WSiP znowu spółką akcyjną!

2016-01-20

Z dniem 18 stycznia 2016 r. spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. została przekształcona w Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne od wielu lat tworzą produkty o najwyższej jakości edukacyjnej. Obecnie trwa rozwój firmy w wielu nowych kierunkach, dzięki czemu WSiP staje się dostawcą usług wspierających oświatę.

W związku z przekształceniem ulegają zmianie  dane rejestrowe WSiP na: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000595068, NIP 527 260 52 92.

Aktualną informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS można pobrać na stronie: https://ems.ms.gov.pl

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij