Już są! Fragmenty podręczników dla klasy 3 do liceum i technikum!

2021-04-23

Z przyjemnością przedstawiamy fragmenty nowych podręczników dla klasy 3 szkół ponadpodstawowych. Kliknij w linki poniżej i zobacz co przygotowaliśmy!

 

JĘZYK POLSKI

Oblicza epok 3.1. Zakres podstawowy i rozszerzony:

 • bogactwo współczesnych kontekstów pozwalające uczniom lepiej zrozumieć specyfikę poszczególnych epok literackich,
 • liczne pytania i polecenia oraz rozbudowane powtórzenia doskonale porządkujące wiedzę uczniów,
 • wyróżnione ramki O twórcyWiedzieć więcej i Pojęcia kluczowe zwracające uwagę na ważne informacje ułatwiające zapamiętywanie wiadomości.

Zobacz fragment

Przeszłość i dziś 3.1. Zakres podstawowy i rozszerzony:

 • napisany zrozumiałym dla ucznia językiem wykładu,
 • wzbogacony licznymi wskazówkami do lektur, zachęcającymi uczniów do samodzielnej pracy z tekstem,
 • sekcja Czytamy, analizujemy, interpretujemy z poleceniami ułatwiającymi interpretacje tekstu.

Zobacz fragment

 

CHEMIA

Chemia. Zakres podstawowy. Klasa 3:

 • kompleksowe podsumowania wiadomości, utrwalające wiedzę uczniów,
 • dokładnie opisane i przedstawione doświadczenia do samodzielnego przeprowadzenia w domu lub w szkole,
 • sekcje Sprawdź czy potrafisz oraz Wiedzieć więcej pozwalające uczniom sprawdzić swoje umiejętności przed sprawdzianem oraz poszerzyć wiedzę z interesujących zagadnień.

Zobacz fragment

Chemia. Zakres rozszerzony. Klasa 3:

 • przykłady obliczeniowe, rozwiązane krok po kroku, rozwijające umiejętności rachunkowe uczniów,
 • zróżnicowane zadania, w tym zadania maturalne, pozwalające lepiej przygotować się do egzaminu,
 • sekcja Podsumowanie, czyli zwięzłe przedstawienie całego omawianego tematu umożliwiające uczniom zapamiętanie informacji.

Zobacz fragment

 

HISTORIA

Historia. Zakres podstawowy. Klasa 3:

 • infografiki oparte na rekonstrukcjach 3D zachęcające uczniów do nauki,
 • bloki poleceń po każdym temacie porządkujące wiedzę uczniów,
 • sekcja Ślady przeszłości ukazująca elementy historyczne w dzisiejszym świecie, ułatwiające poznanie i zrozumienie historii.

Zobacz fragment

Historia. Zakres rozszerzony. Klasa 3:

 • ciekawe teksty źródłowe z poleceniami pomagające uczniom opanować umiejętności odczytywania i interpretowania źródeł,
 • osie czasu i kalendaria systematyzujące wiedzę i pomagające w powtarzaniu materiału,
 • sekcja Polecenia-źródła-konteksty pozwalająca uczniom lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego.

Zobacz fragment

 

FIZYKA

Fizyka. Zakres podstawowy. Klasa 3:

 • wyróżnione definicje i wzory, pozwalające lepiej zapamiętać dane zagadnienia,
 • atrakcyjne infografiki pokazujące zastosowania fizyki w życiu codziennym,
 • sekcja Przypomnij sobie, zawierająca informacje, które uczeń powinien przypomnieć sobie przed lekcją.

Zobacz fragment

Fizyka. Zakres rozszerzony. Klasa 3:

 • szczegółowe instrukcje doświadczeń zachęcające do samodzielnego wykonywania i interpretacji wyników,
 • zadania o różnym stopniu trudności przedstawione są w formie repetytorium pomagające w przygotowaniu do matury,
 • Niezbędnik matematyczny zawierający wprowadzenie matematyczne, niezbędne do nauki fizyki, przygotowujące uczniów do samodzielnego rozwiazywania zadań.

Zobacz fragment

 

JĘZYK NIEMIECKI

Effekt 4:

 • różnorodne zadania rozwijające wszystkie sprawności językowe,
 • nowoczesne słownictwo i ciekawa tematyka zachęcające uczniów do zainteresowania przedmiotem,
 • sekcja Grammatik wyjaśniająca zagadnienia gramatyczne wraz z przykładami i wzorami odmian.

Zobacz fragment

 

JĘZYK ROSYJSKI

Kar raz 3:

 • różnorodne ćwiczenia i bogate materiały kulturoznawcze, zachęcające uczniów do nauki,
 • sekcja Tест zawierająca polecenia, umożliwiające, uczniom powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej opanowania,
 • sekcja На шестёрку! to liczne materiały dodatkowe przeznaczone dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Zobacz fragment

 

INFORMATYKA

Informatyka. Zakres podstawowy. Klasa 3:

 • wyróżnione ważne informacje w ramkach pozwalające lepiej przygotować się do sprawdzianów,
 • ćwiczenia i pytania sprawdzające, pomocne w utrwalaniu wiedzy,
 • sekcja Poszukaj w internecie, pozwalająca uczniom poszerzyć wiedzę z interesującego ich tematu.

Zobacz fragment

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij