Pomysł na e-lekcje
Cykl Biologia

Klasa 7

Lekcja: Oko – narząd wzroku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Oko – narząd wzroku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Oko – narząd wzroku

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Oko – narząd wzroku

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Układ nerwowy człowieka

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Wzrok

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Ucho – narząd słuchu i równowagi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ucho – narząd słuchu i równowagi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Słuch

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Inne zmysły

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Inne zmysły

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Inne zmysły

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów – węchu i smaku

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Inne zmysły. Załącznik nr 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji: Inne zmysły. Załącznik nr 2

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Doświadczenie. Badanie wzajemnej zależności zmysłów smaku i węchu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Budowa i funkcje układu dokrewnego 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Budowa i funkcje układu dokrewnego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa i funkcje układu dokrewnego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ dokrewny

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDziałanie hormonów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Działanie hormonów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Działanie hormonów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Działanie hormonów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBudowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Budowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ rozrodczy męski

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBudowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Budowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ rozrodczy żeński

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie. Załącznik nr 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie. Załącznik nr 2

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaRozwój zarodkowy i płodowy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Rozwój zarodkowy i płodowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozwój zarodkowy i płodowy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaChoroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWspółdziałanie układów narządów w utrzymywaniu homeostazy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Współdziałanie układów narządów w utrzymywaniu homeostazy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Współdziałanie układów narządów w utrzymywaniu homeostazy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Karta pracy do lekcji: Współdziałanie układów narządów w utrzymywaniu homeostazy

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 7. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaChoroby jako efekt zaburzenia homeostazy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Choroby jako efekt zaburzenia homeostazy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Współdziałanie układów narządów w utrzymywaniu homeostazy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 7. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDrogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Drogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Drogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Drogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 7. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaChoroby nowotworowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Choroby nowotworowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Choroby nowotworowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 7. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSubstancje psychoaktywne w życiu człowieka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Substancje psychoaktywne w życiu człowieka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Substancje psychoaktywne w życiu człowieka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 7. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 7. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl