Co niszczy psychikę dziecka? Psycholożka odpowiada

2 marca 2023
Udostępnij:
co niszczy psychikę dziecka

Dzieciństwo to kluczowy okres dla tworzenia podstaw dobrej kondycji zdrowia psychicznego człowieka. Wszystkie czynniki niszczące psychikę dziecka uniemożliwiają prawidłowy rozwój w tej sferze i funkcjonowanie w dorosłym życiu. Mogą powodować wiele zaburzeń, chorób i prowadzić do dramatycznych sytuacji – w tym także samobójstw. Co niszczy psychikę dziecka? Jak przeciwdziałać problemom psychicznym wśród dzieci?

Co niszczy psychikę dziecka?

Do czynników w największym stopniu odciskających piętno na zdrowiu psychicznym należą przemoc i zaniedbanie w dzieciństwie. Przemoc może mieć charakter nie tylko fizyczny czy seksualny, ale także psychiczny – wyzywanie, upokarzanie, wyśmiewanie, nadmierna krytyka, szantaż emocjonalny, nieszanowanie potrzeb dziecka itp.

Zaniedbanie dziecka przyczyną problemów psychicznych u dzieci

Zaniedbanie jest wynikiem obojętności rodziców wobec dziecka. To ignorowanie lub niezaspokajanie jego potrzeb – fizycznych i emocjonalnych. Chłód emocjonalny rodzica, jego uczuciowa niedostępność, to jedna z najbardziej krzywdzących form zaniedbania. Wyraża się unikaniem kontaktu fizycznego, surową komunikacją, niewrażliwością na potrzeby emocjonalne dziecka, brakiem okazywania mu uczuć.

Takie zachowanie rodziców sprawia, że dziecko czuje się samotne ze swoimi lękami, potrzebami i pragnieniami. Odrzucone i niezdolne do zadowolenia rodziców, pozbawione ich opieki, staje się niepewne swojej wartości.

Czytaj także: Autoagresja u dzieci. Co robić, kiedy dziecko się samookalecza?

Przemoc i zaniedbanie – jakie są ich skutki?

Doświadczenie przemocy lub zaniedbania, to doświadczenie rozumiane przez dziecko jako sytuacja zagrożenia życia, jest więc doświadczeniem traumatycznym. Krzywda fizyczna lub emocjonalna pochodząca od najbliższej osoby dorosłej, która powinna zapewnić opiekę i bezpieczeństwo, zaspokoić podstawowe potrzeby, w tym miłości, akceptacji i szacunku jest wyjątkowo dotkliwa.

Dziecko nie może z dorosłym wygrać, bo ma on nad nim przewagę i nie możne uciec, bo jest dla niego podstawowym gwarantem przetrwania. Tym samym zablokowane zostają naturalne rekcje obronne – walki lub ucieczki. Podobnie w sytuacji zaniedbania, dziecko skazane jest na porażkę w dążeniu do zaspokojenia swoich potrzeb, kiedy nie może ich wyrazić ani z nich zrezygnować. W konsekwencji dziecko czuje się zdezorientowane.

Chcąc nadać sens bezsensownej sytuacji w jakiej się znalazło, usiłuje znaleźć jej przyczynę. I skoro zwrócenie się przeciwko opiekunowi jest niemożliwe lub zagrażające, może uznać że wina leży w nim samym, że to z nim jest coś nie w porządku. Że z jakiegoś powodu nie zasługuje na miłość, akceptację i opiekę.

Niskie poczucie własnej wartości

Dzieci maltretowane lub odrzucane często mają negatywny obraz siebie i niskie poczucie własnej wartości. Nie wierzą we własne możliwości, nie maja motywacji do działania i łatwo się poddają, co skutkuje apatią i biernością.

W relacjach międzyludzkich dziecko, które doświadcza przemocy, przekonane jest, że nikt go nie rozumie i nie może pomóc, jest często lękliwe, nieufne a nawet wrogo nastawione do innych ludzi. Nie nawiązuje relacji z rówieśnikami, bo albo z powodu niskiej samooceny uważa, że nie ma odpowiednich umiejętności, albo chce ukryć swoja sytuację, wstydząc się lub obawiając konsekwencji jej ujawnienia.

