Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Bliżej słowa

Klasa 7

Lekcja: Aleksander Fredro „Zemsta”. Zadania do lektury. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Aleksander Fredro Zemsta (zadania do lektury) oraz temat związany: INFOGRAFIKA. Aleksander Fredro

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Fredro „Zemsta” (II). „Tu mieszkamy jakby sowy”. Rewia postaci

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Fredro „Zemsta” (IV). „Tych dwóch ludzi – ogień, woda”. Porównanie głównych bohaterów „Zemsty”

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Fredro „Zemsta” (V). Każdy akt śmieszy. O komizmie sytuacyjnym i językowym

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Klasa 7. Aleksander Fredro „Zemsta”

Pobierz PDF

Multibook „Bliżej slowa. Język polski”, klasa 7 – DEMO. Aleksander Fredro. „Zemsta” (zadania do lektury)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 2 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Aleksander Fredro „Zemsta”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu 96. „Zemsta” Fredry – komedia charakterów, komedia intrygi

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 6. „Zemsta” Aleksandra Fredry

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian kontrolny po rozdziale V. Pilnować zgody

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Krótko i najkrócej. Skróty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Krótko i najkrócej. Skróty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 28. Krótko i najkrócej. Skróty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Skróty i skrótowce.

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 16 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Bliżej słowa. Klasa 7. Krótko i najkrócej. Skróty

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 114. Skrótowce i skróty

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Adam Mickiewicz. Dziady. cz. II

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (zadania do lektury)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (I). Siła ludowej tradycji – misterium dziadów

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (II). Spotkanie dwóch światów

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (III). Osądzić ziemskie życie. Problematyka moralna II części „Dziadów”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wstęp Adama Mickiewicza do „Dziadów”

Posłuchaj

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 11 i 12 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Adam Mickiewicz „Dziady”, część II

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt lekturowy. Klasa 7. Adam Mickiewicz, „Dziady” cz. II

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian kontrolny po rozdziale IV. Być dla innych

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 1. Adam Mickiewicz „Dziady”

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 5. „Dziady” Adama Mickiewicza

Pobierz z ucze.pl

Test sprawdzający znajomość treści lektury. Dziady. Część II. Adam Mickiewicz. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Imiesłów przymiotnikowy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Atakujący i atakowany. Imiesłów przymiotnikowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 47. (I) Atakujący i atakowani. Imiesłów przymiotnikowy

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Imiesłów przymiotnikowy.

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 18 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Bliżej słowa. Klasa 7. Atakujący i atakowany. Imiesłów przymiotnikowy

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka kl. 7. Imiesłowy przymiotnikowe

Pobierz PDF

Lekcja: Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 44. „Wódz to był wielkiej mocy i sławy”. Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 7. Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika  

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Wódz to był wielkiej mocy i sławy. Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 56. Adam Mickiewicz ,,Śmierć Pułkownika"

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 45. Moc poetyckiego słowa. Adam Mickiewicz "Reduta Ordona"

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 7. Adam Mickiewicz Reduta Ordona 

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Moc poetyckiego słowa. Adam Mickiewicz Reduta Ordona

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 58. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 59. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona” 2

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 27

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: M. Hemar Ostatni tren (fragm.)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: M. Hemar Ostatni tren (fragm.)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 51. W teatrze słowa. Marian Hemar „Ostatni tren” (fragmenty)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. W teatrze słowa. Marian Hemar „Ostatni tren” (fragment)

Pobierz PDF

Lekcja: W. Broniewski Listy do córki (fragm.), W. Broniewski Obietnica

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: W. Broniewski Listy do córki (fragm.), W. Broniewski Obietnica

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 52. Człowiek nie kamień… – Władysław Broniewski „Listy do córki” (fragment), „Obietnica”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Człowiek nie kamień… – Władysław Broniewski „Listy do córki” (fragment), „Obietnica”

Pobierz PDF

Lekcja: E.-E. Schmitt Oskar i pani Róża (fragm.)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: E.-E. Schmitt Oskar i pani Róża (fragm.)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 53. Życie jest cudem. Eric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża” (fragment)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Eric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Życie jest cudem. Eric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża (fragment)

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 33. Oskar i pani Róża. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto... Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto... Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 54. (I) Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto… Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji 54. (II) Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto… Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania – utrwalenie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto... Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Imiesłowowy równoważnik zdania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: J. Twardowski Śpieszmy się

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: J. Twardowski Śpieszmy się

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 55. Śpieszmy się kochać ludzi. Jan Twardowski „Śpieszmy się”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Śpieszmy się kochać ludzi. Jan Twardowski Śpieszmy się

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 34. Śpieszmy się. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: J. Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: J. Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 56. Ważne pytania – Jan Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Ważne pytania. Jan Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

Pobierz PDF

Lekcja: E. Hemingway Stary człowiek i morze

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: E. Hemingway Stary człowiek i morze

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (I). W portowym miasteczku z Ernestem Hemingwayem, autorem opowiadania na miarę Nagrody Nobla

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (II). Stary człowiek…

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (III). i morze…

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (IV). Metafora ludzkiego losu

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (V). „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 7. Ernest Hemingway Stary człowiek i morze

Pobierz PDF

LekcjaR. Bach „Mewa” (fragm.)
J. Chełmoński „Babie lato”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: R. Bach „Mewa” (fragm.)
J. Chełmoński „Babie lato”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Spełnić marzenia. Richard Bach „Mewa” (fragment)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Sprawdź się! Karta pracy po rozdziale VII

