Konferencja prasowa WSiP i wydawnictwa Pearson

2011-05-30

Nowy kierunek od 1 września

WSiP oraz wydawnictwo Pearson rozpoczęły dystrybucję najnowszych zestawów do nauczania, opartych na klasycznych wydaniach papierowych uzupełnionych o nowoczesne narzędzia multimedialne i ćwiczenia w wersji online. Jeszcze nigdy dotąd nauczanie nie było tak intuicyjne, tak wygodne dla nauczyciela, i tak atrakcyjne dla uczniów. Nową ofertę zaprezentowano 30 maja podczas konferencji prasowej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Nowy standard podręczników i zeszytów ćwiczeń z dostępem do systemu WSiPnet.pl to naturalny rozwój oferty WSiPwyjaśniła dyrektor wydawniczy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Renata Łapińska. Nasze zestawy stanowią połączenie klasycznej, tradycyjnej dydaktyki z nowoczesnym systemem rozwiązywania przez uczniów ćwiczeń w wersji online. Nauczycielom taki system daje wiele dodatkowymi korzyści.

Interaktywne podręczniki Active Teach to propozycja nowego stylu nauczania, pozwalającego na pełne zaangażowanie uczniówmówiła Katarzyna Barczyńska, prezes Pearsona w Europie Centralnej. Prowadzenie zajęć opartych na multimediach to po prostu odwołanie się do tych źródeł wiedzy i form komunikacji, które są dziś najbliższe dzieciom i młodzieży. Internet i multimedia to dla nich codzienność.

Do udziału w konferencji oraz prezentacji różnych aspektów nowych rozwiązań zaproszono znanych w środowisku ekspertów. Dr Aleksandra Piotrowska, psycholog, specjalistka od procesów poznawczych
i rozwoju dzieci i młodzieży, która od ponad 30 lat pracuje z obecnymi i przyszłymi nauczycielami, mówiła o zmianach w postawach uczniów i studentów, ich możliwościach percepcji coraz większej liczby informacji oraz umiejętnościach selekcji i wyboru tych informacji. – 10 minut skupienia to nowa rzeczywistość edukacyjna
z punktu widzenia dzieci i młodzieży
– stwierdziła. Dr Piotrowska uważa, że „jeśli współczesna szkoła chce być skuteczna, musi uwzględniać postęp technologiczny”.

Dr Jakub Jerzy Czarkowski, pedagog i andragog, wymieniał korzyści WSiPnet.pl. W wystąpieniu zatytułowanym „Był e-learning, czas na e-learning, czyli jak połączyć tradycyjne metody kształcenia z Internetem
i nowymi mediami w polskiej szkole” wyliczał zalety nowych technologii. Są według niego atrakcyjne dzięki zróżnicowaniu sposobów przekazu, które z powodzeniem stosuje w pracy dydaktycznej wiele renomowanych szkół i uczelni. Dr Czarkowski podkreślał – uczniowie po prostu lubią pracować za pomocą Internetu.

Połączenie klasycznego modelu nauczania z multimedialnym i interaktywnym podręcznikiem podczas zajęć lekcyjnych i językowych oraz system elektronicznych ćwiczeń wykonywanych online to właśnie jest nowy kierunek  w edukacji – podsumowała Renata Łapińska. Uczniowie mają dostęp do komputerów i Internetu, wreszcie więc możemy im zaproponować kompletny system edukacyjny, zgodny z podstawą nauczania, wymogami egzaminu gimnazjalnego i przede wszystkim ułatwiający pracę nauczycielom.

Oferta nowych podręczników multimedialnych do pracy na lekcji oraz system WSiPnet.pl czeka na uczniów
i nauczycieli. Zaczynamy 1 września 2011 roku. Tego dnia edukacja naszych dzieci i młodzieży obierze nowy kierunek.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij