Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2021-02-04

Pomimo, w zasadzie niewyczerpanego dostępu do źródeł wiedzy, coraz więcej uczniów boryka się z rozmaitymi trudnościami w realizacji podstawowego materiału edukacyjnego. Wymagają oni zindywidualizowanego programu nauczania, odpowiednich metod czy narzędzi, dostosowanych do ich możliwości lub ograniczeń.  Innymi słowy, mamy do czynienia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jednak nie zawsze owe potrzeby muszą wynikać z dysfunkcji. Dotyczą one także pewnych cech temperamentu, które determinują zachowanie dzieci, w tym ich możliwości uczenia się. Jedną z takich cech jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego, zwana potocznie wysoką wrażliwością.

 

Czym jednak jest wrażliwość sensoryczna i jak należy ją rozumieć w odniesieniu do najmłodszych uczniów?

Dr Monika Baryła-Matejczuk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wprowadzi nas w zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych, wyjaśni, czym jest wysoka wrażliwość i z jakimi zachowaniami ucznia w kontekście szkoły wiąże się to pojęcie.  Przybliży również metody, sposoby i obszary, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę przy pracy z uczniem wysoko wrażliwym.

Zapraszamy do zapoznania się z solidną dawką merytorycznej wiedzy.

Dbajmy wspólnie o zrównoważony rozwój naszych uczniów.

Webinary dostępne tylko w serwisie Nauka Zdalna.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij