Agresywne dziecko. Jak sobie radzić z agresją słowną u dziecka?

2 stycznia 2023
Udostępnij:
Jak sobie radzić z agresją słowną u dziecka

Agresja u dzieci to poważny problem nie tylko dla rodziców, ale też dla wszystkich osób z ich otoczenia. Muszą się z nią mierzyć nauczyciele, a także rówieśnicy w przedszkolu lub szkole. Podejmowanie niewłaściwych działań często pogłębia problem, zamiast go rozwiązać. Jak radzić sobie z agresją słowną u dziecka?

Jak sobie radzić z agresją słowną u dziecka?

Agresja może być wyrażana nie tylko w formie fizycznej. Istnieje również agresja werbalna, czyli słowna. Agresja słowna to działanie słowem, którego celem jest zranienie drugiego człowieka. Nieraz wyrządza to większą krzywdę niż uderzenie czy kopniak. Do przejawów agresji słownej u dzieci należą: inicjowanie kłótni, przezywanie innych z użyciem wulgarnych słów i przykrych, poniżających wyzwisk, wyśmiewanie, złośliwe uwagi, straszenie, grożenie, obmawianie, odtrącanie od wspólnych czynności, a także zachęcanie do agresji.

Co jest powodem agresywnych zachowań u dzieci? Różne rodzaje agresji

Przyczyn zachowań agresywnych jest wiele, a często odpowiada za nią zespół powiązanych ze sobą czynników. Należą do nich:

 • uwarunkowania biogenetyczne,
 • cechy osobowości dziecka,
 • czynniki środowiskowe, czyli wpływy rodziny, szkoły lub przedszkola, a także mediów, które w coraz większym stopniu są obecne w życiu dzieci.

Agresja jako reakcja na frustrację (agresja frustracyjna)

Frustracja jest przykrym stanem emocjonalnym, kiedy człowiek usiłuje zaspokoić jakąś ważną potrzebę, ale natrafia na przeszkody, których nie może pokonać. Wynikiem tego jest napięcie emocjonalne, które może być wyrażane przez gniew czy złość. To często prowadzi do zachowań agresywnych, tym bardziej u dziecka, które nie ma jeszcze narzędzi, które pomagają rozładować niekorzystne napięcie.

Zachowania agresywne u dziecka mogą być konsekwencją frustracji, spowodowanej brakiem zaspokojenia najważniejszych potrzeb – miłości i bezpieczeństwa. Pojawia się wtedy poczucie krzywdy i silnego napięcia psychicznego. Dziecko, nie mogąc poradzić sobie ze złością, która w nim narasta i nie potrafiąc zareagować inaczej – reaguje agresją.

W domu rodzinnym frustracje u dziecka najczęściej wywołuje:

 • brak akceptacji i miłości ze strony rodziców;
 • niedostępność rodzica spowodowana chorobą lub nadużywaniem alkoholu;
 • brak uwagi, opieki i pomocy w trudnych sytuacjach;
 • zbyt wysokie wymagania, którym dziecko nie jest w stanie sprostać, wytykanie wad i braków;
 • spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed telefonem, komputerem czy tabletem;
 • liczne zakazy i nakazy, przesadna dyscyplina, dotkliwe karanie;
 • nadopiekuńczość;
 • brak zasad (dziecko wtedy porusza się po omacku i sprawdza, gdzie leżą granice);
 • brak zdrowej diety – zbyt dużo cukru działa pobudzająco, a to może generować zachowania nieprzewidywalne – w tym agresywne;
 • nowe sytuacje z którymi dziecko sobie nie radzi, np. rozwód lub pojawienie się rodzeństwa.

 Sytuacje wywołujące frustracje w szkole to m. in.:

 • poczucie niesprawiedliwej oceny;
 • presja czasowa;
 • ciągła kontrola, upomnienia i pouczenia;
 • obawa przed niepowodzeniami;
 • duża ilość zadań, wymagania nauczycieli, z którymi dziecko sobie nie radzi;
 • lęk przed naganą;
 • konfliktowe sytuacje z rówieśnikami;
 • napiętnowanie odmienności np. fizycznej czy materialnej przez rówieśników.

