Jak współpracować z rodzicami uczniów?

Jak współpracować z rodzicami uczniów

Idealną sytuacją jest podjęcie współpracy i realizacja oczekiwań obu stron – nauczycieli i rodziców. Gorzej kiedy pojawia się chęć wywierania wpływu czy wręcz manipulowania. Nieoceniona w tych działaniach jest rola dyrektora i wychowawcy. To oni najczęściej są pierwszymi osobami do kontaktu, często również gospodarzami witającymi w szkole. To oni przekazują informacje o funkcjonowaniu szkoły i budują jej wizerunek. W dużej mierze od ich profesjonalizmu oraz nastawienia zależy, jak się ułożą kontakty z rodzicami i tym samym proces współpracy, wzajemnej aprobaty, zaangażowania i motywacji. Dlatego warto wiedzieć, jak współpracować z rodzicami uczniów?

Proces nawiązywania relacji jest uzależniony od wielu czynników

Relacje uczestników działań edukacyjnych to proces budowany stopniowo w różnym natężeniu. Uzależniony jest od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do zewnętrznych możemy zaliczyć pozycję społeczną, środowisko, wykształcenie, osobiste doświadczenia, funkcjonowanie społeczne, sposoby komunikacji z otoczeniem. Z kolei wewnętrzne to – cechy osobowościowe obu stron, wzajemne oczekiwania, presja społeczna, potrzeba autorytetu oraz model wychowywania.

Rola rodzica i szkoły w budowaniu wzajemnych kontaktów – jak współpracować z rodzicami?

Szkoła powinna być, i na szczęście w większości przypadków jest, miejscem przyjaznym dla uczniów i rodziców. Otwiera swoje drzwi zarówno dla tych, którzy są gotowi do podejmowania wszelkich form współpracy, jak i tych, którzy ograniczają się do wymaganych czy wręcz wymuszonych kontaktów z wychowawcą związanych na przykład z trudną sytuacją ich dziecka czy koniecznością złożenia stosownych podpisów w dokumentacji szkolnej.

Rodzic w szkole – sprzymierzeniec czy przeciwnik, obecny czy widmo

Dyrektor placówki własną postawą powinien prezentować przychylny oraz życzliwy stosunek do rodziców, bowiem w ten sposób stosuje zasadę otwartości szkoły. Przecież do osiągnięcia zakładanych celów edukacyjno-wychowawczych nie wystarczą wyłącznie działania i praca dyrektora czy wychowawcy klasy. Podczas realizacji wspólnych założeń edukacyjnych niezbędne jest zaangażowanie i jeszcze ważniejsza współpraca nauczycieli, pedagoga, psychologa, a także innych pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.

Inni czytali: Od czego zależy dobra relacja z uczniami w szkole średniej?

Jak współpracować z rodzicami uczniów?

Jakość wzajemnych relacji między nauczycielami a rodzicami jest istotna. Stanowi bowiem czynnik wspierający proces nauczania, kształtowania pożądanych postaw społecznych, kompetencji kluczowych oraz budowanie wspólnej strategii edukacyjnej w dwóch płaszczyznach – szkolnej ·i domowej. Należy uświadamiać rodzicom, że rodzina i szkoła stanowią dwa uzupełniające się środowiska oddziaływania wychowawczego. Brak wzajemnych kontaktów czy ich sporadyczny charakter będą negatywnie wpływać na dynamikę rozwoju ucznia. Szkoła pozbawiona współpracy i wsparcia rodziców nie jest w stanie odpowiednio realizować swoich zadań.

Zobacz także: Nauczyciel kontra „trudny rodzic”

Część rodziców bez problemu buduje dobre relacje z nauczycielem, większość jednak potrzebuje, zwłaszcza w początkowych etapach kontaktów – pomocy, wsparcia, pokazania, że łączy ich wspólny cel, a współpraca to droga do jego realizacji. Rodzic oczekuje zaufania oraz stworzenia sprzyjających okoliczności współdziałania. Jeśli znajdzie w nich sens i słuszność podejmowanych działań w celach edukacyjno-wychowawczych, będzie odczuwał chęć oraz naturalną potrzebę współpracy z nauczycielem.

Raport przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”

Na podstawie raportu przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” 20.12.2019 r. respondenci uczestniczący w badaniu są zadowoleni z pracy szkoły (70%).  Twierdzą, że w szkołach, w których uczą się ich dzieci:

 • panuje spokój i zgodna współpraca szkolnej społeczności (80%),
 • proces dydaktyczny jest efektywny (87%),
 • jest efektywnie prowadzony proces wychowawczy (71%),
 • dziecko lubi szkołę, do której uczęszcza (78%),
 • rodzice nie mają wpływu na program nauczania (74%),
 • rodzice nie maja wpływu na program profilaktyczny (50%).

Źródło (dostęp: 29.07.22)

Budowanie wzajemnych relacji jest niezwykle ważne

W sytuacji kiedy dyrekcja, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły przykładają dużą wagę do pierwszych rozmów, relacji, spotkań – już na wstępie buduje się wzajemne, życzliwe podejście. Będzie to miało przełożenie na przyszłe relacje. Sposobem sprawdzenia atmosfery wzajemnych kontaktów, możliwości zaangażowania się w działania i pracę szkoły, określenie potrzeb, na przykład częstotliwości spotkań, dogodnych form komunikacji jest przeprowadzenie badań ankietowych, wywiadów, sondaży, które w każdym kolejnym roku szkolnym mogą wskazywać postęp czy recesję efektów podejmowanych działań. Ważne jest, by wyniki przeprowadzonych badań omówić na spotkaniu z rodzicami i oczywiście wprowadzić modyfikacje, jeśli takowe będą potrzebne.

Okoliczności, które sprzyjają wzajemnej i efektywnej współpracy między rodzicami a szkołą

 • traktowanie rodziców, z należytą atencją, szacunkiem, tolerancją, z prawem do własnego zdania,
 • budowanie poczucia, że rodzice i ich dzieci są podmiotem, których sprawy są najważniejsze
  i zawsze mogą liczyć na wsparcie przy ich wyjaśnianiu,
 • możliwość prowadzenia dyskusji, wymiany zdań w istotnych kwestiach wychowawczych, ·co z kolei ma przełożenie na dynamikę procesu rozwoju dziecka,
 • natychmiastowa reakcja wychowawcy w przypadku pojawienia się trudności sygnalizowanych przez rodziców czy uczniów,
 • praca nad realizacją wspólnych celów dydaktyczno-wychowawczych oraz organizacyjnych szkoły,
 • chęć współpracy i podejmowanie odpowiednich działań ze strony rodziców,
 • życzliwość i profesjonalizm nauczycieli,
 • odpowiednie przygotowanie się do spotkań.

Pamiętajmy, że im więcej sposobów (z uwzględnieniem ich różnorodności) na kontaktowanie się z rodzicami, tym większa pewność, że ważne informacje dotrą do wszystkich.

Preferowane przez szkoły formy kontaktu z rodzicami

 • spotkania indywidualne,
 • konsultacje,
 • spotkania trójstronne – rodzic – uczeń – nauczyciel,
 • spotkania grupowe – zebrania, wywiadówki online,
 • dziennik elektroniczny,
 • komunikatory internetowe,
 • uroczystości okolicznościowe,
 • dzienniczek ucznia,
 • zeszyt kontaktowy,
 • tablica ogłoszeń w szkole,
 • wizyty domowe (w razie konieczności lub na zaproszenie rodzica),
 • kontakt telefoniczny, mailowy, SMS.

Czytaj także: Ile czasu dziecko powinno spędzać w Internecie? To zależy

Interesującą formą kontaktu może być skrzynka wniosków, życzeń i oczekiwań. Za jej pomocą rodzice mogą zgłosić dyrekcji i nauczycielom różne zapytania czy wskazywać nurtujące ich zagadnienia. Dzięki anonimowości ta metoda komunikacji pozwala wypowiedzieć się również tym rodzicom, którym trudno jest bezpośrednio przedstawiać swoje potrzeby. Często placówki mają obawy przed tą formą kontaktu ze względu na anonimowość respondentów i co z tym związane poczucie bezkarności. W przypadku zastosowania tej formy kontaktu warto przeprowadzić odpowiednią rozmowę z rodzicami. Skrzynka może być narzędziem do stworzenia bazy ankiet, wniosków czy propozycji działań, dzięki którym można zebrać ważne dla szkoły opinie i sugestie.

Zebrania, konsultacje i spotkania indywidualne pożądaną formą kontaktu z rodzicami

Zebrania, konsultacje oraz spotkania indywidualne stanowią najbardziej pożądaną formę komunikacji w sprawach ważnych, które powinny być omówione na przykład w sytuacji niepokojącej wychowawczo, procesie indywidualizacji czy formach stosowanej pomocy. W trakcie procesu edukacji pojawia się też wiele wiadomości czy spraw, które muszą zostać przekazane rodzicowi, ale nie wymagają szczegółowego omówienia czy wręcz osobistego kontaktu, takich jak: lista podręczników, plan zajęć, kalendarz roku szkolnego, terminy konsultacji etc.

Inne formy kontaktu

Korzystanie z innych form kontaktów wydaje się w takich sytuacjach najlepsze, bo oszczędza czas obu stron. Zgodnie – nauczyciele, jak i rodzice – twierdzą, że dziennik elektroniczny jest wygodnym narzędziem do przekazywania bieżących informacji na temat wyników nauczania, zachowania oraz funkcjonowania dziecka w placówce. Jednak są sytuacje kiedy ta  forma kontaktu nie jest w stanie konkurować czy wręcz zastąpić spotkań indywidualnych, które dają możliwość głębokiej, kameralnej, spersonalizowanej relacji z rodzicami, jakże pożądanej w niektórych sytuacjach szkolnych.

Niestety, coraz częściej dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele skarżą się na absencję rodziców, w szczególności na zebraniach ogólnych czy spotkaniach klasowych. Rodzice usprawiedliwiają swoją nieobecność faktem, że wszelkie niezbędne informację uzyskują m.in. z dziennika elektronicznego. Uważają, że jest to wystarczające. Nauczyciele mają na ten temat odmienne zdanie.

Pamiętajmy, że o tym czy rodzic zdecyduje się pojawiać w szkole, czy tylko ograniczy się wyłącznie do odczytywania informacji z dziennika, może decydować to, jak został przyjęty w placówce. Warto zwrócić uwagę na to jak rodzice czują się przebywając w szkolnych murach i w jaki sposób nawiązana jest z nimi nić wzajemnego porozumienia.

W celu wzmocnienia kompetencji psychologiczno-pedagogicznych spotkajmy się na nowych szkoleniach ORKE!

Jeśli chcesz poznać więcej szkoleń z obszaru kompetencji psychologiczno-pedagogicznych wejdź na stronę szkoleń ORKE.

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter bloga „Temat: Edukacja”.

 

Przeczytaj także

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki, żeby rodzice nam zaufali?

Przygotowanie się do tego wydarzenia jest ważne. Przede wszystkim dlatego, że należycie zaplanowany i profesjonalny kontakt może pomóc zbudować nie tylko zaufanie, ale i pozytywną relację między nauczycielem a rodzicami. Ta natomiast jest kluczowa dla odpowiedniego rozwoju uczniów.

Jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami?

Zastanawiasz się, jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami? W artykule prezentujemy sprawdzone wskazówki, które ułatwią zorganizowanie i przeprowadzenie rozmowy.

Jak zbudować dobre relacje z klasą
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak zbudować dobre relacje z klasą wychowawczą?

Nauczyciel, który chce być lubiany i szanowany przez swoją klasę, powinien już na początku spojrzeć na podopiecznych nie tylko, jako na grupę, ale również jako na zbiór wyjątkowych indywidualności. Pamiętanie imion, zainteresowań i faktów o życiu poza szkołą od razu wzbudzi w dzieciach i młodzieży odpowiedni respekt.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Interesuje mnie:
zarządzanie placówką
wychowanie i rozwój dziecka
edukacja szkolna i przedszkolna
strefa ucznia
psychologia
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku