Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Bliżej słowa

Klasa 7

Lekcja: Aleksander Fredro „Zemsta”. Zadania do lektury. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Aleksander Fredro Zemsta (zadania do lektury) oraz temat związany: INFOGRAFIKA. Aleksander Fredro

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Fredro „Zemsta” (II). „Tu mieszkamy jakby sowy”. Rewia postaci

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Fredro „Zemsta” (IV). „Tych dwóch ludzi – ogień, woda”. Porównanie głównych bohaterów „Zemsty”

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Fredro „Zemsta” (V). Każdy akt śmieszy. O komizmie sytuacyjnym i językowym

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Klasa 7. Aleksander Fredro „Zemsta”

Pobierz PDF

Multibook „Bliżej slowa. Język polski”, klasa 7 – DEMO. Aleksander Fredro. „Zemsta” (zadania do lektury)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 2 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Aleksander Fredro „Zemsta”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu 96. „Zemsta” Fredry – komedia charakterów, komedia intrygi

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 6. „Zemsta” Aleksandra Fredry

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian kontrolny po rozdziale V. Pilnować zgody

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Krótko i najkrócej. Skróty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Krótko i najkrócej. Skróty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 28. Krótko i najkrócej. Skróty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Skróty i skrótowce.

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 16 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Bliżej słowa. Klasa 7. Krótko i najkrócej. Skróty

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 114. Skrótowce i skróty

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Adam Mickiewicz. Dziady. cz. II

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (zadania do lektury)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (I). Siła ludowej tradycji – misterium dziadów

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (II). Spotkanie dwóch światów

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Adam Mickiewicz „Dziady”, cz. II (III). Osądzić ziemskie życie. Problematyka moralna II części „Dziadów”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wstęp Adama Mickiewicza do „Dziadów”

Posłuchaj

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 11 i 12 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Adam Mickiewicz „Dziady”, część II

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt lekturowy. Klasa 7. Adam Mickiewicz, „Dziady” cz. II

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian kontrolny po rozdziale IV. Być dla innych

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 1. Adam Mickiewicz „Dziady”

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 5. „Dziady” Adama Mickiewicza

Pobierz z ucze.pl

Test sprawdzający znajomość treści lektury. Dziady. Część II. Adam Mickiewicz. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Imiesłów przymiotnikowy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Atakujący i atakowany. Imiesłów przymiotnikowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 47. (I) Atakujący i atakowani. Imiesłów przymiotnikowy

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Imiesłów przymiotnikowy.

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 18 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Bliżej słowa. Klasa 7. Atakujący i atakowany. Imiesłów przymiotnikowy

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka kl. 7. Imiesłowy przymiotnikowe

Pobierz PDF

Lekcja: Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 44. „Wódz to był wielkiej mocy i sławy”. Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 7. Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika  

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Wódz to był wielkiej mocy i sławy. Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 56. Adam Mickiewicz ,,Śmierć Pułkownika"

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 45. Moc poetyckiego słowa. Adam Mickiewicz "Reduta Ordona"

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 7. Adam Mickiewicz Reduta Ordona 

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Moc poetyckiego słowa. Adam Mickiewicz Reduta Ordona

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 58. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 59. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona” 2

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 27

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: M. Hemar Ostatni tren (fragm.)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: M. Hemar Ostatni tren (fragm.)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 51. W teatrze słowa. Marian Hemar „Ostatni tren” (fragmenty)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. W teatrze słowa. Marian Hemar „Ostatni tren” (fragment)

Pobierz PDF

Lekcja: W. Broniewski Listy do córki (fragm.), W. Broniewski Obietnica

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: W. Broniewski Listy do córki (fragm.), W. Broniewski Obietnica

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 52. Człowiek nie kamień… – Władysław Broniewski „Listy do córki” (fragment), „Obietnica”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Człowiek nie kamień… – Władysław Broniewski „Listy do córki” (fragment), „Obietnica”

Pobierz PDF

Lekcja: E.-E. Schmitt Oskar i pani Róża (fragm.)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: E.-E. Schmitt Oskar i pani Róża (fragm.)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 53. Życie jest cudem. Eric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża” (fragment)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Eric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Życie jest cudem. Eric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża (fragment)

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 33. Oskar i pani Róża. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto... Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto... Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 54. (I) Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto… Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji 54. (II) Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto… Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania – utrwalenie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto... Imiesłów przysłówkowy. Imiesłowowy równoważnik zdania

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Imiesłowowy równoważnik zdania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: J. Twardowski Śpieszmy się

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: J. Twardowski Śpieszmy się

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 55. Śpieszmy się kochać ludzi. Jan Twardowski „Śpieszmy się”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Śpieszmy się kochać ludzi. Jan Twardowski Śpieszmy się

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 34. Śpieszmy się. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: J. Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: J. Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 56. Ważne pytania – Jan Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 7. Ważne pytania. Jan Lechoń *** [Pytasz, co w moim życiu]

Pobierz PDF

Lekcja: E. Hemingway Stary człowiek i morze

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: E. Hemingway Stary człowiek i morze

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (I). W portowym miasteczku z Ernestem Hemingwayem, autorem opowiadania na miarę Nagrody Nobla

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (II). Stary człowiek…

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (III). i morze…

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (IV). Metafora ludzkiego losu

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” (V). „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 7. Ernest Hemingway Stary człowiek i morze

Pobierz PDF

LekcjaR. Bach „Mewa” (fragm.)
J. Chełmoński „Babie lato”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 7, temat: R. Bach „Mewa” (fragm.)
J. Chełmoński „Babie lato”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Spełnić marzenia. Richard Bach „Mewa” (fragment)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Sprawdź się! Karta pracy po rozdziale VII

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Ignacy Krasicki „Żona modna”. Satyra prawdę mówi,
względów się wyrzeka…

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka… Ignacy Krasicki Żona modna

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 30. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka… Ignacy Krasicki „Żona modna”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian kontrolny po rozdziale III. Mieć czas na refleksję

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 4 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt lekturowy kl. 7. Ignacy Krasicki „Żona modna”

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Bliżej słowa kl. 8. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka. Ignacy Krasicki. „Żona modna”

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 38. Ignacy Krasicki „Żona modna” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 38. Ignacy Krasicki „Żona modna” 2

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Synonimy, antonimy, homonimy. Dotrzymujemy obietnicy.
Zdradzamy sekrety słów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Synonimy, antonimy, homonimy. Dotrzymujemy obietnicy. Zdradzamy sekrety słów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 11. Dotrzymujemy obietnicy. Zdradzamy sekrety słów. Synonimy, antonimy, homonimy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 2-4 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Bliżej słowa. Klasa 8. Dotrzymujemy tajemnicy. Zdradzamy sekrety słów. Synonimy, antonimy, homonimy

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 112. Homonimy i homofony

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Balladyna

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Juliusz Słowacki „Balladyna” (zadania do lektury)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (I). W scenerii baśniowej, w czasie legendarnym. Z przewodnikiem po „Balladynie” Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (II). Wśród bohaterów realistycznych i fantastycznych

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (III). „Zazdroszczę tej, co dzisiaj rano mną była…” Oblicza zbrodni

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Juliusz Słowacki „Balladyna” (V). Sprawiedliwe wyroki. Prawa boskie i prawa natury

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 25 i 26 oraz 8 i 9 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Juliusz Słowacki „Balladyna”

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt lekturowy kl. 7. Juliusz Słowacki „Balladyna”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 2. Juliusz Słowacki „Balladyna”

Pobierz z ucze.pl

Test sprawdzający znajomość treści lektury. Balladyna. Juliusz Słowacki

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian kontrolny po rozdziale IV. Iść za głosem serca i słuchać rozumu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaArchaizacja

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Archaizmy i archaizacja. Drzewiej bywało...

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 14. Drzewiej bywało. Archaizmy i archaizacja

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Archaizmy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 10-12 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Bliżej słowa kl. 8. Drzewiej bywało… Archaizmy i archaizacja

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka kl. 8. Archaizmy i archaizacja języka

Pobierz PDF

Lekcja: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (I)

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (III)

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (VI)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Aleksander Kamieński 

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. „Kamienie na szaniec”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 2. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o... [chłopcu polskim]

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o... [chłopcu polskim]

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 55. Śpiew z pożogi. Krzysztof Kamil Baczyński „Elegia o… [chłopcu polskim]”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Śpiew z pożogi. Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o … [chłopcu polskim]

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 50. Kto jest bohaterem wiersza „Elegia…” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 22. Krzysztof Kamil Baczyński. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 8

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Mrożek Artysta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Mrożek Artysta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 63. W sidłach ambicji. Sławomir Mrożek „Artysta”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. W sidłach ambicji. Sławomir Mrożek Artysta

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Sławomir Mrożek Artysta

Pobierz PDF

Lekcja: S.J. Lec Myśli nieuczesane (wybór)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: S.J. Lec Myśli nieuczesane (wybór)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 64. Mądrość i uśmiech. Stanisław Jerzy Lec „Myśli nieuczesane” (wybór)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Mądrość i uśmiech. Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane (wybór)

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane (wybór)

Pobierz PDF

Lekcja: S. Barańczak Określona epoka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: S. Barańczak Określona epoka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 65. Język w stanie podejrzenia. Stanisław Barańczak „Określona epoka”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Język w stanie podejrzenia. Stanisław Barańczak Określona epoka

Pobierz PDF

Lekcja: M. Hillar My z II połowy XX wieku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: M. Hillar My z II połowy XX wieku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 66. Głos pokolenia. Małgorzata Hillar „My z II połowy XX wieku”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Głos pokolenia. Małgorzata Hillar My z II połowy XX wieku

Pobierz PDF

Lekcja: P. Coelho Alchemik (fragment)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: P. Coelho Alchemik (fragment)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 67. W poszukiwaniu skarbu. Paulo Coelho „Alchemik” (fragment)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. W poszukiwaniu skarbu. Paulo Coelho Alchemik (fragment)

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 32. Alchemik. Grupa A i B. Bliżej słowa. Klasa 8

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 68. Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Język polski kl. 8. Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu

Pobierz PDF

Lekcja: B. Kosmowska Pozłacana rybka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: B. Kosmowska Pozłacana rybka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (I). Sama o sobie, inni o niej – charakterystyka głównej bohaterki powieści Barbary Kosmowskiej

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (II). W kręgu uczuć

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (III). Myśli jak rój motyli – trudne tematy

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji związanej z lekturą. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” (IV). Wyczytać więcej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. Język polski kl. 8. Barbara Kosmowska Pozłacana rybka

Pobierz PDF

Lekcja: Epoki literackie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Epoki literackie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji z infografiką (VIII). Epoki literackie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSpotkania ze sztuką – P. Gauguin „Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Bliżej słowa kl. 8, temat: Spotkania ze sztuką – P. Gauguin „Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 69. Spotkania ze sztuką. Fundamentalne pytania. Paul Gauguin „Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”

Pobierz z ucze.pl

Nie daj się pandemii i nudzie
Zapisz się na newsletter z komiksem historycznym. Przed nami 6 fascynujących opowieści o wyzwoleniu Polski spod zaborów. Więcej o Komiksie »
Dodatkowo zgarnij rabat 10%* na wszystkie produkty WSiP na sklep.wsip.pl.

Zostań z nami!

* Ważny do 30.11.2020 r. Rabaty się nie sumują.
Jestem zainteresowana/y:
Otrzymywaniem darmowych, próbnych wersji materiałów
Rabatem na produkty
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku