Pomysł na e-lekcje
Chemia
Cykl Ciekawa chemia

Klasa 7

Lekcja: Łączenie się atomów - podsumowanie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Łączenie się atomów - podsumowanie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Łączenie się atomów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Wiązania chemiczne

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Reakcja chemiczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Łączenie się atomów

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Tlen - niezbędny do życia składnik

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Tlen - niezbędny do życia składnik

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Tlen - niezbędny do życia składnik

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Tlenki metali i niemetali

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Tlenki metali i niemetali

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Tlenki metali i niemetali

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dwutlenek węgla - zmienny składnik powietrza

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Dwutlenek węgla - zmienny składnik powietrza

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Dwutlenek węgla - zmienny składnik powietrza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Projekt pt. „Dwutlenek węgla – pożyteczny czy szkodliwy?”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów za pomocą wody wapiennej i wskaźnika

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWodór - gaz o najmniejszej gęstości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Wodór - gaz o najmniejszej gęstości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wodór - gaz o najmniejszej gęstości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZanieczyszczenia powietrza i jego ochrona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Zanieczyszczenia powietrza i jego ochrona

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Zanieczyszczenia powietrza i jego ochrona

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Projekt pt. „Dwutlenek węgla – pożyteczny czy szkodliwy?”

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZanieczyszczenia powietrza i jego ochrona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Zanieczyszczenia powietrza i jego ochrona

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Zanieczyszczenia powietrza i jego ochrona

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Projekt pt. „Dwutlenek węgla – pożyteczny czy szkodliwy?”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Gazy i ich mieszaniny - powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Gazy i ich mieszaniny - powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Gazy i i ich mieszaniny - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: wykrywanie gazów za pomocą wody wapiennej i wskaźnika

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWoda jako rozpuszczalnik

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Woda jako rozpuszczalnik

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Woda jako rozpuszczalnik

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Woda i jej właściwości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Projekt pt. „Woda - wyjątkowy związek chemiczny”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Woda i roztwory wodne - podsumowanie działu 5

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 7, temat: Woda i roztwory wodne – podsumowanie działu 5

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji podsumowującej dział 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Woda i roztwory wodne. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Woda i jej właściwości

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna: Stężenie procentowe roztworu

Pobierz z ucze.pl

Projekt pt. Woda – wyjątkowy związek chemiczny

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Sole - podsumowanie działu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Sole - podsumowanie działu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Sole

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Sole

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Tablica rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Węglowodory nienasycone - alkeny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Węglowodory nienasycone - alkeny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Węglowodory nienasycone - alkeny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości 

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Węglowodory - podsumowanie działu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Węglowodory - podsumowanie działu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji podsumowującej dział 9. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian dział 9. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości 

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Alkohole mono- i polihydroksylowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Alkohole mono- i polihydroksylowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Alkohole mono- i polihydroksylowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Projekt pt. Alkohol - szkodliwy czy pożyteczny?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie rozpuszczalności pentanolu w wodzie i nafcie

Pobierz z ucze.pl

Film: Porównywanie łatwości zapłonu metanolu i etanolu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKwasy karboksylowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Kwasy karboksylowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Kwasy karboksylowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Projekt pt. Kwasy nie takie straszne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaEstry

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Estry

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Estry

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

LekcjaAminy i aminokwasy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Aminy i aminokwasy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Aminy i aminokwasy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie odczynu roztworu metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Badanie palności metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Reakcja metyloamin y z kwasem solnym

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Pochodne węglowodorów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie palności metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Badanie rozpuszczalności pentanolu w wodzie i nafcie

Pobierz z ucze.pl

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Pobierz z ucze.pl

Film: Porównanie łatwości zapłonu metanolu i pentanolu

Pobierz z ucze.pl

Film: Reakcja metyloaminy z kwasem solnym

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSkład białek i ich biologiczne znaczenie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Skład białek i ich biologiczne znaczenie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Skład białek i ich biologiczne znaczenie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie składu pierwiastkowego białka jaja kurzego

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSacharoza jako przykład dwucukrów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Sacharoza jako przykład dwucukrów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Sacharoza jako przykład dwucukrów 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie właściwości chemicznych cukrów złożonych

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSubstancje o znaczeniu biologicznym - podsumowanie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Ciekawa chemia, klasa 8, temat: Substancje o znaczeniu biologicznym – podsumowanie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji podsumowującej dział 11. Substancje o znaczeniu biologicznym

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Projekt pt. Chemia na talerzu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Substancje o znaczeniu biologicznym. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl