Idealne rozwiązanie dla nauczyciela i ucznia

2020-12-08

W ostatniej sesji egzaminacyjnej odbyły się już pierwsze obowiązkowe egzaminy zawodowe w Formule 2019 obejmujące pierwszą kwalifikację. Niebawem większość uczniów będzie musiała się z zmierzyć z egzaminem pisemnym w wersji online, przy komputerze, z ograniczeniem czasowym do 60 minut.

Choć już dziś lekcje odbywają się zdalnie, nauczycielom często brakuje materiałów elektronicznych do ćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań typu egzaminacyjnego. Zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowaliśmy E-ZADANIA i E-TESTY EGZAMINACYJNE do kwalifikacji INF.02SPL.01 i HGT.02.

Produkt jest skierowany do uczniów objętych obowiązkowym egzaminem zawodowym w Formule 2019. To jeden produkt i dwie możliwości: zadania egzaminacyjne przygotowujące do części pisemnej egzaminu oraz gotowe testy egzaminacyjne.

 

E-zadania egzaminacyjne

E-zadania egzaminacyjne do każdej z wymienionych kwalifikacji to około 400 zadań typu egzaminacyjnego, tak jak na prawdziwym egzaminie zawodowym w części pisemnej w Formule 2019. Wśród nich są uwzględnione zagadnienia z języka obcego zawodowego, BHP i KPS. Część zadań jest w formie multimedialnej – z grafiką i krótkimi filmami instruktażowymi. Wszystkie zadania podzielone są na działy zgodne z podstawą programową. Odpowiedzi do zadań są dostępne tylko dla nauczyciela na ucze.pl.

Uczniowie, rozwiązujący zadania po każdym dziale, mogą wygenerować wyniki i wysłać je w formie pliku swojemu nauczycielowi, żeby nauczyciel mógł na bieżąco śledzić ich postępy w nauce konkretnych zagadnień.

 

E-testy egzaminacyjne

E-testy egzaminacyjne są podzielone na działy zgodne z podstawą programową 2019. Każdy test zawiera 20-25 zadań typu egzaminacyjnego i jest sprawdzany automatycznie. Wynik podany jest jako procent prawidłowo rozwiązanych zadań. Dostęp do e-testów ma tylko nauczyciel, który decyduje kiedy i komu je udostępnić. W każdym teście jest 20% nowych zadań, nie występujących w e-zadaniach.

Zdaj się na WSiP! I miej pewność, że Twoi uczniowie będą przygotowani do obowiązkowego egzaminu zawodowego w Formule 2019. Pobierz ulotkę o e-zadaniach i e-testach egzaminacyjnych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ! We WSiP pracujemy dla Ciebie i odpowiadamy na Twoje potrzeby. Jeśli uczysz zawodu technik informatyk, technik logistyk lub technik żywienia i usług gastronomicznych, daj nam znać, kiedy planujesz wraz z uczniami przystąpić do obowiązkowego egzaminu zawodowego z pierwszej kwalifikacji INF.02SPL.01HGT.02.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij