Test trzecioklasisty, czyli podsumowanie etapu nauki wczesnoszkolnej

2021-04-01

Przed uczniami klas 3 już niebawem pojawią się nowe wyzwania edukacyjne. Zakończenie etapu edukacji wczesnoszkolnej i promocja do 4 klasy, to wielkie wydarzenie dla młodych uczniów. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele i nowy system oceniania – to wszystko czeka na trzecioklasistów już we wrześniu.

Tymczasem, aby zapewnić uczniom możliwie najlepsze przygotowanie na nachodzące zmiany, zachęcamy wszystkich nauczycieli klas 3, do przeprowadzenia kompetencyjnego Testu Trzecioklasisty z WSiP, który:

  • podsumuje wiedzę zdobytą przez uczniów w trzech pierwszych latach nauki,
  • zweryfikuje wpracowane dotychczas kluczowe umiejętności,
  • wskaże nauczycielom, uczniom i ich rodzicom te obszary edukacyjne, na które należy zwrócić szczególną uwagę w ostatnich miesiącach nauki w klasie 3.

Jak co roku, przed przystąpieniem do testu trzecioklasisty, proponujemy skorzystanie z pakietu treningowego, który dzięki odpowiednio dobranym zestawom zadań, pozwoli powtórzyć materiał z klas 1-3 i uporządkować wiedzę przed podejściem do testu kwietniowego.
Pakiet treningowy składa się z zadań do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i muzycznej. Do każdego zadania, jakie docelowo znajdzie się we właściwym teście trzecioklasisty, w pakiecie treningowym jest przygotowane zadanie łatwiejsze (wersja testu A) oraz zbliżone trudnością (wersja testu B).

 

Harmonogram tegorocznej edycji Testu trzecioklasisty z WSiP:

15.03.2021 – udostępnienie pakietu treningowego

15.04.2021 – udostępnienie plików do przeprowadzenia Testu trzecioklasisty z WSiP

19-23.04.2021 – rekomendowany termin przeprowadzenia testu

28.05.2021 – ostateczny termin zbierania wyników do przygotowania raportu ogólnopolskiego

31.05.2021 – publikacja raportu ogólnopolskiego z Testu trzecioklasisty z WSiP

Pobierz już teraz pakiet treningowy i pomóż swoim uczniom osiągać sukcesy!

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij