Jak pracować z uczniem zdolnym? Jak pomóc mu w rozwoju?

jak pracować z uczniem zdolnym

Zdolne dziecko w powszechnym przekonaniu to skarb zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli.  Praca z nim to sama radość i przyjemność nauczania. Jest w tym dużo prawdy, jednak nauczyciele pracujący na co dzień z takimi uczniami, najlepiej wiedzą, że to również wiele wyzwań, wątpliwości i praktycznych problemów. To także konieczność właściwego rozpoznania i zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych, wspierania, pomocy i motywowania. Poniżej podpowiadamy, jak pracować z uczniem zdolnym i jak pomóc mu w rozwoju oraz jakie metody przy tym obrać.

Szczególnie uzdolniony uczeń – definicja

Szczególnie uzdolniony uczeń to niekoniecznie taki, który odnosi sukcesy w szkole, gdzie wymaga się wszechstronności mierzonej wysoką średnią ocen. Młodsze dzieci o wszechstronnych zainteresowaniach i takie, którym uczenie się zajmuje tak mało czasu, że nie przeszkadza to w rozwijaniu swoich pasji i zdobywaniu świetnych ocen z wielu przedmiotów. W przypadku starszych uczniów, którzy mają już sprecyzowane zainteresowania i chcą całkowicie poświęcić się jednej dziedzinie, spełnienie wysokich wymagań z wielu przedmiotów nie jest już takie proste.

Jak rozpoznać ucznia szczególnie zdolnego?

Co w takim razie oznacza, że mamy do czynienia z uczniem o szczególnych uzdolnieniach? Przede wszystkim jest to odpowiednia sprawność intelektualna (lub artystyczna czy fizyczna) połączona z ciekawością świata i ludzi, dociekliwością i wnikliwością. Zdolny uczeń często ma ukierunkowane uzdolnienia i pasje oraz rozległą wiedzę dotyczącą interesujących go dziedzin nauki. Uczy się łatwiej i szybciej od innych, ma świetną pamięć, ciekawe, oryginalne pomysły i potrafi oderwać się od utartych schematów.

Podstawową cechą charakterystyczną dla uczniów zdolnych jest ich nadzwyczaj sprawne funkcjonowanie w sferze poznawczej. Można wymienić tutaj takie cechy charakterystyczne tych uczniów jak:

  • szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie,
  • ciekawość świata i ludzi,
  • bystrość obserwacji otoczenia,
  • dociekliwość, zadawanie dużej ilości pytań,
  • szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych, niekiedy ukierunkowane uzdolnienia i pasje,
  • przyjemność w wykonywaniu zadań umysłowych, umiejętność skupienia uwagi przez długi okres czasu na tym, co je interesuje,
  • bogata wyobraźnia, ciekawe oryginalne pomysły,
  • potrzeba wyrażania swoich wrażeń, myśli i emocji w różnej formie np. w muzyce, plastyce, w formie pisemnej,
  • niezależna postawa, obrona swoich poglądów, pomysłów,
  • poczucie humoru.

Czytaj także: Prawa ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Jak pracować z uczniem zdolnym? Rozbudzanie i podtrzymywanie ciekawości to główne zadanie nauczycieli

Uczniowie zdolni będą potrzebowali dla podtrzymania ciekawości zadań trudniejszych i bardziej złożonych niż pozostali, ale także większej samodzielności w ich rozwiązywaniu oraz znajdowaniu nowych problemów. Na przykład zadania z przedmiotów ścisłych, nauczyciel może różnicować dzieląc uczniów na grupy lub pozostawiając każdemu wybór, którą wersję zadania chce rozwiązać. Najzdolniejszym można też zaproponować samodzielne wymyślanie zadań matematycznych lub pytań do wiersza.

Jak pracować z uczniem zdolnym? Poznaj metody aktywizujące

Nauczyciel powinien stosować na zajęciach różnorodne, aktywizujące ucznia metody pracy, unikając metod podających. Chodzi o to, by uczeń miał możliwość samodzielnie dochodzić do wniosków, żeby nie były one podane mu na „tacy”.  Dobrze jest więc stwarzać okazje do formułowania problemów, których rozwiązanie nie jest proste i oczywiste, a próby znajdowania odpowiedzi wymagają większego zaangażowania niż tylko przeczytanie notatki w podręczniku czy wysłuchanie wyjaśnień nauczyciela. Koncentrowanie się tylko na zapamiętywaniu jak największej liczby informacji, skutkuje bowiem tym, że uczniowie nie wykorzystują i nie rozwijają zdolności do kojarzenia, wyciągania wniosków i dedukowania. Tym czego naprawdę potrzebują zdolni uczniowie, jest przede wszystkim intelektualna samodzielność.

W miarę jak uczenie się i dowiadywanie coraz bardziej zależy od własnej inicjatywy ucznia, a nie wynika z obowiązku i przymusu, zdobywanie wiedzy sprawia mu coraz większą przyjemność.

Może Cię zainteresować: Czym jest zaburzenie przetwarzania sensorycznego?

Sposobem na pobudzenie zdolnych uczniów do rozwijania zainteresowań i systematycznej pracy będzie też podsuwanie im zadań, problemów lub tematów prac badawczych. Na zaprezentowanie efektów można zaproponować lekcję albo jej część. Jeśli uczeń zobowiąże się do terminowego wykonania pracy przed rówieśnikami, których wybawi od normalnej lekcji i pokaże coś ciekawego, będzie to dla niego dodatkową zachętą do pracy.

Uczeń zdolny jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczniom o bardzo sprecyzowanych zainteresowaniach warto zapewnić takie warunki do ich rozwijania, żeby zgłębianie wybranej dziedziny nie kolidowało z wypełnianiem podstawowych obowiązków. Zapobiegnie to lekceważeniu i niechęci do wszystkiego, co nie jest pasją młodego człowieka.

Ważne jest też, aby osoby zainteresowane daną dziedziną miały ze sobą kontakt. Jedną z najważniejszych zalet kółek przedmiotowych, warsztatów czy obozów naukowych jest spotkanie rówieśników o podobnych zainteresowaniach, dorównujących sobie wiedzą i umiejętnościami. Jest to okazja do porozmawiania z kimś, kto jest partnerem, a nie tylko słuchaczem. Ma podobne problemy, zrozumie urok niezwykłego odkrycia, a do tego jest w podobnym wieku. W grupie zdolnych taki uczeń jest wreszcie zwyczajnym człowiekiem.

Jak motywować ucznia uzdolnionego? Czy rozwiązaniem są konkursy i olimpiady?

Udział w konkursach i olimpiadach to na pierwszy rzut oka dobre rozwiązanie. Mobilizują do nauki i pozwalają szybko zobaczyć rezultaty pracy. Jednak zachęcanie do pracy przez rywalizację ma też złe strony. Start w konkursie nie jest dla zdolnych okazją do zdobycia nowej wiedzy tylko przeciwnie, wiedza jest im potrzebna żeby wygrywać konkursy.

Zobacz także: Jak pracować z uczniem z ADHD?

Niektórzy uczniowie swoje zainteresowania rozwijają z dala od konkursowych zmagań. Nie lubią rywalizacji i nie interesuje ich wygrywanie. Jeszcze inni są nieśmiali i niepewni własnych możliwości, nie mają zdolności do działania pod presją czasu lub odporności na stres. To że uczeń nie lubi konkursów, nie oznacza, że brakuje mu zdolności i zapału do pracy. Innym niebezpieczeństwem jest to, że bardzo zdolni młodzi ludzie, którzy przyzwyczaili się do wygrywania zanim zdążyli się czymś na poważnie zainteresować, mogą uznać, że rozwój to odnoszenie sukcesów. Będą więc wybierać raczej łatwiejsze zadania, ale gwarantujące powodzenie, niż trudne i ciekawe, niosące ryzyko porażki.

Nie oznacza to żeby w konkursach nie startować. Trzeba jednak umieć wskazać uczniom te wartościowe, które rozbudzą w nich pasje i skłonią do pracy. Wymagające umiejętności rozumowania, analizowania, wykonywania doświadczeń, różnych form samodzielnej aktywności, a nie tylko przyswajania i odtwarzania wiadomości. Należą do nich konkursy polegające na przygotowaniu pracy np. teoretycznej lub doświadczalnej, przypominające prawdziwą pracę naukową.

Warto zachęcać do udziału w zawodach drużynowych – pozwalają one uczyć się współpracy co wielu zdolnym jest bardzo potrzebne.

Wsparcie psychologa – zdolni uczniowie a ich samoocena

Zdolni uczniowie często mają niską samoocenę. Patrzą na każdy krok nie z perspektywy postępu jakiego dokonali, ale jak wiele jeszcze muszą dokonać. Są niezadowoleni z własnej pracy, ciągle znajdują w niej braki i niedociągnięcia. Krytyka, wytknięcie najmniejszego błędu, zwłaszcza dla przyzwyczajonych w karierze szkolnej do nieustannych pochwał, bywa wielkim problemem. W takiej sytuacji oceniając pracę ucznia, warto przeznaczyć więcej czasu na rozmowę o niej. Trzeba zaznaczyć, że niedociągnięcia są elementem każdej pracy. Dobrze zatem, gdy źródłem satysfakcji jest sama praca, a krytyczne uwagi pozwalają ją lepiej wykonać.

W niektórych sytuacjach warto także zasugerować rodzicom zdolnego ucznia kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Poczucie inności jako przeszkoda w życiu społecznym

W grupie uczniów szczególnie uzdolnionych problemy z życiem społecznym zdarzają się stosunkowo często, chociaż oczywiście nie są regułą. Poczucie inności to dla dziecka czy nastolatka duży ciężar. Niezwykłość męczy, a akceptacja i podziw rówieśników są niesłychanie ważne. Uczniowi którego zainteresowania i osiągnięcia odbiegają od zainteresowań i osiągnięć innych, trudno na taką akceptację liczyć. Dodatkowo osiągnięcia w nauce nie wzbudzają uznania rówieśników – fajny jest ten, kto zna połowę szkoły i bryluje w życiu towarzyskim. Stąd u najzdolniejszych może wystąpić poczucie osamotnienia. Niepewność i nieśmiałość w kontaktach z rówieśnikami często odbierane są jako przejaw zarozumiałości. Nauczyciele powinni starać się nie etykietować ucznia jako szczególnie zdolnego. Mówiąc o jego osiągnięciach trzeba zwracać uwagę na wykonaną prace i zainteresowania. Stawiając jako wzór do naśladowania, nie należy mówić o zdolnościach, bo tych przecież nie da się naśladować.

Wyróżniać, nagradzać i stawiać za przykład trzeba z umiarem i taktem – ci mniej zdolni czasem musieli włożyć więcej pracy, a rezultat był podobny lub gorszy. Ważne jest również organizowanie pracy zespołowej, kiedy każdy coś od siebie daje, stosownie do swoich możliwości.

Zobacz kurs ORKE Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole zawodowej – jak z nim pracować.

Przeniesienie ucznia do klasy wyżej

Warto wspomnieć o przenoszeniu zdolnych uczniów, którzy wyraźnie nudzą się na lekcji do starszych klas. Takie rozwiązanie musi być zawsze stosowane ze szczególnym namysłem i w wyjątkowych przypadkach. Na uwadze trzeba mieć rozwój emocjonalny, który często nie nadąża za intelektualnym, a także to, że za kilka lat uczeń może mieć gorszy rok i przestanie sobie radzić.

Rozwój dziecka w sferze intelektualnej, jak w każdej innej, jest nieregularny. Ma swoje przyspieszenia, wyhamowania i zastoje, trudno go przewidzieć i zaplanować. Dodatkowo w grę wchodzą takie czynniki jak zdrowie, przeżywane emocje i relacje ze środowiskiem. Po pierwszym poważnym sukcesie niekoniecznie w sposób regularny będą następować kolejne. Okres dorastania to okres prób, błędów i poszukiwań. Tymczasem właśnie najzdolniejsi zmuszani są wtedy do przyjęcia dojrzałych zasad pracy.

Ucząc pracowitości i wytrwałości, nie można oczekiwać od ucznia nieprzerwanego pasma sukcesów i wierności dla dotychczasowych zainteresowań. Zdolność przenoszenia uwagi i zainteresowania na pokrewne dziedziny może być właśnie wyrazem intelektualnej otwartości.

Mamy nadzieję, że wiesz już, jak pracować z uczniem zdolnym i wiesz, jak takiego ucznia rozpoznać.

Zapisz się na newsletter bloga i bądź na bieżąco.

Przeczytaj także

co można zrobić z darów jesieni w szkole
Edukacja szkolna i przedszkolna

Co można zrobić z darów jesieni na zajęciach w szkole?

Nauka z naturą. Wprowadzanie kontaktu z naturą do codziennych zajęć w klasie spowoduje, że uczniowie będą szczęśliwsi i bardziej zaangażowani podczas zajęć. Jak wykorzystywać dary jesieni w pracy w klasie?

Ile statków rocznie przepływa przez Kanał Panamski? Jakie skutki dla transportu międzynarodowego będzie miał spadek wód, który go dotknął?
Edukacja szkolna i przedszkolna

Zator na Kanale Panamskim. Jakie to przyniesie skutki?

Kanał Panamski to jedna z ważniejszych dróg wodnych pomiędzy Europą a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Jest również drogą pierwszego wyboru dla 57,5% wszystkich transportów przewożonych na kontenerowcach z Azji na wschodnie wybrzeże USA.

Jak rozmawiać z uczniami o autyzmie
Edukacja szkolna i przedszkolna, Wychowanie i rozwój dziecka, Psychologia

Pomysł na godzinę wychowawczą: rozmowa o autyzmie z uczniami

Autyzm to zespół wielu różnych cech i sposobów zachowania się, które są spowodowane odmienną budową mózgu. Osoba z autyzmem inaczej spostrzega i odczuwa otaczający nas świat. Przeczytaj tekst i dowiedz się, jak przeprowadzić godzinę wychowawczą o tym zaburzeniu.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Interesuje mnie:
zarządzanie placówką
wychowanie i rozwój dziecka
edukacja szkolna i przedszkolna
strefa ucznia
psychologia
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku