Diagnoza dojrzałości szkolnej

Diagnoza, w tym diagnoza dojrzałości szkolnej, to jedno z kluczowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego. Jej głównym celem jest ocena przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, a tym samym ocena przygotowania dzieci do nauki w szkole. Stanowi integralną część realizowanego programu wychowania przedszkolnego.

Diagnoza w trzech krokach:

 

 

Do pracy z każdym cyklem
dla rocznego przygotowania przedszkolnego

KROK 1


PRZEWODNIK
METODYCZNY

Zapoznaj się
ze szczegółowym opisem diagnozy
i wskazówkami dotyczącymi
obserwacji dzieci
oraz realizacji ćwiczeń diagnozujących
w kartach pracy.

KROK 2


KARTY PRACY

Przeprowadź obserwacje,
zrealizuj z dziećmi
ćwiczenia diagnostyczne
w kartach pracy.

KROK 3


UCZE.PL

Pobierz arkusz
ze strony ucze.pl*
i wprowadź wyniki obserwacji
do arkusza – w prosty sposób
analizuj postępy dzieci.

Ucze

*Dostęp oraz korzystanie z serwisu wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu serwisu.