SLAJDY_6x9_ekonferencja_z_ORKE_ewarsztat_jobcy_2502