Agresja jako efekt naśladowania zachowań w otoczeniu (agresja naśladowcza)

Dzieci, które obserwują w domu agresywne zachowania rodziców lub innych osób znaczących, przenoszą te zachowania na rówieśników w przedszkolu, szkole, bądź na podwórku. Widzą agresję i sprawdzają jej skuteczność.

Wzorców takich zachowań mogą również dostarczać media – telewizja czy Internet, do których dzieci mają często nieograniczony dostęp. Zachowania agresywne u bohaterów pozytywnych wywołują potrzebę takich zachowań u dzieci. Może wystąpić również „oswojenie” się z nimi i zobojętnienie na przemoc i krzywdę drugiego człowieka.

Agresja jako środek do osiągnięcia celu (agresja instrumentalna)

Ten rodzaj agresji kształtują indywidualne doświadczenia nabyte przez dziecko. Zachowanie dziecka np. płacz w sklepie lub krzyczenie na inne dziecko ma na celu otrzymanie tego, czego pragnie. Jeśli działania są skuteczne – rodzice ustępują – dziecko uczy się, że agresja to dobre narzędzie do osiągania swoich celów.

Jak sobie radzić z agresją słowną u dziecka – wskazówki dla rodziców

 1. Ucz dzieci nazywać emocje, wyjaśnij w jakich sytuacjach mogą się pojawiać i dlaczego tak się dzieje;
 2. Kary stosuj z rozwagą, gdyż nie uczą one zachowań pożądanych i mogą wywołać u dziecka poczucie, że odbieramy mu prawo do złości lub bezradności;
 3. Zamiast karać, tłumacz, że złość to naturalna emocja, której nie da się w życiu uniknąć; to nie ona jest niepożądana, ale sposoby jej wyrażania, które wyrządzają komuś krzywdę;
 4. Pokaż dziecku alternatywne sposoby wyrażania trudnych emocji;
 5. Dbaj o rozwój empatii u swojego dziecka, czyli zdolności do rozumienia myśli i uczuć drugiej osoby;
 6. Ustal reguły i zasady (bądź inne sposoby na rozładowanie emocji) takie jak darcie kartki, głośne wypowiadanie magicznego słowo (najlepiej długiego), dbaj o to, aby dziecko wiedziało co robić, a czego nie i konsekwentnie przestrzegało tych zasad;
 7. Wyjaśnij, że nie wszystkie pragnienia można zaspokoić, np. gdy dziecko chce drogą zabawkę nie ulegamy pod wpływem krzyku dziecka, proponujemy inne rozwiązania;
 8. Na agresywne zachowania nie odpowiadaj złością lub krzykiem, czekaj aż dziecko uspokoi się i ochłonie, dopiero wtedy podejmij rozmowę o tym, co się wydarzyło;
 9. Zamiast trybu rozkazującego – „przestań”, „uspokój się”, stosuj komunikaty odnoszące się do swoich uczuć, np.” jest mi przykro, kiedy tak do mnie mówisz”;
 10. Staraj się być dla dziecka odpowiednim wzorcem;
 11. Ogranicz oglądanie agresywnych scen (np. w telewizji), tym bardziej w towarzystwie dziecka.

Jak sobie radzić z agresją słowną u dziecka – wskazówki dla nauczycieli

Jeśli dziecko zachowuje się agresywnie, należy podejść i spokojnie, ale stanowczo porozmawiać – to pokaże, że dorosła osoba panuje nad sytuacją. Kłótnie powinny być sprowadzone do płaszczyzny rozmowy, by móc dotrzeć do sedna problemu. Bardzo istotne jest zauważanie emocji dziecka – kiedy krzyczy czy rozrzuca rzeczy, można powiedzieć „widzę, że jesteś bardzo zdenerwowany”. Możesz także zapytać skąd takie emocje w nim się wzięły. Dzięki temu zostanie zauważona jego złość i powód zachowania. Takie działanie pokaże dezaprobatę dla sposobu wyrażania złości, ale nie unieważni jego emocji.

Czytaj także: Jak radzić sobie z agresywnym przedszkolakiem?

Zauważenie emocji u dziecka oraz ich źródła

Należy ustalić wspólnie z dziećmi konkretne, jasne i proste zasady współżycia w grupie tak, aby każde dziecko wiedziało, które zachowania są niewłaściwe i nie będą akceptowane. Takie ustalenia wskazują dzieciom jasne granice, ale także dają poczucie wspólnoty i możliwości współdecydowania. Warto pamiętać, że nauczyciel nie musi podejmować trudnych decyzji w każdej sytuacji problemowej.

Dzieci trzeba nauczyć technik kontroli złości, zaproponować akceptowane formy jej wyrażania, takie które nikogo nie skrzywdzą. Mogą to być np. skrzynia złości, czyli pudełko z gazetami, które można do woli gnieść, krzesło złości, na którym dziecko może usiąść, żeby rozładować emocje, woreczek złości, w którym zamykamy trudne emocje.

Wykorzystaj predyspozycje dziecka

Jeśli dziecko ma potrzebę dominacji i uznania, wychowawca powinien stworzyć mu możliwości pozytywnego zaspokojenia takiej potrzeby, np. pełnienie ważnej funkcji w klasie. Jeśli za swoją pracę doświadczy uznania ze strony nauczycieli i kolegów, trudniej będzie mu wrócić do zachowań aspołecznych.

Poprzez analizowanie różnych sytuacji np. z książek lub filmów, dziecko uczy się przyjmowania perspektywy innych osób i wczuwania się w sytuację osoby poszkodowanej. Fajnym rozwiązaniem może być puszczenie w czasie godziny wychowawczej bajki „W głowie się nie mieści”, która bardzo obrazowo przedstawia, jakie emocje mamy, jak sobie z nimi radzić oraz pokazuje, że wszystkie z nich są potrzebne, ale także to, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje reakcje.

Znalezienie przyczyny agresji jest kluczem do złagodzenia trudnego zachowania. Trzeba więc spróbować zrozumieć, dlaczego dziecko jest agresywne i co budzi w nim tak skrajne emocje. Konieczne może być spotkanie z rodzicami i pedagogiem, aby rozważyć jakie mogą być przyczyny agresywnego zachowania dziecka i ewentualną potrzebę pomocy psychologicznej.

Czytaj także: Jak pracować z uczniem z ADHD?

Agresywne dziecko. Gdzie szukać pomocy?

Pierwszym kontaktem powinien w takiej sytuacji być pedagog szkolny. Jeśli mediacje nie działają, można udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracują w takim miejscu pedagodzy oraz psycholodzy, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi, u których występują problemy z agresywnymi zachowaniami. Można także skorzystać ze współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jeśli dziecko jest w wieku nastoletnim.

Pamiętaj, agresja słowna u dziecka może się przerodzić w stały wzorzec zachowań, a to następnie może się zamienić w przemoc psychiczną. Ważne zatem jest, by reagować.

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco ze wszystkimi treściami na blogu „Temat: Edukacja” >> ZAPISUJĘ SIĘ

Przeczytaj także

Po czym poznać że dziecko jest zaniedbane
Nauczyciel, Dyrektor, Rodzic

Po czym poznać, że dziecko jest zaniedbane?

Niestety form zaniedbania jest wiele i czasem trudno określić, czy mamy z nim do czynienia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co powinno być alarmujące oraz jakie formy zaniedbania mogą wystąpić.

Dlaczego warto zabierać dziecko na plac zabaw
Rodzic

Dlaczego warto zabierać dziecko na plac zabaw?

Fascynacja placami zabaw nie zmienia się od pokoleń, ale na szczęście zmianom podlegają przestrzenie wygospodarowane przez miasta i miasteczka dla najmłodszych, a place zabaw są bezpieczniejsze, lepiej przemyślane i ciekawsze.

Jak reagować gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka
Nauczyciel, Dyrektor, Rodzic

Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka?

Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości, które naruszają równe prawa i swobody dzieci oraz zakłócają ich optymalny rozwój. Nie możemy więc stać się częścią spirali okrucieństwa.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku