2015-05-11

Zespół ZDASZ.TO wyróżniony nagrodą im. Filipa Kallimacha

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała nagrodę im. Filipa Kallimacha twórcom repetytoriów i maturalnych kursów online WSiP: ZDASZ.TO. Jest to wyróżnienie szczególnie cenne, ponieważ dotyczy osób, a nie instytucji. I – jak zapewnia kapituła nagrody – osób, „które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej oświaty”.

2015-04-24

Wiceminister Joanna Berdzik inauguruje konferencję ORKE

Wielki sukces odniosła konferencja ORKE dla doradców metodycznych, której gościem specjalnym była podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik. Konferencję zorganizował Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, działający przy WSiP niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli.