Diagnoza z plusem!

Poznaj nasz nowy program, który pozwoli Ci odkrywać i rozwijać potencjał Twoich uczniów – Diagnoza z plusem!

 

Wybierz segment

 

Dlaczego warto wybrać Diagnozę z plusem

  • Dostarczy Tobie i Twoim uczniom wyczerpującej informacji o przebiegu i wynikach nauczania i uczenia się.

  • Pomoże uświadomić zależności między oczekiwaniami wobec uczniów a ich możliwościami.

  • Podniesie trafność oceniania dziecka.

  • Zaprezentuje obiektywną wiedzę o osiągnięciach indywidualnych ucznia oraz całej klasy.

  • Zbada przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

  • Pozwoli skutecznie zaplanować dalszą pracę dydaktyczną, zarówno indywidualną z dzieckiem, jak i grupową z klasą.