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Ignacy Krasicki „Żona modna”. Satyra prawdę mówi,
względów się wyrzeka…

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka… Ignacy Krasicki Żona modna

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 30. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka… Ignacy Krasicki „Żona modna”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian kontrolny po rozdziale III. Mieć czas na refleksję

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 4 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt lekturowy kl. 7. Ignacy Krasicki „Żona modna”

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Bliżej słowa kl. 8. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka. Ignacy Krasicki. „Żona modna”

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 38. Ignacy Krasicki „Żona modna” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 38. Ignacy Krasicki „Żona modna” 2

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Synonimy, antonimy, homonimy. Dotrzymujemy obietnicy.
Zdradzamy sekrety słów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Synonimy, antonimy, homonimy. Dotrzymujemy obietnicy. Zdradzamy sekrety słów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 11. Dotrzymujemy obietnicy. Zdradzamy sekrety słów. Synonimy, antonimy, homonimy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 2-4 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Bliżej słowa. Klasa 8. Dotrzymujemy tajemnicy. Zdradzamy sekrety słów. Synonimy, antonimy, homonimy

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 112. Homonimy i homofony

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Balladyna

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Juliusz Słowacki „Balladyna” (zadania do lektury)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (I). W scenerii baśniowej, w czasie legendarnym. Z przewodnikiem po „Balladynie” Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (II). Wśród bohaterów realistycznych i fantastycznych

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (III). „Zazdroszczę tej, co dzisiaj rano mną była…” Oblicza zbrodni

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (V). Sprawiedliwe wyroki. Prawa boskie i prawa natury

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 25 i 26 oraz 8 i 9 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Juliusz Słowacki „Balladyna”

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt lekturowy kl. 7. Juliusz Słowacki „Balladyna”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 2. Juliusz Słowacki „Balladyna”

Pobierz z ucze.pl

Test sprawdzający znajomość treści lektury. Balladyna. Juliusz Słowacki

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian kontrolny po rozdziale IV. Iść za głosem serca i słuchać rozumu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaArchaizacja

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Archaizmy i archaizacja. Drzewiej bywało...

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 14. Drzewiej bywało. Archaizmy i archaizacja

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Archaizmy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 10-12 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Bliżej słowa kl. 8. Drzewiej bywało… Archaizmy i archaizacja

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka kl. 8. Archaizmy i archaizacja języka

Pobierz PDF

Lekcja: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (I)

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (III)

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (VI)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Aleksander Kamieński 

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. „Kamienie na szaniec”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 2. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o... [chłopcu polskim]

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o... [chłopcu polskim]

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 55. Śpiew z pożogi. Krzysztof Kamil Baczyński „Elegia o… [chłopcu polskim]”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Śpiew z pożogi. Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o … [chłopcu polskim]

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 50. Kto jest bohaterem wiersza „Elegia…” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 22. Krzysztof Kamil Baczyński. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 8

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Mrożek Artysta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Mrożek Artysta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 63. W sidłach ambicji. Sławomir Mrożek „Artysta”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. W sidłach ambicji. Sławomir Mrożek Artysta

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Sławomir Mrożek Artysta

Pobierz PDF

Lekcja: S.J. Lec Myśli nieuczesane (wybór)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: S.J. Lec Myśli nieuczesane (wybór)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 64. Mądrość i uśmiech. Stanisław Jerzy Lec „Myśli nieuczesane” (wybór)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Mądrość i uśmiech. Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane (wybór)

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane (wybór)

Pobierz PDF

Lekcja: S. Barańczak Określona epoka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: S. Barańczak Określona epoka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 65. Język w stanie podejrzenia. Stanisław Barańczak „Określona epoka”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Język w stanie podejrzenia. Stanisław Barańczak Określona epoka

Pobierz PDF

Lekcja: M. Hillar My z II połowy XX wieku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: M. Hillar My z II połowy XX wieku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 66. Głos pokolenia. Małgorzata Hillar „My z II połowy XX wieku”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Głos pokolenia. Małgorzata Hillar My z II połowy XX wieku

Pobierz PDF

Lekcja: P. Coelho Alchemik (fragment)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: P. Coelho Alchemik (fragment)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 67. W poszukiwaniu skarbu. Paulo Coelho „Alchemik” (fragment)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. W poszukiwaniu skarbu. Paulo Coelho Alchemik (fragment)

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 32. Alchemik. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 8

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 68. Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

Pobierz PDF

Lekcja: B. Kosmowska Pozłacana rybka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: B. Kosmowska Pozłacana rybka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (I). Sama o sobie, inni o niej – charakterystyka głównej bohaterki powieści Barbary Kosmowskiej

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (II). W kręgu uczuć

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (III). Myśli jak rój motyli – trudne tematy

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (IV). Wyczytać więcej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Barbara Kosmowska Pozłacana rybka

Pobierz PDF

Lekcja: Epoki literackie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Epoki literackie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji z infografiką (VIII). Epoki literackie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSpotkania ze sztuką – P. Gauguin „Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Spotkania ze sztuką – P. Gauguin „Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 69. Spotkania ze sztuką. Fundamentalne pytania. Paul Gauguin „Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”

Pobierz z ucze.pl