Zamówienia dotacyjne i bezpośrednie

Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub wybierz temat pomocy z listy.

 • Dostęp do oferty dotacyjnej WSiP

  W celu złożenia zamówienia i uzyskania oferty dotowanych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, dyrektor szkoły musi dokonać rejestracji na Platformie Składania Zamówień WSiP znajdującej się na naszej stronie https://zamow.wsip.pl.

  Dane przedstawione podczas rejestracji są weryfikowane przez pracownika WSiP. Po zakończonym potwierdzeniu danych dyrektor szkoły otrzymuje na podany adres e-mailowy o przebiegu weryfikacji i możliwości korzystania z serwisu.

 • Składanie zamówień w ramach dotacji

  Zamówienie można składać poprzez Platformę składania zamówień WSiP pod adresem https://zamow.wsip.pl. Zamówienia dla klas 1-8 szkoły podstawowej, realizowane w ramach dotacji, składać można online.

  Zamówienie można również złożyć telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00) przez kontakt z infolinią WSiP pod numerem: 801 220 555 lub 22 36 83 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub z pomocą konsultanta edukacyjnego, bądź złożyć na papierowym formularzu zamówieniowym. Formularz trzeba wydrukować i wypełnić ręcznie. Podpisany oraz ostemplowany formularz należy dostarczyć do WSiP:

  » Wysłać tradycyjną pocztą na adres: Telecentrum WSiP, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

  lub

  » Wysłać skan na adres e-mailowy: dotacja@wsip.com.pl.

 • Składanie zamówień nieobjętych dotacją

  Zamówienie na każdą publikację, można złożyć, kontaktując się bezpośrednio z WSiP (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00) pod numerem 801 220 555 lub 22 36 83 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

 • Polityka reklamacji i zwrotów

  Jeśli dostawa nie jest zgodna z załączoną specyfikacją paczki lub zamówieniem:

   

  pikty_06-06 pikty-01 pikty-03
  1. Wypełnij formularz
  reklamacji / zwrotu. Pobierz formularz
  2. Zapakuj reklamowane / zwracane publikacje wraz z wypełnionym formularzem oraz kopią faktury lub specyfi kacją zawartości paczki. 3. Odeślij paczkę na adres.
  Alfa Logis - Centrum Dystrybucji WSiP
  Pass, ul. Stefana Batorego 2
  05-870 Błonie

   

  Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem.
  W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią WSiP dostępną (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00) pod numerem 801 220 555 lub 22 36 83 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

 • Wykaz podatników („biała lista”)

  W związku z funkcjonującym od 1 września 2019 r. wykazem informacji o podatnikach VAT, który ma pomoc skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów oraz pytaniami dotyczącymi umieszczenia w wykazie danych rachunku bankowego Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.  z siedzibą w Warszawie, NIP: 5272605292 [dalej „WSiP”], uprzejmie wyjaśniamy:

  • WSiP jest podatnikiem VAT widniejącym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT;
  • rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. wskazany Państwu na fakturze VAT jako rachunek właściwy dla dokonania płatności z tytułu zamówienia, tj. rachunek o numerze 95 1050 0086 1000 0090 3141 0765 (rachunek główny) albo rachunek wirtualny (rachunek techniczny bezpośrednio połączony z rachunkiem głównym zawierający numery „6003” jest rachunkiem cesyjnym. Prawa przysługujące WSiP z tytułu zamówienia zostały przelane w dniu złożenia zamówienia na ING Bank Śląski S.A. jako agenta zabezpieczenia, zgodnie z zawiadomieniem zawartym w ogólnych warunkach sprzedaży;
  • Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 20 grudnia 2019 r. – wykaz podatników VAT („Objaśnienia”) wydanymi przez Ministerstwo Finansów:
  1. rachunki cesyjne nie są rachunkami bankowymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 prawa bankowego i w związku z tym nie podlegają zamieszczeniu w wykazie (tzw. biała lista”); 
  2. w stosunku do podatników dokonujących płatności na tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT oraz CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT.

  Więcej informacji dostępne w Objaśnieniach (strona 7-8, pkt. 2.5) pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/8a4c20be-0b58-47b2-880a-98c9895d8e8d. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Objaśnieniami.

  Powyższe oznacza, iż zgodnie z przywołanymi przepisami, rachunki cesyjne (główne i pomocnicze) nie są wykazywane na tzw. białej liście oraz, iż dozwolone jest dokonywanie przelewów na te rachunki a sankcje, o których mowa w przywołanych przepisach nie obowiązują.

  W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności za zrealizowane zamówienie na zasadach i w terminie wskazanym w doręczonej Państwu fakturze VAT.

  Pobierz pismo↓

   

 • Najpopularniejsze pytania

 • Do kiedy jest możliwe składanie zamówień objętych dotacją?
  • Zamówienia realizowane w ramach dotacji mogą być składane najpóźniej do 21 grudnia 2019 r.
 • Jakie są terminy dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?
   • Zamówienie otrzymane przez WSiP do dnia 15 czerwca 2019 r. będzie realizowane w okresie od dnia 22 czerwca 2019 r., według kolejności wpływu Zamówienia do WSiP, z zastrzeżeniem, że Produkt elektroniczny będzie dostarczany od 10 lipca 2019 r.;
   • Zamówienie otrzymane przez WSiP po dniu 15 czerwca 2019 r. będzie realizowane w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia przez WSiP;
   • Korzystanie z serwisów, do których szkoła uzyskuje dostęp w ramach Zamówienia jest możliwe od 30 czerwca 2019 r. dla serwisów Uczę.pl i Klasówki.pl, a od 10 lipca 2019 r. dla serwisu WSiPnet.pl.
 • Gdzie w formularzu zamówieniowym mogę wskazać oczekiwaną datę dostawy?
  • Informację odnośnie do oczekiwanej daty dostawy należy wskazać na Podsumowaniu w ostatnim kroku zamówienia składanego online lub na marginesie pierwszej strony papierowego formularza zamówieniowego.
 • Jakie są terminy płatności zamówień realizowanych w ramach dotacji?
   • 30 września 2019 r. – dla zamówień złożonych do 31 sierpnia 2019 r.
   • 30 dni – dla zamówień złożonych od 1 września do 27 listopada 2019 r.
   • 27 grudnia 2019 r. – dla zamówień złożonych od 28 listopada do 21 grudnia 2019 r.
 • Jakie są koszty dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?
  • Koszty dostawy zamówień są zależne od kwoty zamówienia oraz rodzaju zamawianych publikacji.
   • 0 złotych w przypadku zamówienia tylko publikacji WSiP lub publikacji WSiP i publikacji do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości powyżej 100 złotych brutto,
   • 14,90 złotych brutto w przypadku zamówienia tylko publikacji WSiP lub publikacji WSiP i do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości do 100 złotych brutto.

   W przypadku zamówienia wyłącznie publikacji do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, zamawiający pokrywa koszty dostawy w kwocie:

   • 50,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości do 1000 złotych brutto,
   • 80,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości pomiędzy 1000,01 a 3000 złotych brutto.
   • 110,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości powyżej 3000 złotych brutto.
 • Czy ceny materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej mieszczą się w dotacji?
  • Jest możliwość zakupu materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej w ramach dotacji. Dodatkowo, także w ramach dotacji, można zamówić materiał ćwiczeniowy do języka angielskiego (wydawnictw partnerskich, z którymi współpracujemy).
 • Na jaką liczbę materiałów ćwiczeniowych, w przeliczeniu na jednego ucznia wystarczy dotacja?
  • Liczba dostępnych w ramach dotacji materiałów ćwiczeniowych jest zależna od kwoty przeznaczonej na zakup materiałów w danym wydawnictwie. Należy zadbać o to, aby nie przekroczyć kwoty dotacji oraz pamiętać, aby nie łączyć kwot dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne z dotacją przeznaczoną na materiały ćwiczeniowe.
 • Czyje dane należy podać jako dane osoby zamawiającej?
  • W celu poprawnego zrealizowania zamówienia należy podać dane osoby upoważnionej do reprezentacji szkoły, która rzeczywiście składa zamówienie. Najczęściej jest to dyrektor szkoły.
 • Czy w zamówieniu mogę podać dwa numery kontaktowe?
  • Podczas składania zamówienia należy podać tylko jeden numer kontaktowy. Preferowany jest numer telefonu komórkowego z uwagi na możliwość wykorzystania go do szybkiego kontaktu z zamawiającym (np. w przypadku wymaganych dodatkowych informacji na temat zamówienia).
 • W jakim celu należy wpisać adres e-mailowy w formularzy zamówienia?
  • Na podany adres e-mailowy są wysyłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kod szkoły, umożliwiający szybki dostęp do serwisów WSiP m.in. WSiPnet.pl. W formularzu należy podać adres e-mailowy szkoły lub dyrektora placówki.
 • Czy muszę odsyłać potwierdzenie Zamówienia, które otrzymałem na adres e-mailowy?
  • Nie. Potwierdzenie zamówienia pełni funkcję informacyjną. Ma umożliwić sprawdzenie, czy przyjęte przez WSiP zamówienie zgadza się z Państwa wymaganiami i nie trzeba go poprawić.
 • Co dzieje się z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi po pierwszym roku użytkowania?
  • Podręczniki kupione w ramach dotacji stają się własnością szkoły, powinny zostać zarejestrowane w bibliotece i wypożyczane uczniom. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów kupuje szkoła, ale są one przekazywane lub udostępniane uczniom na jeden rok szkolny.