40 nowości do kształcenia zawodowego!

2020-08-03

24 podręczniki, publikacje uzupełniające i wydania zmienione, zgodne z podstawą programową 2019,
6 e-podręczników i 10 wznowień publikacji poszukiwanych na rynku.

 

Dla nauczycieli zawodu technik logistyk przygotowaliśmy:

– podręczniki do kwalifikacji SPL.04, a w nich m. in. przepisy prawa, procedury celne, formuły handlowe w procesie transportowym, zasady i czas pracy z dokumentami w transporcie i spedycji. Podręczniki zawierają definicje, przykłady, ćwiczenia oraz propozycje tematów do dyskusji;

– e-podręczniki do kwalifikacji SPL.01 – elektroniczna wersja bestsellerów WSiP do kształcenia w zawodzie technik logistyk.

 

Nauczyciele zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości mogą wybierać spośród następujących nowości:

– podręczniki do kwalifikacji EKA.05, które przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS i innych powiązanych z wynagrodzeniem. Materiał zweryfikowany na podstawie stanu wiedzy z I kwartału 2020 roku, omawia także pracownicze plany kapitałowe;

– e-podręczniki do kwalifikacji EKA.04 – elektroniczna wersja bestsellerów WSiP do kształcenia w zawodzie technik ekonomista;

– zbiory zadań do kwalifikacji EKA.04 i EKA.05 – niezbędne, by dobrze przygotować się do obowiązkowego egzaminu zawodowego. W każdym zbiorze ponad 300 zadań. Nauczycieli z pewnością ucieszy informacja, że zbiory zawierają także zadania weryfikujące zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu całych kwalifikacji;

– repetytoria i testy egzaminacyjne do kwalifikacji EKA.04 i EKA.05 – kompendium wiedzy przygotowujące do obowiązkowego egzaminu zawodowego z przykładowym arkuszem egzaminacyjnym do części pisemnej i praktycznej egzaminu.

 

Co oferujemy nauczycielom zawodów technik informatyk i technik programista?

– podręczniki i e-podręczniki do kwalifikacji INF.03, w których znajduje się ponad 400 zrzutów ekranowych, rysunków i zdjęć oraz ponad 300 zadań i pytań kontrolnych po tematach lekcyjnych. Warto podkreślić obecność zadań podsumowujących i zadań praktycznych, obejmujących zagadnienia z najważniejszych obszarów przedmiotu, np. sposoby projektowania stron internetowych, sposoby tworzenia baz danych i zarządzania nimi;

– zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego – zawiera ponad 350 praktycznych zadań i ćwiczeń leksykalnych zgodnych z podstawą programową 2019 o różnym stopniu trudności. W zeszycie znajdują się także testy podsumowujące po każdym dziale wraz z odpowiedziami, zadania typu egzaminacyjnego w podziale na kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, słowniczki językowe z transkrypcją fonetyczną, infografiki. Do zeszytu dostępne są nagrania dialogów i tekstów źródłowych, które pozwolą na osłuchanie się z żywym językiem (dostępne online za pomocą kodów QR);

– repetytorium i testy egzaminacyjne do kwalifikacji EE.09/INF.02 – skondensowana wiedza z zakresu całej kwalifikacji oraz przykładowy arkusz egzaminacyjny do części pisemnej i praktycznej z kluczem odpowiedzi i kartą oceny.

Nie sposób wymienić tu wszystkich nowości na rok szkolny 2020/2021, więc pomocą w szukaniu nowych, ale także wydanych w poprzednich latach publikacji do kształcenia zawodowego, niech będą katalogi:

– branże ekonomiczna i spedycyjno-logistyczna – technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik handlowiec;

– branże informatyczna, elektroniczno-mechatroniczna, elektroenergetyczna – technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik;

– branże gastronomiczna i hotelarsko-turystyczna – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki;

– branże motoryzacyjna i mechaniczna, budowlana, fryzjersko-kosmetyczna, rolnicza – technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik rolnik.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij