Nowy egzamin zawodowy – e-konferencja WSiP

2020-09-09

Od połowy września zapraszamy do oglądania e-konferencji WSiP, podczas których odpowiemy na najbardziej nurtujące pytania nauczycieli kształcących w zawodach.

Czym będzie się różnił nowy egzamin zawodowy od dotychczasowych egzaminów?

Nasz ekspert podkreśli rolę egzaminów zawodowych i przedstawi zmiany w organizacji egzaminów zawodowych. Przedstawi również, dlaczego podstawa programowa z 2019 roku wymusiła zmianę formuły egzaminów i jaką rolę w konstruowaniu zadań egzaminacyjnych pełnią kryteria weryfikacji efektów kształcenia. Na koniec podzieli się swoją wiedzą na temat informatorów o egzaminie zawodowym.

Jak mogą wyglądać zadania z KPS, BHP, OMZ, zadania multimedialne? Co dla szkoły i ucznia oznacza egzamin na platformie?

Całość obsługi egzaminów zawodowych odbywa się poprzez platformę – ogólnopolski system SIOEPKZ: składanie deklaracji uczniów/słuchaczy, zgłaszanie miejsc egzaminu, sporządzanie harmonogramów, planowanie składów komisji egzaminacyjnych, generowanie dokumentacji, zdawanie egzaminu w części pisemnej. Wykorzystanie systemu elektronicznego przy zdawaniu części pisemnej egzaminu zawodowego stwarza dodatkowe możliwości dla wprowadzania innowacji w zadaniach egzaminacyjnych poprzez wykorzystanie tzw. zadań multimedialnych. Zawierają one krótkie, półminutowe filmy stanowiące ilustrację do treści zadania. Treść zadania może dotyczyć: procedur, technologii, metod posługiwania się narzędziami.

Aby osiągnąć sukces na egzaminie, należy zwrócić szczególną uwagę na kryteria weryfikacji efektów kształcenia, a także zapoznać uczniów z organizacją egzaminu zawodowego i możliwymi typami zadań. WSiP, wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, przygotował e-zadania egzaminacyjne do pierwszych kwalifikacji w zawodach technik informatyk, technik ekonomista i technik żywienia i usług gastronomicznych. Już dziś można poznać wersję DEMO. Wersja docelowa obejmuje 400 zadań typu egzaminacyjnego do każdej kwalifikacji, ułożonych działami zgodnymi z podstawą programową. Odpowiedzi do zadań będą dostępne w Klubie Nauczyciela.

Pełny harmonogram e-konferencji oraz rejestracja dostępne są na stronie konferencji zawodowych. Zarejestrowanym nauczycielom wysyłamy e-Przewodnik egzaminacyjny i e-Certyfikat. Zarejestruj się już dziś!

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij