Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza ta służy przede wszystkim wyrównywaniu i zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci w pierwszym okresie nauczania. Dokładne określenie stopnia rozwoju umiejętności ma kluczowe znaczenie w projektowaniu planu zajęć z dzieckiem i wspierania go w nauce.

Zmień segment >>

Wiadomości i umiejętności badane w procesie diagnozy określone są rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i obejmują przygotowanie do pisania, przygotowanie do czytania, umiejętności matematyczne i społeczno-przyrodnicze. Badanie powinno być prowadzone etapami:

Na początku klasy pierwszej, po okresie adaptacyjnym w klasie.

Po kilku miesiącach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, które w pierwszym badaniu nie osiągnęły wyników wskazujących na opanowanie wymaganych umiejętności i odpowiedniego zakresu wiedzy.

Na zakończenie roku szkolnego, w celu ewaluacji przyrostu wiedzy i umiejętności dziecka i klasy.

Kroki diagnozy gotowości szkolnej

1. Przygotuj się

Nauczyciel ma do dyspozycji zestaw składający się ze szczegółowego narzędzia pomiaru w postaci kart pracy z zadaniami oraz wyczerpującego przewodnika metodycznego.

 

2. Pracuj z dzieckiem

W toku roku szkolnego, podczas codziennych zajęć szkolnych, nauczyciel wkomponowuje zadania i obserwacje z kart pracy, dopasowując je do tematyki zajęć.

3. Analizuj wyniki

Wygodny formularz do zliczania wyników i ich analizy znajduje się na Uczę.pl. Przygotowana w ten sposób diagnoza służy jako narzędzie do dalszej pracy z dzieckiem w trakcie roku szkolnego.

Proces diagnozy przyjazny dla dziecka

Kluczem do skutecznej diagnozy jest stworzenie właściwych warunków do jej przeprowadzenia. Najważniejsza jest dobra atmosfera w klasie, w której dziecko czuje się swobodnie. Warunkiem miarodajnych wyników jest też właściwe wybranie czasu przeprowadzenia badania – tak aby dzieci nie były w tym czasie rozkojarzone, zmęczone bądź głodne i umiały skupić się na wykonywanych zadaniach.

Pierwszy etap diagnozy powinien być prowadzony po upływie okresu adaptacyjnego, gdy grupa zaczyna się integrować, dzieci oswoją się z rytmem zajęć szkolnych. Na tym etapie istotne jest indywidualne podejście do dziecka.

Prowadzenie obserwacji i wykonywanie zadań z kart pracy należy rozłożyć na dwa tygodnie, po około 5-10 minut dziennie, w zależności od możliwości uczniów. Dobór tematyki zadań oraz obserwowanego obszaru zależy od nauczyciela, najlepiej wplatać je w prowadzone danego dnia zajęcia.

Polecenia, którymi opatrzone są zadania powinny być wyraźnie odczytane przez nauczyciela, a w razie potrzeby – powtórzone. Jeżeli dziecko wciąż ma problem ze zrozumieniem polecenia, należy udzielić mu dodatkowych objaśnień.  W przypadku gdy dziecko nie pokoloruje kółek czy okienek na lub przy obrazku i/lub nie wstawi np. kresek na obrazku, ale w inny jednoznaczny sposób wskaże prawidłową odpowiedź, należy ocenić jej poprawność zgodnie ze schematem oceniania danego zadania.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 801 220 555 lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli).