E-zadania egzaminacyjne kluczem do sukcesu na egzaminie zawodowym

2020-07-08

Egzamin zawodowy w Formule 2019 jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, którzy chcą uzyskać promocję do następnej klasy. Co więcej, egzamin ten będzie odbywać się przy komputerze. Czy to ułatwienie czy utrudnienie? Dla uczniów, którzy przyzwyczajeni są do dużej aktywności w sieci, z pewnością rozwiązanie to jest naturalne i nie wymaga podjęcia dodatkowego wysiłku. A co z nauczycielami? Czy oni również przygotowani są do egzaminu online? Ostatnie tygodnie pokazały, że nauczyciele zawodu doskonale radzą sobie w świecie wirtualnym – przygotowywanie prezentacji i dodatkowych materiałów dla uczniów nie nastręczało im specjalnych problemów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, przygotowaliśmy e-zadania typu egzaminacyjnego dla trzech zawodów: technik informatyk, technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Na platformie WSiPnet będzie można przećwiczyć różne typy zadań, które pojawią się na egzaminie pisemnym, w tym m.in. zadania multimedialne. Już dzisiaj dostępne jest DEMO e-zadań egzaminacyjnych z kwalifikacji INF.02, SPL.01 i HGT.02.

Materiał dostępny dla każdego zawodu umieściliśmy w osobnych działach, żeby łatwiej można było zaplanować pracę z uczniami i sprawdzić, nad którymi tematami trzeba jeszcze popracować. Działy odpowiadają zagadnieniom z podstawy programowej, a pytania są tak ułożone, aby były zgodne z kryteriami weryfikacyjnymi. Pamiętaliśmy też o tym, że na egzaminie pisemnym pojawią się zadania z języka obcego zawodowego, kompetencji personalnych i społecznych czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Naszym celem było odzwierciedlenie prawdziwego egzaminu i oswojenie uczniów z rozwiązywaniem zadań różnego typu, dodaliśmy więc wiele filmów, zdjęć, grafik i tabel. Na ich przykładzie uczeń zobaczy, że egzamin nie musi być nudny, a przygotowanie do niego może być ciekawe, a nawet fascynujące.

Razem ze swoimi uczniami zacznij przygotowania do egzaminu z e-zadaniami jak najszybciej, a zobaczysz, że efekt będzie zaskakująco pozytywny. Razem z WSiP przećwicz materiał z tematów:

– dla technika informatyka (INF.02): podstawy informatyki, przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, eksploatacja urządzeń peryferyjnych, naprawa urządzeń techniki komputerowej, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, eksploatacja urządzeń sieciowych, administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi, bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów

– dla technika logistyka (SPL.01): bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki, organizowanie pracy magazynu, przechowywanie zapasów, przyjmowanie i wydawanie zapasów, zabezpieczanie majątku, obsługiwanie klientów i kontrahentów, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne

– dla technika żywienia i usług gastronomicznych (HGT.02): podstawy żywienia i gastronomii, przyjmowanie i magazynowanie żywności, przygotowanie dań, wydawanie dań, bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne

Odpowiedzi do wszystkich zadań testowych dostępne będą tylko dla nauczycieli w Klubie Nauczyciela.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij