WSiP debiutuje na Catalyst

2012-10-24

23 października 2012 na rynku papierów dłużnych Catalyst zadebiutowały obligacje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Sp. z o.o. (WSiP). Łączna nominalna wartość emisji wyniosła 197 mln PLN. Zakończona sukcesem transakcja jest potwierdzeniem skuteczności przyjętej strategii oraz mocnej pozycji WSiP na rynku wydawniczym.

Papiery dłużne WSiP zostały wyemitowane na okres 5 lat, a ich amortyzacja będzie zgodna z harmonogramem generacji gotówki przez Spółkę. Obligacje będą notowane na GPW na rynku na Catalyst.

Środki z transakcji pozwolą na pozyskanie stabilnego, długoterminowego źródła finansowania, które umożliwi dalszy dynamiczny rozwój spółki, szczególnie w sektorze edukacyjnych rozwiązań cyfrowych.

Po bez mała trzech latach nieobecności, podczas których w Spółce nastąpiło wiele bardzo pozytywnych zmian, WSiP powraca do domeny publicznej. Dziś jest to nowoczesna, doskonale zarządzana firma, gotowa na wyzwania, jakie stawia przed nią rynek. Cieszymy się sukcesem naszej spółki portfelowej, którą zamierzamy dalej dynamicznie rozwijać. – tak debiut WSiP na Catalyst skomentowała Monika
Morali-Efinowicz, Partner Zarządzający funduszu Advent International.

Od 2010 roku właścicielem WSiP jest Advent International, wiodący, globalny fundusz private equity, dzięki któremu największy polski wydawca – jakim jest WSiP – zyskał dostęp do finansowania, wsparcia merytorycznego oraz biznesowego know-how, opartego na międzynarodowym doświadczeniu funduszu. Współpraca z aktywnym i zaangażowanym inwestorem pozwoliła przeprowadzić restrukturyzację Spółki, opracować skuteczną długofalową strategię oraz wprowadzić optymalny model biznesowy.

Ostatnie lata wykorzystaliśmy na uporządkowanie struktury grupy i skoncentrowanie się na działalności podstawowej, by zoptymalizować funkcjonowanie Spółki tłumaczy Jerzy Garlicki, Prezes WSiP. Obecnie WSiP osiąga satysfakcjonujące wyniki finansowe, realizuje czytelną strategię oraz umacnia pozycję lidera zarówno w sektorze tradycyjnych, jak i cyfrowych rozwiązań edukacyjnych.

WSiP stopniowo i systematycznie powiększa swój udział w rynku. Obecnie wynosi on ok. 26%. Jednocześnie spółka zwiększa przychody, które w 2011 roku wyniosły 228 mln PLN (wzrost o 10% r/r). WSiP jest największym wydawcą na polskim rynku, z najszerszą ofertą materiałów edukacyjnych, jest również najcenniejszą marką wydawniczą w Polsce o wartości 171 mln PLN w 2010 r. (wzrost od 106 mln PLN w 2009 r.). W swojej ofercie WSiP kładzie szczególny nacisk na indywidualizację procesu nauczania oraz produkty i usługi cyfrowe, dzięki temu jest to najlepiej przygotowana Spółka na rynku wydawniczym w zakresie nowych technologii, reagująca na zmiany zachowań klientów, jak i wymagania rynku.

Tworzymy materiały dydaktyczne i nowoczesne pomoce naukowe, wspomagając nauczycieli, uczniów i rodziców na każdym etapie procesu nauczania. Pomagamy w analizie wyników i indywidualnej diagnozie.
W końcu, proponujemy program naprawczy, pokazujący obszary, które dany uczeń, klasa, czy szkoła powinni jeszcze raz przećwiczyć, by osiągnąć satysfakcjonujące wyniki.
– wymienia Jerzy Garlicki. Wśród pionierskich rozwiązań WSiP znajduje się interaktywna platforma edukacyjna WSiPnet.pl, za którą w 2011 r. Spółka otrzymała nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do głównych założeń strategicznych Spółki w najbliższych latach należy umocnienie pozycji lidera przez inwestycje w innowacyjne produkty, koncentrację na kluczowych segmentach rynku – edukacji wczesnoszkolnej i językach obcych – oraz optymalizację działalności operacyjnej.

O Advent International

Założony w 1984 roku Advent International jest jednym z największych funduszy typu private equity na świecie. Posiada biura w 16 krajach na 4 kontynentach, w tym w Warszawie, a przez 27 lat swojej działalności zbudował globalny zespół ponad 160 specjalistów ds. inwestycji, pracujących w Europie Zachodniej i Środkowej, Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz w Azji. Advent International specjalizuje się w finansowaniu spółek przeprowadzających ekspansję międzynarodową oraz inwestowaniu w spółki o wysokim potencjale wzrostu, jak również w te, które wymagają gruntownej restrukturyzacji. Od momentu rozpoczęcia działalności Advent zebrał 19,4 mld Euro i przeprowadził ponad 270 transakcji w 35 krajach.

W ciągu ostatnich 27 lat Advent International zainwestował w różne segmenty rynku mediów, m.in. w wydawnictwa zachodnioeuropejskie oraz w szerzej pojmowany rynek edukacyjny. (W lipcu 2009 roku fundusze zarządzane przez Advent International zainwestowały w brazylijską spółki edukacyjną – Kroton, która dzięki pozyskanym środkom oraz nowemu modelowi biznesowemu uzyskała jedną z najwyższych stóp wzrostu wśród firm edukacyjnych w Brazylii).

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij