Kolejna akwizycja WSiP na rynku edukacyjnym

2014-08-27

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. (WSiP) nabyły od Wydawnictwa ZamKor wartości intelektualne i prawne do marki ZamKor i do 58 publikacji edukacyjnych opracowanych i wydanych przez Wydawnictwo ZamKor. Dzięki tej akwizycji WSiP istotnie wzmacnia swą ofertę dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w fizyce, chemii i przyrodzie.

Jest to kolejna transakcja zakupu dokonana przez WSiP w ostatnim czasie po przejęciu portfela produktów do szkolnictwa zawodowego od wydawnictwa REA w lipcu 2013.

„WSiP wciąż się rozwija” – mówi Jerzy Garlicki, prezes WSiP. „Rozwija własną ofertę produktów edukacyjnych: tradycyjnych i multimedialnych, a także wchodzi w nowe obszary edukacyjne, jak np. zaprezentowane w ubiegłym tygodniu Repetytoria. Niezależnie od tego WSiP  konsekwentnie wzmacnia swoją  pozycję poprzez akwizycję nowych ofert, co jest szczególnie cenne w rozwojowym segmencie ponadgimnazjalnym, który w mniejszym stopniu niż np. szkoły podstawowe czy gimnazja zostanie objęty regulacjami nowej reformy.”

Wczorajsza transakcja to przejęcie portfela 58 produktów ZamKoru, w tym cieszącego się bardzo dużą renomą i popularnością cyklu Świat Fizyki do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ZamKor to wydawnictwo rodzinne, o ponad 20-letniej tradycji, wyspecjalizowane w podręcznikach i obudowie dydaktycznej do fizyki, a także chemii i  przyrody. Zbudowaliśmy naszą pozycję współpracując z grupą uznanych autorów i dydaktyków, a także konsekwentnie budując partnerskie, oparte na zaufaniu i wymianie wiedzy, relacje ze środowiskiem nauczycielskim” – mówi Piotr Sagnowski, współwłaściciel ZamKoru.

WSiP planuje rozwijać przejęte produkty edukacyjne przy współpracy z autorami ZamKoru. Natomiast zestawy doświadczalne do chemii i fizyki, funkcjonujące dotychczas pod marką ZamKor, pozostaną w gestii dotychczasowych właścicieli i oferowane będą pod nową marką – EduVis.

Jestem przekonany, że w obecnej trudnej sytuacji na rynku, dla mniejszych wydawnictw taka transakcja to szansa na ocalenie ich dorobku i utrzymanie różnorodności oferty rynkowej. Zmiany w kierunku nowoczesnej edukacji i cyfryzacji wymagają znaczących inwestycji, dodatkowo doszła jeszcze konieczność dostosowania podręczników do wymogów nowej ustawy o systemie oświaty czyli inwestycja w nowe podręczniki. Mniejsze podmioty mogą sobie z takimi wyzwaniami samodzielnie nie poradzić. A szkoda byłoby ich dorobku” – przekonuje Jerzy Garlicki.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij