Diagnoza dojrzałości szkolnej

Gotowe narzędzia, dzięki którym bez trudu przeprowadzisz diagnozę dojrzałości szkolnej i przeanalizujesz jej wyniki. Jedno zintegrowane z Paczką Puszatka, a drugie uniwersalne, do wykorzystania w pracy z dowolnym cyklem. Wszystko zgodnie z wymaganiami MEN!

Nasz sposób na diagnozę:

 

logoPaczka

 

Zadania wkomponowane
w treść zajęć dydaktycznych

 

Do pracy z każdym cyklem
dla rocznego przygotowania przedszkolnego

KROK 1


PRZEWODNIK
METODYCZNY

Zamieszczono tu pełną listę
zadań diagnostycznych z Kart
pracy 1 i 3 oraz zeszytów Piszę,
LiczęCzytam. Każde zadanie
odpowiada określonemu
obszarowi umiejętności
z podstawy programowej
i zawiera schemat oceniania.


PRZEWODNIK
METODYCZNY

Nauczyciel znajdzie
tu wskazówki, jak
przeprowadzić diagnozę
za pomocą arkusza
zaproponowanego
w Kartach pracy, a także
przydatne w praktyce tabele
ze wskaźnikami oceny.

diag-przew

KROK 2

paczkaPuszatka


KARTY PRACY
PACZKA PUSZATKA

Aby dokładnie zbadać przyrost
wiedzy oraz umiejętności
dzieci, diagnozy należy
przeprowadzić jesienią
i wiosną. Zadania do diagnozy
znajdują się w: Kartach pracy
1 i 3, a także w zeszytach Piszę,
LiczęCzytam.


KARTY PRACY
DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Zestaw ułatwia poznanie
możliwości i potrzeb
rozwojowych dziecka pięcio-
i sześcioletniego, ocenę jego
sprawności motorycznej,
intelektualnej i poznawczej
oraz rozwoju społecznego
i emocjonalnego.

diag-karty

KROK 3

Ucze

Wprowadź wyniki do arkuszy na Uczę.pl
i przeanalizuj postępy dzieci.

*Dostęp oraz korzystanie z serwisu wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu serwisu.