Wykształcenie mechanizmów obronnych

By przetrwać w zagrażającym i nieprzewidywalnym środowisku umysł dziecka wykształca mechanizmy obronne, które mają go chronić przed przeciążeniem, przed zbyt intensywnymi i trudnymi emocjami. Dziecko może zaprzeczać rzeczywistości, która jest nie do zniesienia, uciekać w świat wyobraźni lub chorobę. Często ofiary przemocy nie mogąc sobie poradzić ze zbyt trudnymi emocjami, odcinają się od nich. Skutkuje to zawężeniem lub całkowitym brakiem odczuwania emocji, również tych pozytywnych.

Może Cię zainteresować: Jak depresja rodziców może wpływać na zdrowie psychiczne dziecka i na jego edukację?

Problemy z wyrażaniem potrzeb

Takie mechanizmy obronne, pozwalające przetrwać dziecku w trudnej rzeczywistości, często usztywniają się i utrwalają z biegiem lat i w dorosłym życiu mogą powodować wiele trudności.  Należą do nich problemy z rozpoznawaniem i wyrażaniem własnych emocji oraz odczytywaniem emocji innych ludzi i adekwatnym reagowaniem na nie. Ofiary przemocy bądź zaniedbania mogą mieć trudności z wyrażaniem własnych potrzeb i oczekiwań, bo w dzieciństwie skutkowało to odrzuceniem lub agresją. Wszystko to z kolei negatywnie wpływa na zdolność do tworzenia i utrzymywania bliskich relacji.

Zachowania osób dorosłych modelują u dzieci sposoby reagowania w różnych sytuacjach. Dla dziecka doświadczającego przemocy lub będącego jej świadkiem, świat z przemocą może się stać czymś normalnym. Ponieważ nie nauczyło się empatycznych postaw, może być niewrażliwe na przeżycia innych osób. Może przejawiać zachowania agresywne, używać przemocy wobec młodszych czy słabszych. W rodzinie, którą kiedyś założy może taką przemoc stosować lub, w zależności od predyspozycji, stać się jej ofiarą.

Długotrwała przemoc może prowadzić do powstania zespołu stresu pourazowego, jako reakcji na doświadczenie zagrażające życiu. Do jego objawów należą m.in. obniżenie nastroju, stany depresyjne, problemy z pamięcią i koncentracją uwagi, poczucie bezradności i bezsilności, nadmierne pobudzenie i ciągła gotowość na niebezpieczeństwo.

Nadmierna krytyka jako niszcząca forma przemocy psychicznej

Krytyka wywołuje wiele nieprzyjemnych odczuć nawet dla osób dorosłych. Trzeba dużej dojrzałości, aby sobie z nią poradzić i potraktować jedynie jako czyjąś opinię na temat naszego działania, a nie całościową ocenę osoby. Dzieci krzywdzi w szczególny sposób, bo nie mają one jeszcze wykształconych odpowiednich strategii radzenia sobie w takich sytuacjach.

Małe dziecko przyjmuje każde skierowane do niego słowo, każdą opinię, zwłaszcza pochodzącą od ważnych dla niego osób, bezrefleksyjnie, jako prawdę. Jeśli słyszy, że jest niegrzeczne, leniwe, niezdarne, to przyjmuje, że właśnie takie jest. I takie słowa, taką etykietę przyjmuje i zapamiętuje, zwłaszcza jeśli komunikaty powtarzane są często i w sposób agresywny.

Skutkiem nadmiernej krytyki jest poczucie bycia niewystarczającym

Ciągłe krytykowanie uczy dziecko postawy, że cokolwiek by nie zrobiło i tak nie będzie dostatecznie dobre. A ponieważ czuje się niewiele warte, traci motywację i poczucie sensu robienia czegokolwiek. Pojawia się frustracja, złość, przygnębienie, a nawet stany depresyjne.

Wymaganie od dziecka perfekcji i niepozwalanie na błędy powoduje, że dziecko czuje ciągły lęk przed porażką. Boi się czegokolwiek próbować, bo przecież za każda pomyłkę trzeba się wstydzić.

Dziecko poddawane nadmiernej krytyce często mierzy się z jej konsekwencjami jako osoba dorosła. Zagubienie, niepewność, brak umiejętności wybaczania sobie błędów i stawianie nadmiernych wymagań, to niektóre z nich.

Umiejętne zwracanie uwagi, udzielanie wskazówek, negowanie nieodpowiednich zachowań jest w procesie wychowania nieuniknione. Trzeba jednak zawsze pamiętać, aby potępiać nieodpowiednie zachowanie, a nie samo dziecko.

Inni czytali: Dlaczego powinniśmy dbać o zdrowie psychiczne i emocjonalne dziecka?

Co niszczy psychikę dziecka? Mogą to być zaburzone relacje rówieśnicze

Relacje z rówieśnikami mają ogromny wpływ na cały rozwój dziecka, w tym także na jego psychikę. Dlatego tak ważne już od najmłodszych lat jest zapewnienie dziecku kontaktów z rówieśnikami. To dzięki nim dziecko zdobywa praktyczne doświadczenia – uczy się nawiązywania kontaktów, funkcjonowania w grupie, zawiera przyjaźnie. Zamykanie dziecka tylko w kręgu osób dorosłych, przyczynia się do późniejszych problemów z socjalizacją. Grupa rówieśnicza może okazać się ważnym czynnikiem, chroniącym przed przemocą i dręczeniem.

Czym jest przemoc rówieśnicza?

Jednym z istotnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dziecka jest doświadczenie przemocy rówieśniczej. Dziecko doświadcza jej zazwyczaj na terenie szkoły, ale może się też zdarzyć, że zetknie się z nią w innym miejscu, np. na podwórku. Przemoc rówieśnicza to nie tylko krzywdzenie fizyczne. Równie mocno jak uderzenia czy kopniaki rani przemoc słowna, czyli wyśmiewanie, przezywanie, obgadywanie, grożenie, manipulowanie czy izolowanie od grupy.

Czytaj: Autoagresja: co zrobić, kiedy dziecko się głodzi lub objada?

Skutki przemocy rówieśniczej

Konsekwencje doświadczanej przemocy zależą od wielu czynników – m.in. od długości jej trwania i drastyczności, reakcji dorosłych i innych rówieśników oraz od osobowości samego dziecka. Im dłużej trwa przemoc i im jest dotkliwsza, tym dłużej utrzymują się jej negatywne skutki.

Ofiara przemocy czy nękania doświadcza szeregu negatywnych odczuć i emocji takich jak strach, upokorzenie, bezradność, rozpacz, wstyd. Często dziecko czuje się gorsze od innych, nie zasługujące na przyjaźń i winne tego, co spotyka je ze strony rówieśników. Powoduje to degradację poczucia wartości i prowadzi do lękliwości, niepewności, nieśmiałości czy wycofania. Dziecko może zacząć unikać kontaktów z rówieśnikami z obawy przed skrzywdzeniem czy odrzuceniem, co skutkuje wyobcowaniem ze środowiska szkolnego. Przemoc rówieśnicza może spowodować pojawienie się dolegliwości psychosomatycznych, takich jak bóle głowy, brzucha, mięśni, wymioty, problemy ze snem, zmęczenie, gorączka. Może przyczynić się do wystąpienia zespołu stresu pourazowego jako reakcji na traumatyczne doświadczenia, do rozwoju zaburzeń depresyjnych, ucieczki w uzależnienia, a nawet prowadzić do myśli i prób samobójczych.

Trudności w relacjach z innymi ludźmi, skłonność do depresji i obniżone poczucie własnej wartości, to konsekwencje które nierzadko towarzyszą ofiarom takiej przemocy także w dorosłym życiu.

Ważne numery telefonów dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz przemocy domowej:

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

880 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób starszych

800 080 222 – Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

800 112 002 – Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy domowej

 

Przeczytaj także

jak wesprzeć wstydliwego przedszkolaka
Rodzic, Nauczyciel

Wstydliwy przedszkolak – jak go wesprzeć?

Czasem jest mniej lub bardziej racjonalny, ale zdarza się też, że pojawia się on ze zbyt dużą częstotliwością. W takim wypadku nawet dorosły człowiek może mieć kłopoty z jego okiełznaniem, a skala trudności w przypadku dziecka tylko się zwiększa.

jak rozładować energię dziecka z ADHD
Rodzic

Jak rozładować energię dziecka z ADHD? Rodzaj zabaw może mieć znaczenie

Dziecko z ADHD potrzebuje sposobów na to, żeby radzić sobie ze wzmożoną potrzebą ruchu. Dla takiego dziecka ustanie lub usiedzenie spokojnie w miejscu może być niezwykle trudne. Jeśli chcesz wiedzieć, jak rozładować energię dziecka z ADHD i mu pomóc, przeczytaj ten tekst.

ćwiczenia uważności i ćwiczenia sensoryczne
Rodzic

Ćwiczenia uważności i sensoryczne dla dzieci, które pomogą uwolnić się od zmartwień lub zdenerwowania

Lęk oraz inne trudne emocje u dzieci mogą objawiać się w różnych formach - złością, smutkiem czy zrzędliwością. Na to mogą pomóc ćwiczenia sensoryczne i uważności.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku