Rozpoczynamy kolejny etap projektu Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP

2015-04-27

W pierwszej edycji Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z WSiP dla klas 3 wzięło udział ponad 45 000 uczniów. Szczegółowe raporty z egzaminu publikujemy na stronie wsip.pl/egzamin-gimnazjalny.

Zapraszamy teraz do przeprowadzenia diagnozy uczniów na zakończenie klas 1 i 2 gimnazjum. Jako jedyne wydawnictwo dajemy możliwość sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów – diagnoza obejmuje materiał omówiony w kl. 1 oraz 2 i ma  formę arkuszy egzaminacyjnych.

Zapraszamy na stronę naszego projektu, prosimy o zapoznanie się z harmonogramem, zachęcamy dyrektorów szkół lub osoby przez nich wskazane do rejestracji.

Dla szkół, które osiągną najlepsze wyniki, mamy cenne nagrody – publikacje Egzamin Gimnazjalny. Repetytorium ZDASZ.TO. Część humanistycznaEgzamin Gimnazjalny. Repetytorium ZDASZ.TO. Część matematyczno-przyrodnicza.

Podsumowanie pierwszej części projektu  Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP dla klas 3 odbyło się 25 marca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na konferencję Egzamin gimnazjalny – dlaczego wywołuje tyle emocji i dyskusji? zarejestrowało się ponad 3100 nauczycieli i dyrektorów z całej Polski.

Dziękujemy za Państwa udział w konferencji i zapraszamy do obejrzenia retransmisji.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z  codzienną pracą nauczycieli.

  • Czy zmienia się wykształcenie kolejnych roczników gimnazjalistów?
  • Strategie sukcesu – rozwijanie umiejętności ponadprzedmiotowych przydatnych podczas szkolnych sprawdzianów i na egzaminie gimnazjalnym.
  • Rola organu prowadzącego. Jego wpływ na pracę szkoły.

Szczególnym uznaniem cieszył się wykład pani dr Lidii Czarkowskiej z Akademii Leona Koźmińskiego – Wypalenie zawodowe – prawda i mity.

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość do swobodnej wypowiedzi na czacie. Dziękujemy za wszystkie komentarze, oto niektóre z nich doceniające naszą konferencję i  prelegentów:

– Dziękuję za konkretne informacje o wypaleniu zawodowym i znakomity sposób przekazu.

– Podziękowania dla WSiP za zaproszenie pani dr Czarkowskiej – świetny wykład.

Ten wykład jest przykładem rzadkiej umiejętności łączenia teorii  z praktyką . Bardzo interesujący wykład, ciekawa konferencja.

– Dziękuję za możliwość udziału w e-konferencji. Była doskonale zorganizowana i pouczająca.

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij