Sprawdź nowy EGZAMER. Już jest!

2013-10-11

egzamer_slider

Szóstoklasiści, gimnazjaliści zdający w tym roku szkolnym egzamin i maturzyści mogą ponownie sprawdzić swoją wiedzę korzystając z profesjonalnych testów przygotowanych zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez ekspertów WSiP. Od 11 października przez trzy tygodnie dostęp do EGZAMERA będzie bezpłatny.

Na rok szkolny 2013/14 WSiP stworzył kolejną edycję EGZAMERA – testów online przygotowujących do najważniejszych egzaminów dla szóstoklasistów, gimnazjalistów i maturzystów. EGZAMER pozwala sprawdzić wiedzę na obecnym etapie nauki, zdiagnozować braki, rozwiązać testy w warunkach domowych, zmierzyć się z presją czasu.

Testy EGZAMERA obejmują wszystkie etapy edukacji i są zgodne z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Wszystkie zadania egzaminacyjne oraz kryteria oceny zostały opracowane przez ekspertów WSiP. Badanie porównawcze ubiegłorocznych wyników gimnazjalistów  i szóstoklasistów korzystających z EGZAMERA z realnymi wynikami potwierdziło rzetelność testów przygotowanych przez ekspertów WSiP – wyniki EGZAMERA były dobrą prognozą rzeczywistych wyników egzaminów.

Jolanta Broch, Koordynator EGZAMERA we WSiP: W październiku uczniowie mogą po raz pierwszy zdiagnozować stan swojej wiedzy i zaplanować dalszą naukę. Następnie korzystając z bezpłatnego dostępu do EGZAMERA, będą mogli ocenić swoje postępy pod koniec I semestru i tuż przed egzaminem. To wygodne i kompleksowe narzędzie wspierające uczniów w przygotowaniu do najważniejszych egzaminów w ich życiu szkolnym.

W tegorocznej edycji WSiP przygotował EGZAMERA w nowej, bardziej przejrzystej szacie graficznej i z bardziej przyjaznym interfejsem.

Bezpłatny dostęp

W tym roku szkolnym WSiP planuje trzy edycje bezpłatnego dostępu do testów. Pierwsza będzie trwała od 11 do 27 października.

W edycjach bezpłatnych do dyspozycji uczniów będą testy online do każdego poziomu i grupy przedmiotowej:

 1. sprawdzian szóstoklasisty – testy wieloprzedmiotowe
 2. egzamin gimnazjalny w blokach – testy z:
  • języka polskiego
  • historii i WOS
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych
 1. egzamin maturalny – testy na poziomie podstawowym z:
  • języka polskiego
  • matematyki

Do każdej edycji przygotowany zostanie osobny zestaw testów.

Wszyscy, którzy rozwiążą test otrzymują ogólny wynik procentowy, a po sprawdzeniu wszystkich testów, czyli po około tygodniu od zakończenia akcji – także informację, jak wypadli na tle rówieśników w całej Polsce.

Uczniom, którym zależy na kompleksowym przygotowaniu do egzaminów, EGZAMER oferuje dostęp do czterech testów płatnych. Poza testami uczeń otrzymuje:

  • szczegółowe wyniki wraz z prawidłowymi odpowiedziami z każdego testu
  • informacje o kompetencjach ucznia wraz z zestawem dodatkowych ćwiczeń z zakresu konkretnych obszarów wymagających utrwalenia lub powtórzenia
  • zadania dodatkowe w formie PDF (zakres wiedzy, jaki obejmują, jest szerszy z każdym testem)

 

Cena pojedynczego dodatkowego testu wraz z pełnym raportem oraz dodatkowymi zadaniami wynosi do końca października 4,90 zł.

www.egzamer.pl

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij