Pomysł na e-lekcje
Cykl Biologia

Klasa 5

Lekcja: Budowa i różnorodność mchów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Budowa i różnorodność mchów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa i różnorodność mchów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 5-6. Mszaki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 3

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Paprociowe, widłakowe, skrzypowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Paprociowe, widłakowe, skrzypowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Paprociowe, widłakowe, skrzypowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 5-6. Paprotniki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 3

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Budowa roślin. Tkanki roślinne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Budowa roślin. Tkanki roślinne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa roślin. Tkanki roślinne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Tkanki roślinne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rośliny nagonasienne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Rośliny nagonasienne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rośliny nagonasienne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 5-6. Rośliny nagonasienne

Pobierz PDF

Film. Mamutowiec olbrzymi

LekcjaCechy charakterystyczne i znaczenie roślin okrytonasiennych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Cechy charakterystyczne i znaczenie roślin okrytonasiennych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Cechy charakterystyczne i znaczenie roślin okrytonasiennych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Różnorodność roślin okrytonasiennych

Projekt ekstra. Biologia systematycznie. Drzewa Polski

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Różnorodność roślin okrytonasiennych

Pobierz PDF

LekcjaKorzeń i pęd roślin okrytonasiennych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Korzeń i pęd roślin okrytonasiennych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Korzeń i pęd roślin okrytonasiennych

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Badanie obecności barwników w liściach

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Rośliny okrytonasienne 

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Badanie obecności barwników w liściach

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Budowa kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Budowa kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Różnorodność kwiatów

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych

Pobierz PDF

Lekcja: Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 5, temat: Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Kiełkowanie nasion fasoli

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Rodzaje kwiatów i owoców

Pobierz PDF

Klasa 6

Lekcja: Gady – adaptacje do środowiska lądowego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Gady – adaptacje do środowiska lądowego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Gady – adaptacje do środowiska lądowego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 5-6. Gady. Budowa i funkcjonowanie gadów

Pobierz PDF

Film. Linienie gada

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 3. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja C 

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność gadów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność gadów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność gadów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Gady chronione w Polsce

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Biologia. Klasy 5-6. Gady. Gatunki występujące w Polsce

Pobierz PDF

Film. Troskliwa mama

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 3. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 3. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Budowa ptaków. Przystosowania do lotu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Budowa ptaków. Przystosowania do lotu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa ptaków. Przystosowania do lotu 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Budowa ptaków. Przystosowania do lotu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 5-6. Ptaki. Budowa ptaków. Budowa pióra

Pobierz PDF

Film. Mechanizm latania

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozmnażanie się i rozwój ptaków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Rozmnażanie się i rozwój ptaków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozmnażanie się i rozwój ptaków

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Rozmnażanie się i rozwój ptaków. Załącznik nr 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji: Rozmnażanie się i rozwój ptaków. Załącznik nr 2 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Wykrywanie soli wapnia w skorupkach jaj ptaków

Pobierz z ucze.pl

Film. Rozwój ptaka

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaRóżnorodność ptaków i ich znaczenie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Różnorodność ptaków i ich znaczenie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Różnorodność ptaków i ich znaczenie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Różnorodność ptaków i ich znaczenie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Przystosowania ptaków w budowie do środowiska i trybu życia

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Gatunki występujące w Polsce

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Ptaki chronione w Polsce

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSsaki – ogólna charakterystyka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Ssaki – ogólna charakterystyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ssaki – ogólna charakterystyka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Ssaki – ogólna charakterystyka

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Włosy ssaków

Film. Rogowe wytwory skóry ssaków

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Budowa ssaków

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaRozmnażanie się i rozwój ssaków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Rozmnażanie się i rozwój ssaków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozmnażanie się i rozwój ssaków

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Rozmnażanie się i rozwój ssaków. Załącznik nr 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji: Rozmnażanie się i rozwój ssaków. Załącznik nr 2

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Rola łożyska w rozmnażaniu ssaków

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Różnorodność ssaków

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Różnorodność ssaków i ich znaczenie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 6, temat: Różnorodność ssaków i ich znaczenie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Różnorodność ssaków i ich znaczenie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Różnorodność ssaków i ich znaczenie. Załącznik nr 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji: Różnorodność ssaków i ich znaczenie. Załącznik nr 2

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film. Modyfikacje kończyn ssaków

Plansza edukacyjna. Ssaki chronione w Polsce

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Biologia. Klasy 5–6. Gatunki występujące w Polsce

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 4. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 4. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Klasa 7

Lekcja: Oko – narząd wzroku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Oko – narząd wzroku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Oko – narząd wzroku

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Oko – narząd wzroku

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Układ nerwowy człowieka

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Wzrok

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Ucho – narząd słuchu i równowagi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ucho – narząd słuchu i równowagi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Słuch

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Inne zmysły

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Inne zmysły

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Inne zmysły

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów – węchu i smaku

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Inne zmysły. Załącznik nr 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji: Inne zmysły. Załącznik nr 2

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Doświadczenie. Badanie wzajemnej zależności zmysłów smaku i węchu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Budowa i funkcje układu dokrewnego 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Budowa i funkcje układu dokrewnego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa i funkcje układu dokrewnego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ dokrewny

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDziałanie hormonów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Działanie hormonów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Działanie hormonów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Działanie hormonów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 5. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 5. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBudowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Budowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ rozrodczy męski

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBudowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Budowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Budowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Układ rozrodczy żeński

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie. Załącznik nr 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie. Załącznik nr 2

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl

LekcjaRozwój zarodkowy i płodowy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Biologia, klasa 7, temat: Rozwój zarodkowy i płodowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozwój zarodkowy i płodowy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Biologia. Klasy 7–8. Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian do działu 6. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian do działu 6. Wersja A. Model odpowiedzi i zasady punktowania

Pobierz z ucze.pl