NAUKA STAŁA SIĘ ŚWIETNĄ ZABAWĄ!

 

Paka Szkolnego bystrzaka jest już dostępna w naszym e-sklepie.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

paka szkolnego bystrzaka wsip

Język obcy zawodowy nie musi być obcy

Egzamin zawodowy to nie tylko zadania z zakresu kwalifikacji i wspólnych efektów kształcenia, ale też pytania z języka obcego zawodowego. Staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom jakie stawia podstawa programowa 2019 i wydaliśmy aż 6 nowych zeszytów ćwiczeń językowych do zawodów: technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk, technik programista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich. Zeszyty te spełniają wszystkie warunki nowej podstawy programowej. Wyposażyliśmy je w najnowsze narzędzia, które pozwolą uczniowi na zdanie egzaminu zawodowego. Z naszymi zeszytami ćwiczeń język angielski nie będzie już obcy.

 

Język obcy zawodowy. Co zawierają zeszyty ćwiczeń?

Zeszyty ćwiczeń zawierają odniesienia do nagrań dialogów i tekstów źródłowych, które pozwalają na osłuchanie się z żywym językiem, pomagają lepiej zrozumieć podane treści i szybciej je przyswoić. Kody QR, pod którymi umieściliśmy nagrania, to narzędzie dla najbardziej wymagających uczniów, zarówno dla wzrokowców, jak i słuchowców. Z kodami QR lekcje nie będą nudne!

Każdy zeszyt ćwiczeń przedstawia przykład rozmowy kwalifikacyjnej i wzór dokumentu CV. Na podstawie tych treści uczniowie będą mieli możliwość dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zarówno przed podjęciem pracy wakacyjnej, jak i tej stałej.

Zeszyty ćwiczeń zostały uzupełnione o infografiki, które pozwolą na łatwiejsze zapoznanie się z wymagającym słownictwem branżowym. Grafiki te mają za zadanie w łatwy i przejrzysty sposób zobrazować informacje i przekazać wiedzę uczniom. Nieznane dotąd słownictwo będzie z pewnością szybciej zapamiętane i utrwalone.

 

Język obcy zawodowy. Co jeszcze zawierają zeszyty ćwiczeń?

Aby zeszyty ćwiczeń były bardziej przyjazne i czytelne, dodaliśmy do nich grafiki, zdjęcia i ilustracje, które były dobierane z dużą starannością przez naszych specjalistów. Przed każdym działem zamieściliśmy słownik Vocabulary List jako wprowadzenie do lekcji, by łatwiej i szybciej można było odnaleźć słownictwo użyte w danym temacie. Wprowadziliśmy informacje wyjaśniające najtrudniejsze tematy, które zawarliśmy w pigułkach gramatycznych. Przydatne okażą się zapewne sekcje Self-check, które podsumowują materiał za pomocą zadań i pytań z przestudiowanych już tematów. Na końcu zamieściliśmy słownik fachowych branżowych zwrotów i słówek wraz z międzynarodowym alfabetem fonetycznym.

Sprawdź więcej informacji o każdym z zeszytów:

Na platformie Uczę.pl zostaną zamieszczone klucze odpowiedzi, rozkłady materiałów, testy, pytania i sprawdziany oraz nagrania do zeszytów ćwiczeń. Będą one dostępne dla wszystkich nauczycieli, którzy już są lub wkrótce zostaną członkami Klubu Nauczyciela. Zapisz się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego i otrzymaj dostęp do wszystkich zasobów, które pomogą Ci przygotować się do nowego roku szkolnego. Wypełnione Oświadczenie wyślij na adres email oswiadczenie@wsip.com.pl

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Dołącz również do sieci nauczycieli WSiP i polub nasz fanpage Kształcimy zawodowo z WSiP na Facebooku – poznawaj nowości i autorów, wymieniaj się doświadczeniami, dziel się opiniami!

Język obcy zawodowy wsip

WSiP i ProfiLingua rozpoczęły współpracę z Sensations English

WSiP czołowe wydawnictwo edukacyjne w Polsce i właściciel ProfiLingua, rozpoczyna współpracę z Sensations English – innowacyjną platformą do nauki języka angielskiego wykorzystującą najnowsze materiały wideo dostosowane do różnych poziomów nauczania.
Dostępna on-line na urządzeniach firmy Apple bądź wyposażonych w system operacyjny Android, platforma Sensations English jest skoncentrowana na doskonaleniu nauczania języka angielskiego poprzez wzbogacanie doświadczeń edukacyjnych. Oferuje lekcje języka angielskiego z aktualnymi materiałami wideo oraz grami interaktywnymi. Te materiały są dostoswane do wszystkich poziomów nauczania języka angielskiego , zarówno dla słuchaczy początkujących, jak i tych, na wyższych poziomach zaawansowania (A1–C1, pięć poziomów wg CEFR). Wersja profesjonalna przeznaczona dla szkół językowych i uczelni wyższych zawiera LMS (Learning Management System) z dostępem do lekcji na platformie Sensations English.
Słuchacze ProfiLingua będą mieć dostęp do zmodyfikowanej wersji platformy, w polskiej wersji językowej, której funkcjonalności opracowane zostały zgodnie z potrzebami słuchaczy. To innowacyjne rozwiązanie wspiera nowoczesną metodykę nauczania języka angielskiego i spełnia oczekiwania odbiorcy XXI wieku.

 

Małgorzata Szlenk, Dyrektor Metodyczny ProfiLingua:

W ProfiLingua ciągle chcemy więcej, szukamy rozwiązań, które wesprą wyjątkowy proces edukacyjny nastawiony na osiąganie założonych celów. To jest kluczowy czynnik w naszych szkołach. Partnerstwo z Sensations English daje naszym słuchaczom możliwość szybszej nauki w bardziej komfortowym środowisku z wykorzystaniem odpowiednich i aktualnych materiałów. Wizja edukacji jako procesu, który zachodzi nie tylko w klasie szkolnej, jest bliska zarówno WSiP, jak i Sensations English, czego efektem jest edukacja o najwyższej jakości merytorycznej ze wsparciem najlepszych rozwiązań technologicznych.

 

Lewis Bronze, Prezes Sensations English:

Uważamy za ogromny zaszczyt to, że zostaliśmy wybrani przez ProfiLingua jako źródło materiałów do nauczania języka angielskiego. To wyjątkowy moment dla młodej organizacji, jaką jest Sensations English i cieszymy się ogromnie, mogąc współpracować z tak doświadczoną i przodującą na polskim rynku marką, jaką jest WSiP. Serwis Sensations English został stworzony, by wzbogacić uczenie się i nauczanie języka angielskiego – sprawić, aby stało się przyjemniejsze, przynosiło widoczne efekty i było bardziej dostępne. WSiP podziela naszą wizję i zdecydował się także przygotować kursy języka angielskiego dla dorosłych na podstawie Sensations English.

 

Jerzy Garlicki, Prezes Zarządu WSiP:

Cieszymy się ogromnie ze współpracy z Sensations English jako partnerem, z którym będziemy kontynuować transformację rynku nauczania języka angielskiego Polsce. Sensations English stanowi odzwierciedlenie naszego podejścia do nauki języka angielskiego jako połączenia znakomitej jakości, cyfrowych materiałów edukacyjnych o pierwszorzędnym standardzie, wyjątkowego podejścia do słuchacza oraz rozwiązań skierowanych do nauczycieli, które stanowią bezpośrednie wsparcie i ułatwiają osiąganie celów. Nacisk, jaki Sensations English kładzie na kontent pobudzający wyobraźnię, znakomicie współgra ze strategią i misją WSiP mającą na celu wywarcie pozytywnego wpływu na osiągnięcia słuchacza, a dodatkowo odzwierciedla potrzeby odbiorcy XXI wieku. Jestem pewien, że serwis Sensation English stanowi unikatową wartość dodaną do portfolio ELT ProfiLingua.

 

NOTA DLA MEDIÓW:

 

O SENSATIONS ENGLISH

Sensations English jest dynamicznym, wyjątkowym rozwiązaniem on-line do nauki języka angielskiego, oferującym aktualne materiały informacyjne, nagrania wideo, artykuły i gry interaktywne – wszystko na pięciu poziomach znajomości języka (A1–C1). Trzy razy w tygodniu dodawane są nowe lekcje na podstawie newsowych materiałów wideo, co pozwala tworzyć spersonalizowane ścieżki nauki języka angielskiego. Jest to nowy, motywujący i angażujący sposób nauki języka angielskiego i osiągania celów. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnej wersji platformy Sensations English – LMS (The Sensations English Teacher Gradebook) nauczyciele mogą przydzielać zadania, prowadzić lekcje on-line oraz w sposób hybrydowy, monitorować postępy słuchaczy i przesyłać informację zwrotną.

www.sensationsenglish.com

 

O WSiP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) to jeden z największych i najnowocześniejszych dostawców usług edukacyjnych w Polsce. Firma została założona w 1945 r. i przez ponad 70 lat obecności na rynku jest znana z wysokiej jakości usług i rozwiązań dla polskiego systemu edukacji. W lutym 2010 r. właścicielem WSiP został fundusz inwestycyjny Advent International, a dzięki jego wsparciu wydawnictwo przeszło gruntowną transformację biznesową. W efekcie rozszerzenia w ostatnich latach oferty o działalność szkoleniową, materiały do samodzielnego uczenia się, produkty cyfrowe oraz materiały dla nauczycieli firma przekształciła się z wydawcy podręczników w czołowego dostawcę kompleksowych rozwiązań edukacyjnych. Od sierpnia 2018 r. WSiP należy do Central Group, dla której przejęcie polskiej firmy stanowiło ważną część strategii inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Obecnie WSiP oferuje pełen wachlarz kompleksowych rozwiązań i usług we wszystkich obszarach edukacji szkolnej i pozaszkolnej, przeznaczonych dla uczniów od 3. do 19. roku życia, nauczycieli i rodziców. Jest obecny na wszystkich poziomach systemu edukacji: przedszkola, szkoły podstawowej i średniej, jak również szkolnictwa zawodowego. W portfolio produktów WSiP znajdują się podręczniki, materiały dodatkowe, publikacje metodyczne oraz multimedia dla wszystkich rodzajów szkół i na wszystkich poziomach. Ambicją firmy jest ciągły rozwój, kreowanie trendów edukacyjnych w połączeniu z najwyższą jakością produktów. Dzięki uruchomieniu platform edukacyjnych oraz poszerzeniu gamy produktów cyfrowych, w tym rozwiązań dla nauczycieli, WSiP stał się organizacją edukacyjną w pełni opartą na mediach cyfrowych. Oferta firmy obejmuje dziś także kursy doskonalące dla nauczycieli oraz nauczanie języków obcych. Należąca do WSiP – ProfiLingua jest dynamicznie rozwijającą się, największą w Polsce, siecią szkół językowych.

Nasza misja: „Pomagamy uczyć”.

www.wsip.pl

WSiP i ProfiLingua rozpoczęły współpracę z Sensations English

Na co przygotować się po powrocie do szkół po nauce zdalnej?

Pandemia spowodowała, że system szkolnictwa od ponad roku mierzy się z okolicznościami dotąd sobie nieznanymi. Konieczność  reorganizacji i przeniesienie nauki do wirtualnej rzeczywistości wymagała przygotowania zupełnie nowego zaplecza edukacyjnego.

 

Powrót do szkół po nauce zdalnej

Po raz pierwszy również, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, wracając do szkół stają wobec tego samego wyzwania i jak podkreślają specjaliści, właśnie w ten sposób należy potraktować sytuację, w jakiej znalazła się oświata – jako wyzwanie oraz zadanie rozwojowe, a nie problem.

Wspólnie z naszym ekspertem, dr Moniką Baryłą – Matejczuk , psychologiem, psychoedukatorem i wykładowcą na wydziale Psychopedagogiki i Pedagogiki w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, spróbujemy opowiedzieć o możliwych konsekwencjach emocjonalnych tak długiego okresu zdalnego nauczania oraz o zadaniach, jakie nas czekają w najbliższym czasie.

 

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego webinaru, z którego dowiemy się:

 • Jak poradzić sobie z powrotem do szkoły po okresie pandemii?
 • Czym jest kryzys w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka?
 • Skąd biorą się problemy adaptacyjne w obliczu zmian?
 • Jakie potencjalne konsekwencje wynikają z powrotu do nauki stacjonarnej?
 • Na jakie obszary zwrócić szczególna uwagę po miesiącach nauki zdalnej?

ZOBACZ TAKŻEPotrafię więcej – nowość, którą pokochają drugoklasiści

Webinar obejrzysz tutaj.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi filmami z udziałem naszego eksperta, gdzie poruszyliśmy problemy wysokiej wrażliwościspecjalnych potrzeb edukacyjnych oraz rozmawialiśmy o inteligencji emocjonalnej budowaniu odporności psychicznej u najmłodszych.

Obejrzyj webinary

Webinary dostępne tylko w serwisie Nauka zdalna.

DBAJMY WSPÓLNIE O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NASZYCH UCZNIÓW.

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku Nauczyciele klas 1-3 WSiP.

Polub naszą stronę na Facebooku WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Poznaj ofertę podręczników i publikacji dodatkowych dla klas 1-3.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 801 220 555.

Powrót do szkół po nauce zdalnej