Jakie narzędzia cyfrowe wybrać w stacjonarnej i zdalnej pracy nauczyciela?

13 października 2021
Udostępnij:
narzędzia cyfrowe dla nauczyciela

Postęp technologiczny, a dodatkowo lockdown sprawił, że nauczyciele zainteresowali się e-learningiem, który pozwala uczyć na odległość, w dowolnym miejscu i czasie. Wirtualne platformy edukacyjne stały się podstawowym narzędziem tworzenia e-learningu, czyli nauczania przez internet poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi elektronicznych.  Wielu nauczycieli w swojej codziennej pracy z uczniami wykorzystuje różne platformy, realizuje szkolenia, kursy i studia, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Taka wirtualna platforma edukacyjna powinna zapewnić uczącym się przyjazną przestrzeń kształcenia i dysponować narzędziami pracy, nauki i komunikacji, a realizującym takie zajęcia – możliwość swobodnego prezentowania treści, konstruowania testów, zadań i dobrej organizacji procesu kształcenia.

W czasie edukacji zdalnej nauczyciele często wykorzystywali platformę Microsoft Teams, dzięki niej wiele szkół pozostawało w kontakcie ze swoimi uczniami. Organizowaliśmy zajęcia lekcyjne, rozmawialiśmy, prezentowaliśmy zróżnicowane treści, przypisywaliśmy konkretne zadania i testy. Podobne zadanie pełniła platforma: https://classroom.google.com.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia to miejsce, które w ostatnim czasie, oprócz szkoleń stacjonarnych, proponuje także szkolenia on-line, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, praktyków, którzy specjalizują się w szkoleniach z różnych przedmiotów oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Spotkania on-line odbywają się godzinach wieczornych, co ułatwia obecność pracującym pedagogom. Podczas szkoleń można zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami.

Poradnik Strefa Logopedy

Logopedom polecam wydanie papierowe i dostęp do e-platformy, gdzie znajdują się ciekawe artykuły poruszające zagadnienia związane z dysfunkcjami mowy, porady, karty pracy, różne gry i zabawy logopedyczne pozwalające zainteresować dziecko.  Dzięki platformie można uzyskać także dostęp do certyfikowanych szkoleń.

WSiP Nauka Zdalna

Nauka zdalna to wyzwanie dla wszystkich – dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Ułatwieniem może być przygotowany bezpłatny serwis do nauki zdalnej, który pomoże w organizacji pracy zarówno podczas nauki  stacjonarnej, jak i online.

WSiP udostępnia serwis: wsip.pl/naukazdalna, w którym bezpłatnie skorzystasz z gotowych materiałów do lekcji online. Dzięki intuicyjnemu układowi materiałów z czytelnym podziałem na klasy, przedmioty i cykle w szybki sposób znajdziesz interesujący Cię temat. Dzięki temu, że zasoby umieszczone są online możesz z nich korzystać zarówno w domu, jak i w szkole.

Dla szkół ponadpodstawowych dostępne są materiały dla klasy 1. i 2. z przedmiotów: język polski, historia, fizyka, chemia, język niemiecki, język rosyjski, informatyka.

W serwisie znajdziesz m.in.:

  • multibooki, czyli elektroniczne wersje podręczników wzbogacone o multimedia, wskazówki oraz dodatkowe materiały i narzędzia,
  • filmy, animacje, zdjęcia 3D i inne zasoby multimedialne pomocne w zróżnicowaniu lekcji,
  • wskazówki metodyczne, scenariusze lekcji ułatwiające planowanie zajęć,
  • karty pracy utrwalające wiadomości zdobyte na lekcjach,
  • kartkówki, testy, sprawdziany doskonałe do weryfikacji wiedzy uczniów,
  • gotowe klucze odpowiedzi do zadań i poleceń uławiające prowadzenie lekcji.

Dostęp do serwisu jest bezpłatny dla nauczycieli i uczniów korzystających z podręczników WSiP. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji lub logowania.

Dla szkół podstawowych WSiP udostępnia serwis WSiPnet.pl

WSiPnet.pl dla szkół podstawowych jest także skutecznym i bezpiecznym narzędziem komunikacji online pomiędzy nauczycielami i uczniami. Umożliwia m.in. zadawanie prac domowych, przesyłanie plików i codzienną wymianę informacji. Zawiera elektroniczne wersje podręczników dla klas 4-8 (dostępne przez 3 kolejne lata nauki, co umożliwia powrót do treści powtarzanych np. przed egzaminem). Jak również elektroniczne ćwiczenia przedmiotowe dla klas 4-8 (uporządkowane wg podstawy programowej).

Natomiast dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych na WSiPnet.pl znajdziecie m.in.: dostęp do elektronicznych odzwierciedleń podręczników (podręczniki ogólnokształcące WSiP dopuszczane od roku 2019/2020 przez MEN, czyli od klasy 2.), materiały audio powiązane z podręcznikami do języków obcych oraz wyłącznie dla nauczycieli dostęp do przykładowych e-zadań egzaminacyjnych zawodowych do pierwszej kwalifikacji (wersja demonstracyjna).

Klub Nauczyciela ucze.pl

Uczę.pl to cyfrowy niezbędnik zawierający materiały metodyczne do wykorzystania w codziennej pracy.

W serwisie znajdują się m.in.: rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania, poradniki nauczyciela. Są także scenariusze lekcji, karty pracy, liczne testy, sprawdziany, kartkówki, multibooki oraz ekstra materiały metodyczne do wykorzystania na lekcji. Do języków obcych dostępne są dodatkowo nagrania do sprawdzianów.

Inne platformy dla nauczyciela

Jedną z platform wirtualnych jest Khan Academy, gdzie uczniowie mogą uczyć się matematyki i innych przedmiotów. Znajdują się tu filmy, artykuły i ćwiczenia.  Młodzi uczą się we własnym tempie, mogą przyswajać nowy materiał lub uzupełniać zaległości, co pozwala na ugruntowanie zdobywanej wiedzy.  Dostęp dla uczniów, studentów i nauczycieli jest bezpłatny.

Pi-stacja to obecnie kilkaset krótkich filmów edukacyjnych ściśle dopasowanych do podstawy programowej kształcenia ogólnego i nieustannie rosnąca kolekcja krótkich filmów edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele mogą prezentować materiały podczas lekcji lub prosić, by uczniowie zapoznali się z nimi w domu. Młodzież znajdzie tu wyjaśnienie interesującego ich zagadnienia.

Na tej platformie uczniowie, zarówno szkół podstawowych i średnich, znajdą  karty pracy z różnych przedmiotów, a także webinary i szkolenia, które nie tylko pomogą w edukacji domowej, ale stworzą także przestrzeń do rozmowy dla rodziców.

Autor: Daniel Buchowiecki – nauczyciel języka polskiego, logopeda i wychowawca

Przeczytaj także: Jak podnieść kompetencje informatyczne nauczycieli i zrealizować podstawę programową z informatyki?

Oraz: Nowoczesne narzędzia z całego świata wspierające nauczycieli w zdalnym nauczaniu

Przeczytaj także

wielokulturowość w szkole
Nauczyciel, Dyrektor

Jak wielokulturowość w szkole wpływa na edukację dziecka?

W polskich szkołach jest coraz więcej uczniów cudzoziemców, co prowadzi do zetknięcia się nowych środowisk, pod względem kulturowym, językowym, a często również religijnym. Jaki wpływ ma takie zjawisko na edukację uczniów?

dotacja na podręczniki wsip
Dyrektor, Nauczyciel

Dotacja na podręczniki dla szkół. Czy są zmiany w roku 2022?

Czy są zmiany w zamówieniach dotacyjnych w roku 2022? Jeśli tak, to jakie? Jak składać zamówienia na podręczniki w ramach dotacji? Ile przysługuje dotacji na jednego ucznia?

dyrektor szkoły
Dyrektor, Nauczyciel

Dyrektor szkoły jako coach, co ich łączy?

Dyrektor szkoły powinien pamiętać, że nie tylko zarządza placówką, ale jest odpowiedzialny i wpływa na zachowanie i postawy swoich pracowników oraz uczniów. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć i utrzymać dobre relacje z kadrą nauczycielską, uczniami oraz rodzicami. Ale jak tego dokonać?

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku