2014-05-22

Pierwsza wersja rządowego podręcznika to kopia

„W pierwszej wersji podręcznika MEN niektóre fragmenty były na tyle zbieżne z podręcznikiem WSiP, że nie można było mieć wątpliwości, iż doszło do dosłownego przejęcia elementów twórczych, i nie mówimy tu o przejęciu samej idei, metodologii czy pomysłu, ale o przejęciu formy” – twierdzi profesor dr hab. Elżbieta Traple, specjalistka od prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.