PRZYSZŁE PROJEKTY UE WSiP/ORKE

2017-06-28

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna unieważnią zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017 r wraz z późniejszymi zmianami opublikowanymi w dniu 14.06.2017 r. na wybór:

1. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) w zakresie wspomagania szkół w:

a. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
b. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
c. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
d. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
e. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
f. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
g. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
h. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
i. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
j. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

2. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć e-learningowych w zakresie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) wspomagania szkół w:

a. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
b. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
c. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
d. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
e. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
f. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
g. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
h. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
i. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
j. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

UWAGA!
 ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH Z DNIA 12.06.2017
Ogłoszenie autorzy programów stacjonarnych zmiany w zakresie pkt. 1.3, 1.4, 3, 4, 5
Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny zmiany w zakresie pkt 3 – wycena usługi
Załącznik nr 2 – Wymagania dla autorów i autorek zmiany w zakresie pkt 2 oraz 3
Ogłoszenie autorzy programów e-learningowych zmiany w zakresie pkt. 1.3, 1.4, 3, 4, 5
Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny zmiany w zakresie pkt 3 – wycena usługi

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna jako podmiot prowadzący Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w związku z planowaną realizacją nowego projektu poszukują:

1. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) w zakresie wspomagania szkół w:

 1. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
 2. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
 3. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
 4. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
 5. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
 6. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
 7. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
 8. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
 9. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
 10. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Do pobrania:

2. Autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć e-learningowych w zakresie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) wspomagania szkół w:

 1. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny)
 2. rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny)
 3. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap edukacyjny)
 4. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny)
 5. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap edukacyjny)
 6. rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap edukacyjny)
 7. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I etap edukacyjny)
 8. nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (II etap edukacyjny)
 9. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I etap edukacyjny)
 10. wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (II etap edukacyjny)

Do pobrania:

Termin składania ofert: 21.06.2017 do końca dnia do godziny 23:59.

Kontakt:
Ewa Wysłuch-Kwaśny
tel. 603309849, e-mail: Ewa_Wysluch-Kwasny@wsip.pl

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij