Dostęp nauczycieli do serwisów WSiP

Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub wybierz temat pomocy z listy.

 • Pierwsza rejestracja i uzyskanie dostępu

  Dostęp do serwisów nauczycielskich jest możliwy tylko dla zweryfikowanych nauczycieli. Aby uzyskać dostęp, należy założyć Konto WSiP tzn. zarejestrować się w jednym serwisów WSiP.

  Pamiętaj:

  » Jeśli jesteś nauczycielem w klasach 4-8 szkoły podstawowej i masz kod szkoły udostępniony przez dyrektora (czyli w ramach Twojego zespołu przedmiotowego została podjęta decyzja o wyborze podręczników i/lub ćwiczeń elektronicznych WSiP), wykorzystaj go w trakcie rejestracji na www.wsipnet.pl, dzięki niemu uzyskasz natychmiastowy dostęp do naszych serwisów i zasobów.

  lub

  » Jeśli uczysz w szkole lub placówce oświatowej, która nie jest objęta dotacją MEN, lub jeśli dyrektor placówki nie przekazał Ci kodu szkoły.
  Po zarejestrowaniu, wydrukuj otrzymany formularz rejestracyjny i odeślij go do WSiP na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – Dział Baz Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub w postaci skanu na adres mailowy: oswiadczenie@wsip.com.pl.

  W tym przypadku dostęp do serwisów WSiP uzyskasz po zweryfikowaniu danych przez pracownika WSiP.

 • Ponowne nauczanie z podręczników wydawnictwa

  W przypadku gdy nauczyciel korzystał z serwisów WSiP i po przerwie ponownie będzie uczył z podręczników wydawnictwa, musi zaktualizować swoje dane przez dostarczenie do WSiP oświadczenia zawierającego m.in. informacje o nauczanych przedmiotach.

  Oświadczenie należy odsyłać na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – Dział Baz Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub w postaci skanu na adres e-mailowy: oswiadczenie@wsip.com.pl. Dostęp do serwisów WSiP zostanie nadany po zweryfikowaniu danych przez pracownika WSiP.

  Plik do pobrania:

  Oświadczenie dla nauczycieli przedszkolnych na rok 2018/2019

  Oświadczenie dla nauczycieli szkolnych na rok 2018/2019

 • Nadawanie uprawnień i terminy ważności dostępów do serwisów WSiP

  Wychowanie przedszkolne
  Nauczyciele uczący w przedszkolach mają dostęp do serwisów nauczycielskich WSiP przez 1 rok od przesłania oświadczenia zawierającego m.in. informacje o wybranych cyklach.

  Szkoła podstawowa klasy 1-8
  Nauczyciele uczący w szkole podstawowej mają dostęp do serwisów nauczycielskich WSiP przez 3 lata od ostatniego zrealizowanego zamówienia dotacyjnego dla danego etapu edukacyjnego (klasy 1-3; klasy 4-6, klasy 7-8).

  Szkoły ponadpodstawowe
  Nauczyciele uczący w szkołach ponadpodstawowych, mają dostęp do serwisów nauczycielskich WSiP przez 4 lata od przesłania oświadczenia zawierającego m.in. informacje o nauczanych przedmiotach.

  Szkoły ponadgimnazjalne
  Nauczyciele uczący w szkołach ponadgimnazjalnych, mają dostęp do serwisów nauczycielskich WSiP przez 3 lata od przesłania oświadczenia o nauczanych przedmiotach.

  Kształcenie zawodowe
  Nauczyciele uczący w szkołach zawodowych, mają dostęp do serwisów nauczycielskich WSiP przez 4 lata od przesłania oświadczenia zawierającego m.in. informacje o nauczanych przedmiotach.

  Pamiętaj:

  » Uprawnienia na rok szkolny 2019/2020 nadajemy systematycznie, na podstawie przesłanych przez nauczycieli Oświadczeń dla nauczycieli.

 • Najpopularniejsze pytania

 • Nie rejestrowałem/rejestrowałam się w serwisach WSiP, ale oświadczenie przekazałem/przekazałam konsultantowi. Jak uzyskać dostęp?
  • W sytuacji gdy nauczyciel nie rejestrował się w serwisach WSiP, ale wysłał do nas oświadczenie lub przekazał je konsultantowi, aby uzyskać dostęp musi tylko ustawić swoje indywidualne hasło dostępu i zalogować się wybranym serwisie.
  • W tym celu:
   • Wejdź na stronę: https://konto.wsip.pl/resetPassword. W polu, które się pojawi, wpisz swój adres e-mailowy (podany w oświadczeniu) i kliknij przycisk Wyślij.
   • Na Twój adres e-mailowy zostanie wysłana wiadomość. Po otworzeniu wiadomości, należy kliknąć przycisk Zmień hasło. Zostanie uruchomiona strona, tam – pod tytułem Ustaw hasło – znajduje się pole, w którym należy wpisać nowe hasło.
   • Wpisz hasło i kliknij przycisk Wyślij.
   • Jeśli konto nie było wcześniej aktywowane, na adres e-mailowy otrzymasz wiadomość: Dziękujemy za założenie konta. Otwórz ją i kliknij przycisk Aktywuj.
  • Po wejściu na Uczę.pl, WSiPnet.pl , Klasowki.pl lub Diagnozy.wsip.pl trzeba się zalogować, wpisując login (adres e-mailowy) oraz nowe hasło, aby móc w pełni korzystać z oferty serwisów.