ORKE placówką akredytowaną!

2017-02-13

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych otrzymał akredytację od Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Jest to oficjalne potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych przez ORKE działań oraz świadczy o zaangażowaniu ośrodka w rozwój osób i instytucji, które z nim współpracują.

Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z dnia 6 lutego 2017 roku, ORKE otrzymało tytuł akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli. Akredytacja została przyznana w drodze kilkumiesięcznego postępowania badawczego, prowadzonego przez zespół akredytacyjny, w którego skład wchodzili eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwoju kompetencji kadry pedagogicznej.

Udzielając akredytacji eksperci potwierdzili, że ORKE spełnia następujące wymagania: zapewnia wysoką jakość kształcenia, dysponuje wykwalifikowaną kadrą, opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, realizuje wspomaganie szkół i placówek, prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz posiada bazę dydaktyczną.

Akredytacja, to najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać placówka doskonalenia nauczycieli. Dzięki temu tytułowi ORKE znalazło się w prestiżowym gronie dostawców najwyższej klasy usług szkoleniowych na rynku oświaty.

Decyzja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dostępna na: www.orke.pl/o-nas/wazne-dokumenty/

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij