WSiP informuje o rozpoczęciu procesu zwolnień grupowych

2014-05-20

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne podobnie jak inni wydawcy edukacyjni od początku prac nad zmianami ustawy o oświacie zwracały uwagę na negatywny wpływ, jaki ustawa, w proponowanym przez rząd kształcie, będzie miała na system edukacji oraz na rynek wydawców edukacyjnych w Polsce.

W związku z przewidywanymi efektami wprowadzenia nowego prawa, elementem procesu restrukturyzacji WSiP musi być redukcja zatrudnienia, polegająca na zwolnieniach grupowych.

Zgodnie z polskim prawem, 19 maja 2014 rozpocznie się proces negocjacji ze związkami zawodowymi, a finalizacja rozmów przewidziana jest na pierwszą połowę czerwca 2014. W trakcie negocjacji zostanie ustalona liczba osób, które zostaną zwolnione oraz szczegółowe warunki zwolnień.

Ta decyzja jest smutną, rynkową koniecznościąmówi Jerzy Garlicki, prezes WSiP – I jest to dopiero początek procesu, o którym i wydawcy, i zewnętrzne organizacje wielokrotnie wspominały: w wyniku bezkompromisowych działań rządu pracę w ciągu najbliższych lat może stracić nawet kilka tysięcy osób w całej branży wydawniczej.

Żadne uwagi merytoryczne ani społeczne wydawców, nauczycieli, ekspertów i rodziców do projektu ustawy nie zostały przez MEN uwzględnione. Nieefektywne okazały się także wielokrotnie podejmowane przez wydawców  próby doprowadzenia do dialogu z rządem oraz powołania zespołu roboczego. Tym samym projekt ustawy oraz projekt rządowego podręcznika są autorskimi projektami MEN, powstałymi bez udziału ekspertów edukacyjnych związanych z rynkiem wydawniczym.
 

O WSiP

WSiP jest największym i najstarszym polskim wydawnictwem edukacyjnym. WSiP oferuje książki i inne materiały dydaktyczne zarówno w tradycyjnym, jak i elektronicznym formacie dla wszystkich segmentów rynku – od przedszkola do szkół średnich. W ostatnich latach WSiP poszerzył swoją ofertę o najnowocześniejsze na rynku rozwiązania edukacyjne oparte o internetowe narzędzia diagnostyczne i treningowe. Jest twórcą portali edukacyjnych WSiPnet.pl i egzamer.pl

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij