REFORMA OŚWIATY 2019. Ogólnopolskie konferencje WSiP dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z cyklu Edukacja dla Mądrości!

2018-12-19

W październiku 2018 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zorganizowały cykl ogólnopolskich konferencji, w których udział wzięło kilka tysięcy nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Celem konferencji było przybliżenie nauczycielom nadchodzących zmian w oświacie i prezentacja najnowszej oferty WSiP dla liceów i techników.

We wrześniu 2019 roku w szkołach średnich zacznie obowiązywać reforma, w wyniku której 3-letnie licea zostaną przekształcone w licea 4-letnie, a 4-letnie technika w technika 5-letnie. Reforma oznacza również nowe podstawy programowe, a także nowe ramowe plany nauczania. Jest to bez wątpienia bardzo duża zmiana, zarówno dla nauczycieli, jak i dyrektorów. Wszyscy muszą się do niej jak najlepiej przygotować.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne postanowiły w tym pomóc organizując w całej Polsce konferencje dotyczące reformy oświaty. – Jako wydawnictwo z najdłuższą tradycją edukacyjną w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za przekazywanie nauczycielom profesjonalnej i jak najszerszej wiedzy dotyczącej zmian w oświacie i edukacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie organizowane przez nas konferencje były na najwyższym poziomie merytorycznym, dlatego zaprosiliśmy do współpracy najlepszych ekspertów. A także naszego partnera – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawcę publikacji z serii Edukacja dla Mądrości – stąd nazwa całego cyklu naszych konferencji. To my – wydawcy i nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za edukację – mówiła Małgorzata Simonides, Dyrektor Marketingu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.  Konferencje Edukacja dla Mądrości odbyły się w siedmiu największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu oraz Łodzi.

 

Zmiany ogólne

 

Pierwszą część konferencji otwierała prelekcja Nowa podstawa programowa i nowe ramowe plany nauczania w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020, stanowiąca podstawę dalszych wykładów. Prelekcję wygłosiła Izabela Suckiel – ekspertka oświatowa, edukatorka, która od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym kadry pedagogicznej. – Tak naprawdę mamy do czynienia nie tylko z reformą programową, ale również, a może przede wszystkim, z reformą strukturalną – zmieniają się bowiem szkoły – powiedziała na wstępie swojego wykładu Izabela Suckiel podkreślając przy tym ogrom zmian czekających szkoły ponadpodstawowe. Podczas panelu zostały przedstawione najważniejsze informacje na temat reformy, m.in. dokonano porównania obecnej podstawy programowej (obowiązującej od 2012 roku) z nową, która będzie obowiązywała od roku 2019. Zaprezentowano również kierunki zmian podstawy programowej, takie jak: spiralny układ treści nauczania, wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły oraz zwiększony nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych. Omówiona została także struktura nowej podstawy programowej, cele kształcenia oraz ramowe plany nauczania. Podczas pierwszej części WSiP zaprezentował nowy program dla nauczycieli pod nazwą Szkoła Pełna Perspektyw, którego celem jest wsparcie nauczycieli w codziennej pracy i we wdrożeniu zmian związanych z reformą. Członkiem programu może zostać każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, uczący takich przedmiotów, jak: język polski, historia, chemia, fizyka, język niemiecki, język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa lub informatyka.

Zmiany przedmiotowe

W drugiej części konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach podzielonych na bloki przedmiotowe: z języka polskiego, historii, chemii, fizyki, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego. Wykłady prowadzili specjaliści przedmiotowi oraz autorzy podręczników z nowej oferty WSiP. Podczas prelekcji omówiono zmiany w podstawie programowej do poszczególnych przedmiotów – przy czym wskazywano różnice między obowiązującą dotychczas a nową podstawą oraz szczegółowe cele kształcenia w różnych przedmiotach. Podczas tej części przedstawiono nową ofertę edukacyjną Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, zaprezentowano nowe podręczniki i dostosowany do nich nowy rozkład materiału.

W konferencjach WSiP udział wzięło łącznie kilka tysięcy nauczycieli liceów i techników, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w wykładach i aktywnie brali udział w dyskusjach dotyczących zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij