Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają na cykl konferencji w największych miastach Polski.

Jesteś nauczycielem języka polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, historii, fizyki lub chemii w szkole ponadpodstawowej? Zapisz się już dziś!

 • Czym są kompetencje kluczowe i dlaczego są kluczowe?

  W programie między innymi moduł szkoleniowy trenera ORKE (Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych), a w nim najaktualniejsze informacje na temat kompetencji kluczowych, na które kładzie nacisk nowa reforma.

 • Najlepsi trenerzy

  Dowiedz się jak efektywnie pracować z uczniem w nowej, zmienionej szkole; ORKE to akredytowany ośrodek doskonalenia nauczycieli, w którym przeszkolono już 120 000 nauczycieli, a jego pracownicy należą do czołówki polskich trenerów i mówców motywacyjnych;

 • Dodatkowy moduł wspomagający

  W programie również moduł poświęcony analizom nowych, przedmiotowych podstaw programowych; Jak zmiany w nich zawarte wpłyną na codzienną pracę nauczyciela? Na jakie obszary i zagadnienia kładzie nacisk MEN w nowym liceum i technikum?

 • Cykl konferencji w największych miastach Polski

  Weź udział w przykładowej lekcji z Twojego przedmiotu i zobacz jak założenia nowej podstawy programowej zostały zaimplementowane w publikacjach WSiP. Swoje podręczniki zaprezentują ich autorzy oraz wybitni eksperci oświatowi.

  KAŻDY uczestnik spotkania otrzyma egzemplarz okazowy podręcznika!

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat harmonogramu konferencji?

   

Zapisz się już dziś. Ilość miejsc ograniczona!

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., informacji dotyczących produktów i usług, przekazywanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą elektroniczna, na podany w formularzu

  numer telefonu (SMS)
  adres e-mail
  poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40.736.880 zł, (wpłacony w całości). Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych wysyłką newslettera, informowaniem o produktach i usługach oraz archiwizowaniem. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.