oświadczenie nauczyciela

oświadczenie nauczyciela